REGULAMIN KONKURSU „Piękne ogrody wizytówką Gminy Hażlach 2016r.

ZAŁOŻENIA OGÓLNE
1.Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu wraz ze Śląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Cieszynie i Kołami Gospodyń Wiejskich z terenu gminy.
2.Konkurs jest organizowany corocznie, w obrębie sołectw gminy.
3.Konkursem objęte są nieruchomości na terenie gminy będące własnością osób fizycznych.

CELE KONKURSU
1.Poprawa estetyki i porządku na terenie gminy.
2.Rozbudzenie zamiłowania mieszkańców do piękna przyrody.
3.Wzrost ilości pięknych ogrodów w gminie.

ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE
1.Zgłoszenia do konkursu dokonują Koła Gospodyń Wiejskich w ilości od 3 do 5 uczestników z każdego sołectwa.
2.Zgłoszenia należy składać na kartach zgłoszeń /wg. zał./ w Gminnym Ośrodku Kultury w Hażlachu do dnia 30 kwietnia 2016 r

ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU
1.Co roku przeprowadzane będą dwa przeglądy ogrodów.
a/ wiosenny - do 31 maja
b/letni -do 15 września
2.Przeglądów ogrodów dokonuje komisja konkursowa
3.Komisja konkursowa oceniając ogrody typuje najbardziej atrakcyjny ogród w każdym sołectwie w kategorii związanej z tematyką konkursu w danym roku.

KOMISJE KONKURSOWE
1.Komisje powoływane są corocznie przez dyrektora GOK
2.Wskład Komisji wchodzą:
a/przewodniczący Komisji - przedstawiciel GOK
b/sekretarz Komisji - przedstawiciel ŚODR
c/trzech zmieniających się członków Komisji, w tym dwóch przedstawicieli sołectw biorących udział w konkursie
3.Przewodniczący Komisji przed wyjazdem na przeglądy występuje do Wójta Gminy o udostępnienie środka transportu
4.Komisja Konkursowa podczas przeglądów przyznaje punkty i wpisuje je w odpowiednie rubryki listy punktowej /wzór listy zał.2/. listę podpisują wszyscy członkowie Komisji.
5.Po zakończeniu przeglądów przewodniczący Komisji zwołuje posiedzenie Komisji, na którym Komisja zatwierdza listę końcową wyników konkursu.
6.Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, do którego załącza się listy punktowe, listę zbiorczą i karty zgłoszeń do konkursu.
7.W oparciu o powyższe dokumenty sekretarz Komisji występuje do dyrektora GOK z wnioskiem o zakup dyplomów i nagród.

ZASADY OCENIANIA W KONKURSIE Komisja konkursowa będzie oceniała ogrody według następującej skali ocen:
a/byliny, kwiaty jednoroczne, drzewa i krzewy ozdobne - 20 pkt
b/mała architektura - 10 pkt
c/ogólny efekt wizualny - 20 pkt

NAGRODY I DYPLOMY
1.Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe -krzewy i rośliny ozdobne
2.Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród nastąpi podczas spotkania z władzami gminy.
3.Dodatkowo Komisja typuje jeden najatrakcyjniejszy ogród naturalistyczny w gminie i przyznaje nagrodę uznaniową taką jak dla zwycięzców zasadniczego konkursu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Dopuszcza się trzykrotny udział w konkursie, pod warunkiem dokonania istotnych zmian w ogrodzie przed kolejnym zgłoszeniem.
2.Zdobywcy pierwszych miejsc mogą zgłosić ponownie swój ogród do konkursu po co najmniej 3-letniej przerwie, pod warunkiem zmiany charakteru ogrodu.
3.Informacja o konkursie i jego wynikach będzie ogłoszona w „Wiadomościach Gminy Hażlach”, jak również na stronie internetowej GOK i Urzędu Gminy.

Powyższy Regulamin zatwierdza Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Hażlach.

Zapraszamy wszystkie sołectwa do wzięcia udziału w konkursie.

Organizatorzy GOK i PZDR Cieszyn

Palma Wielkanocna - Pogwizdów

Zanieśliśmy naszą palmę na niedzielną mszę o godz. 10:00, będzie w gazetce parafialnej razem z innymi palmami wybranymi w konkursie.

Relacje z warsztatów wielkanocnych dla kobiet z dnia 18 marca 2016r.

Było 11 pań oraz pani prowadząca, każda z pań wykonała 2 wianki pod fachowym okiem pani florystki. Zajęcia trwały półtorej godziny. Panie były zachwycone. 

Fotorelacje z warsztatów dla dzieci z dnia 11 marzec w Filii GOK w Kończycach Wielkich

 

 

Harmonogram cyklicznych zajęć odbywających się dla dzieci i młodzieży w Gminnym Ośrodku Kultury w Hażlachu oraz filiach w: Kończycach Wielkich, Zamarskach, Pogwizdowie w okresie od 1 marca 2016 roku do 24 czerwca 2016 roku

 

Hażlach

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

16.00 -17.30

zajęcia plastyczne

15.30-16.30

zajęcia na świeżym powietrzu

16.00-18.00

zajęcia kulinarne

15.30-16.30

zajęcia na świeżym powietrzu

16.00 -17.30

Zajęcia plastyczne

18.00- 19.00 gry i zabawy dla dzieci

17.30 -18.30

zajęcia tenisa stołowego

18.00- 19.00 gry i zabawy dla dzieci

17.00- 19.00 gry i zabawy dla dzieci

18.00- 19.00 spotkanie z historią

 

 

 

Kończyce Wielkie

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

16.00 -17.30

zajęcia plastyczne

16.00-18.00

zajęcia kulinarne

16.00-17.00

głośne czytanie biblioteką

16.00-17.30

Język Angielski na Wesoło

15.30-16.10

zajęcia na świeżym powietrzu

17.30 -18.30

gry planszowe

 

17.30-19.00

gry komputerowe

16.00-17.00

próba zespołu „Wielkokończanie”

16.30-18.00

zajęcia taneczne

 

 

 

Pogwizdów

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

15.30 -19.00

próby orkiestry dętej

17.00 -18.00

zajęcia szachowe dla dzieci

17.00-18.30

zajęcia kulinarne

16.30 -17.30

zajęcia plastyczne

16.00- 18.00 gry i konkursy dla dzieci

16.30 -17.30

zajęcia plastyczne

18.00 -18.30

zajęcia gimnastyczne

18.30 -19.30

aerobik

18.00 -18.30

Zajęcia gimnastyczne

 

18.30 -19.30

aerobik

16.00 -20.00

sekcja tenisa stołowego

 

16.00 -20.00

sekcja tenisa stołowego

 

  

Zamarski

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

16.00- 18.00 Rozgrywki MTG (gra karciana)

16.30- 17.30 Zajęcia sportowe- siatkówka (sala gimnastyczna SP)

16.30- 18.00 Zajęcia kulinarne

18.00- 19.00 Zaj. profilaktyczno- wychowawcze dla młodzieży gimnazjalnej

15.00- 16.30 zajęcia plastyczne

18.00- 19.00 Zumba dla dorosłych (sala OSP)

17.30- 18.30 Zajęcia sportowe- koszykówka (sala gimnastyczna SP)

18.00- 19.00 OTWP (przygotowanie do konkursu)

 

16.30- 17.30 tenis stołowy

 


W pozostałych godzinach zapraszamy dzieci na inne zajęcia organizowane w Gminny Ośrodku Kultury w Hażlachu oraz filiach w Kończycach Wielkich, Pogwizdowie, Zamarskach min. gry plastyczne, rozgrywki sportowe, gry karciane, zajęcia muzyczne, komputerowe.

 

Zdjęcia z Balu w Zamarskach w 2016r.

Pierwszy tydzień ferii w Domu Kultury w Pogwizdowie

Minął pierwszy tydzień ferii w Domu Kultury w Pogwizdowie, który spędziliśmy aktywnie.Uczestniczyliśmy w konkursach, turniejach, rozgrywkach. Graliśmy intensywnie w ping-ponga, wykonywaliśmy ćwiczenia gimnastyczne,prace plastyczne oraz śpiewaliśmy włoskie piosenki . Za nami także wyjazd do Muzem 4 Pułku Strzelów Podhalańskich i na lodowisko w Cieszynie. Zapraszamy na kolejne zajęcie w drugim tygodniu ferii.

Harmonogram zajęć w Filii Gminnego Ośrodka Kultury w Zamarskach od dnia 15.02 do 26.02.2016r.

PONIEDZIAŁEK (15.02.2016)
10.30- 12.00 ZAJĘCIA PLASTYCZNE- WALENTYNKOWE SERCE
12.00- 13.00 BEZPIECZNE FERIE- SPOTKANIE Z POLICJANTAMI
13.00- 14.00 TURNIEJ „POSTAW NA MILION”
14.15- 15.15 ZUMBA

WTOREK (16.02.2016)
10.00- 11.00 PRACA PLASTYCZNA- PLAKAT BEZPIECZNE FERIE
11.00- 12.00 GRY PLANSZOWE
12.00- 14.00 ZABAWY NA SALI GIMNASTYCZNEJ SP
14.00- 15.00 ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ Z PANIĄ JOANNĄ SABELA

ŚRODA (17.02.2016)
10.00- 11.00 NAUKA GRY NA GITARZE- PROW. P. JOANNA SABELA
11.00- 12.00 GRY PLANSZOWE
12.00- 14.00 ZAJĘCIA KULINARNE- PIZZA
14.00- 15.00 ZABAWKA DLA KOTA/ GRA TWISTER

CZWARTEK (18.02.2016)
10.00 GRY KARCIANE
ok.10.45 WYJAZD DO CIESZYNA
11.30- 12.30 MUZEUM 4 PSP W CIESZYNIE
13.00- 14.00 LODOWISKO W CIESZYNIE

PIĄTEK (19.02.2016)
10.00- 11.00 ZAJĘCIA PLASTYCZNE- FOLIOWY WITRAŻ
11.00- 12.00 KONKURS „JAKA TO MELODIA”
12.00- 14.00 KONKURS SPRAWNOŚCIOWY
14.00- 15.00 PRZYGOTOWANIE DO KONKURSU OTWP

INFORMUJEMY, ŻE Z PRZYCZYN NIEZALEŻNYCH OD ORGANIZATORA HARMONOGRAM FERII MOŻE ULEC ZMIANIE O CZYM POWIADOMIMY Z ODPOWIEDNIM WYPRZEDZENIEM

PONIEDZIAŁEK (22.02.2016)
10.00- 11.00 KĄCIK MAŁEGO NAUKOWCA
12.00- 14.00 PIŁKARZYKI/ TURNIEJ UNO
14.00- 15.00 NAUKA GRY NA GITARZE- PROW. P. JOANNA SABELA

WTOREK (23.02.2016)
10.00- 12.00 ZABAWY NA SALI GIMNASTYCZNEJ W SP
12.00- 14.00 GRY PLANSZOWE
14.00- 15.00 ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ Z PANIĄ JOANNĄ SABELA

ŚRODA (24.02.2016)
10.00- 11.00 PRZYGOTOWANIE DO KOKURSU OTWP
11.00- 12.00 GRY KARCIANE
12.00- 14.00 ZAJĘCIA KULINARNE- PIRAMIDA ZDROWEGO ŻYWIENIA+ ZDROWE KANAPKI
14.00- 15.00 TENIS STOŁOWY

CZWARTEK (25.02.2016)
10.00- 11.00 NAUKA GRY NA GITARZE- PROW. P. JOANNA SABELA
11.00- 13.00 ZAJĘCIA PLASTYCZNE- MASKOTKI SÓWKI
13.00- 15.00 ZABAWY NA SALI WIDOWISKOWEJ

PIĄTEK (26.02.2016)
10.00 WYJAZD NA WARSZTATY EKOLOGICZNE DO HAŻLACHA
15.00 POWRÓT

INFORMUJEMY, ŻE Z PRZYCZYN NIEZALEŻNYCH OD ORGANIZATORA HARMONOGRAM FERII MOŻE ULEC ZMIANIE O CZYM POWIADOMIMY Z ODPOWIEDNIM WYPRZEDZENIEM

 Harmonogram zajęć w Filii Gminnego Ośrodka Kultury w Kończycach Wielkich od dnia 15.02 do 26.02.2016r. w godzinach od 900 do 1500

I tydzień

Poniedziałek 15.02.2016
-Gry i zabawy planszowe
-Zajęcia plastyczne

Wtorek 16.02.2016
-Zajęcia kulinarne
-Koło fortuny
-Ping-pong w Szkole Podstawowej

Środa 17.02.2016
-Turniej w UNO
-Hala sportowa w Gimnazjum

Czwartek 18.02.2016
-Lodowisko i muzeum w Cieszynie – wyjazd

Piątek 19.02.2016
-Wyjście na spacer – karmienie danieli
-Zajęcia taneczne

II tydzień
Poniedziałek 22.02.2016
-Turniej w piłkarzyki
-Konkurs wiedzy o naszej miejscowości

Wtorek 23.02.2016
-Zajęcia kulinarne
-Spacer do pomników przyrody

Środa 24.02.2016
-Mini lista przebojów
-Zajęcia plastyczne

Czwartek 25.02.2016
-Konkurs, „ Jaka to melodia”
-Spacer – karmienie danieli
-Hala sportowa w Gimnazjum

Piątek 26.02.2016
-Wyjazd do Hażlacha „ Święto drzewa wśród pól”  

 PLAN FERII ZIMOWYCH W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W HAŻLACHU w okresie od 15 do 26 lutego 2016r.


TYDZIEŃ I
15.02.2016 poniedziałek
- bezpieczne ferie - pogadanka
-gry karciane

16.02.2016 r –wtorek
-aktywne spędzanie wolnego czasu
-turniej „Tenisa stołowego”

17.o2.2016 – Środa
-warsztaty artystyczne
-Gra w „kalambury”

18.o2.2016 – czwartek
-gry planszowe
-wycieczka do Cieszyna – Muzeum i lodowisko

19.02.2o16- piątek
-kółko kulinarne
-„Jak wytresować smoka „cz .I seans

22.06.2016- Poniedziałek
-zabawa w „Karaoke”
-gry i zabawy taneczne

23.02.2016 – Wtorek
-998 – zgłoś się- przygotowanie do Turnieju Wiedzy Pożarniczej
-Spacer po okolicy

24.o2.2016 – Środa
-Turniej w „Tysiąca” oraz „UNO”
-TURNIEJ Wiedzy Pożarniczej OTWP

25.02.2016 – Czwartek
-kółko kulinarne
-„Jak wytresować smoka „ cz.II - seans

26.02.2016 r –Piątek
-KLUB GAJA – drzewo życia warsztaty ekologiczne w Hażlachu  

DOM KULTURY W POGWIZDOWIE ZAPRASZA NA FERIE 2016

I TYDZIEŃ:

PONIEDZIAŁEK- 15.02.

-BEZPIECZNE FERIE 2016-zajęcia związane z bezpieczeństwem podczas ferii- godz.10.00-10.30.
-GRY, ZABAWY, KONKURSY- na rozpoczęcie ferii- godz.11.00-11.45.
-ZIMOWE OGNISKO- pieczemy kiełbasę- godz.12.00-13.00.
-ZAJĘCIA PLASTYCZNE- zajączki z siana- godz.13.00-14.00.
-”PUZZLOMANIA”- układamy puzzle- godz.14.30-15.30.
-TENIS STOŁOWY- codziennie możliwość korzystania z tenisa stołowego.

WTOREK- 16.02.
-ZAJĘCIA MUZYCZNE- śpiewamy włoskie piosenki- godz. 10.00-11.00.
-ZAJĘCIA SPORTOWO-REKREACYJNE- strój i obuwie sportowe- godz.11.00-12.00.
-ZAJĘCIA PLASTYCZNE- baranki na stół wiosenno-wielkanocny- godz.12.15-13.15.
-UKRYTE PRZEDMIOTY- zabawa skojarzeniowa- godz.13.30-14.00.
-TENIS STOŁOWY- codziennie możliwość korzystania z tenisa stołowego.

ŚRODA- 17.02.
-ZAJĘCIA KULINARNE- gotujemy i uczymy się elementów dekoracji stołu- godz. 10.00-11.00.
-ZAJĘCIA PLASTYCZNE- „dzień kota” -zabawki dla kota i innych ulubieńców, konkurs plastyczny „moje ukochane kocisko”- godz. 11.00-12.00.
-PIŁECZKOWE ZMAGANIA NA CZAS- konkurs -godz.12.15-13.00.
-ZAJĘCIA PRZYRODNICZE- dokarmianie zwierząt i ptaków-wyjście w teren- godz.13.15-14.30 lub Turniej UNO- w zależności od pogody. -TENIS STOŁOWY- codziennie możliwość korzystania z tenisa stołowego.

CZWARTEK- 18.02. -WYJAZD NA LODOWISKO I DO MUZEUM (zapisy – ilość miejsc ograniczona).

PIĄTEK- 19.02.
-ZAJĘCIA MUZYCZNE- śpiewamy włoskie piosenki- godz.10.00-11.00.
-ZAJĘCIA SPORTOWO-REKREACYJNE- strój i obuwie sportowe- godz.11.00-12.00.
-TURNIEJ PAŃSTW-MIASTA- 2 kategorie wiekowe- godz.12.15-13.15.
-TENIS STOŁOWY- codziennie możliwość korzystania z tenisa stołowego. -NOCKA W ŚWIECIE GIER PLANSZOWYCH- 19.02./20.02., godz. 20.00-9.00 (zapisy – ilość miejsc ograniczona)-każdy uczestnik przynosi jedną, ciekawą grę). Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian. SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

II TYDZIEŃ:

PONIEDZIAŁEK- 22.02.
-ZAJĘCIA TANECZNE Z PANIĄ BASIĄ-godz.10.00-11.00.
-MINI OGRÓDEK- bawimy się w ogrodników- godz.11.00-12.00.
-ZAJĘCIA SPORTOWE-”w zdrowym ciele zdrowy duch”-wyjście w teren- godz. 12.30-14.00.
-TENIS STOŁOWY- codziennie możliwość korzystania z tenisa stołowego.

WTOREK- 23.02.
-ZAJĘCIA MUZYCZNE- śpiewamy włoskie piosenki/ karaoke- godz.10.00-11.00.
-ZAJĘCIA SPORTOWO-REKREACYJNE- strój i obuwie sportowe -godz. 11.00-12.00.
-KRZYŻÓWKOMANIA- krzyżówki, gry słowne- godz.12.15-13.00.
-ZAJĘCIA PLASTYCZNE- masa solna – wiosenne inspiracje- godz.13.15-14.00.
-TENIS STOŁOWY- codziennie możliwość korzystania z tenisa stołowego.

ŚRODA-24.02.
-ZAJĘCIA TANECZNE Z PANIĄ BASIĄ- godz.10.00-11.00.
-ZAJĘCIA KULINARNE- gotujemy i uczymy się elementów dekoracji stołu- godz.11.00-12.30.
-ZAJĘCIA PLASTYCZNE- wiosenno-wielkanocne prace- godz.13.00-14.00.
-TENIS STOŁOWY- codziennie możliwość korzystania z tenisa stołowego.

CZWARTEK- 25.02.
-TURNIEJ SZACHOWY DLA DZIECI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POWIATU CIESZYŃSKIEGO – godz.9.00 ( w tym dniu Dom Kultury czynny tylko dla uczestników turnieju).

PIĄTEK- 26.02.
-WYJAZD NA WARSZTATY Z INSTRUKTOREM KLUBU GAJA -do Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu (zapisy -ilość miejsc ograniczona). Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian. SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

 


 

 Kolędowanie z WOŚP

Wójt Gminy, Gminny Ośrodek Kultury, Sołtys i Rada Sołecka w Hażlachu zapraszają w dniu 10 stycznia 2016r. o godz. 15:00 do Sali widowiskowej GOK w Hażlachu na „Kolędowanie z WOŚP”.

W programie kolędy, pastorałki, scenki bożonarodzeniowe, pieśni okolicznościowe. Wystąpią zespoły dziecięce Szkół Podstawowych, Gimnazjum, gościnnie wystąpi dziecięcy zespół folklorystyczny „Kończaneczki”.

Mikołajki w Gminnym Ośrodku Kultury w Hażlachu

 W dniu 4 grudnia 2015 roku dzieci z wszystkich filii Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu zjawiły się w komplecie, aby spotkać się z Mikołajem. Sala widowiskowa w Hażlachu była pełna. Dzieciaki miały możliwość uczestniczyć w różnych grach i zabawach. Podczas tego spotkania został rozstrzygnięty konkurs plastyczny pt. „List do św. Mikołaja”.

Pierwsze Warsztaty Świąteczne w Pogwizdowie

Warsztaty Świąteczne” dla dzieci uczestniczących w zajęciach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu oraz filii w Zamarskach, Kończycach Wielkich i Pogwizdowie. Warsztaty rozpoczęły się od wykonania ślicznych aniołów z masy solnej, następnie dzieci dekorowały pierniki przygotowane wcześniej przez instruktorów. Dzieci ma warsztatach wykonywały również przepiękne kartki świąteczne. Na koniec warsztatów dzieci zostały poczęstowane pieczonymi jabłkami pachnącymi cynamonem. Dzięki tym zajęciom poczuliśmy, że święta już niedaleko.

 Przebój pieśniczki regionalnej 2015r.

28 listopada 2015r. sala widowiskowa Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu rozbrzmiewała ludowymi pieśniczkami, bowiem odbywała się tam VIII edycja konkursu na „Przebój pieśniczki regionalnej 2015r.”. Konkurs organizowany jest przez GOK już od 2007r.

Konkurs prowadził Wojciech Kasztura – dyrektor GOK. Do rywalizacji o puchar za wylansowanie przeboju 2015r. zgłosiło się 6 zespołów śpiewaczych, po raz pierwszy gościliśmy solistkę 6-letnią Haneczkę Gabzdyl z Hażlacha. Każdy uczestnik wykonał po kilka pieśniczek.

W sumie wysłuchano 22 utwory ludowe: Zespół z Pogwizdowa po odśpiewaniu wylansowanego ubiegłorocznego przeboju „Szumiała leszczyna” wykonał 4 pieśniczki konkursowe: „Szóstke dała”, „Ciecze woda spod jawora”, Kulało się kulało” i „Swoboda”. Dziecięcy zespół wokalno- instrumentalny Szkoły Podstawowej w Hażlachu: „Listeczku dymbowy” i „Pognała wołki”. Solistka 6-latka Haneczka Gabzdyl zaśpiewała „Gaiku zielóny” i „Krziwy Jón”.Dziecięcy Zespół śpiewaczy „Świetliki” z Zamarsk: „Hej na moście”, „Listeczku dymbowy” , „Pognała wołki” i „Na onej górze”. Grupa śpiewacza z Gimnazjum w Kończycach Wielkich: „A nie ta ptaszyna” i „Trzista buczków”. Męski zespół śpiewaczy z Zamarsk: „Zasiołach kapuste”, „Nie mielym, nie mielym”, „Siwo gołąbeczko” i „Od tego dwora”.Zespół Regionalny „Wielkokończanie” z Kończyc Wielkich: „To kóńczycki pole”, „Zagrej mi muzyko”, „Łączko, łączko” i „Czorno chmurka”.

Fot. Krzysztof Marciniuk ("Głos Ziemi Cieszyńskiej")

Spośród zaprezentowanych utworów ludowych komisja konkursowa w składzie Urszula Olszewska, Karol Folwarczny i Mieczysław Goras wybrała utwór, który został ogłoszony p r z e b o j e m 2015r. a była to pieśniczka „Zagrej mi muzyko” w wykonaniu Zespołu Regionalnego „Wielkokończanie” z Kończyc Wielkich. I to im wręczony został puchar za wylansowanie przeboju 2015r.

Reportaż na Portalu beskidzka24.pl

Kundelek w Zamarskach

Kundelek był głównym bohaterem spotkania, jakie zorganizowała filia GOK w Zamarskach wraz ze Szkołą Podstawową im. Orła Białego. We wtorek (27.10) w sali widowiskowej OSP dzieci uczestniczyły w Dniu Kundelka. Gościem spotkania była Sonia Kaniewska ze Stowarzyszenia „Boksery niczyje” wraz z swoim psem Zuzią. Podczas prezentacji miłośniczka psów opowiadała o trudnych losach czworonogów, które znudziły się właścicielom, przybliżyła również dzieciom najważniejsze zasady jakimi kieruje się stowarzyszenie. Nie zabrakło psich popisów w wykonaniu amstafa należącego do Tomasza Byloka, który zawodowo szkoli psy. Następnie rozdano nagrody w konkursie plastycznym „Mój czworonożny przyjaciel”.

Prace oceniało jury w składzie: - Grażyna Babińska – dyrektor Szkoły Podstawowej w Zamarskach - Klaudiusz Zawada – sołtys Zamarsk - Sonia Kaniewska – Stowarzyszenie „Boksery niczyje” - Tomasz Bylok – trener psów - Hanna Blokesz-Bacza – redaktor naczelna „Wiadomości Gminy Hażlach”

Nagrody przyznano następującym laureatom:

Kategoria klasy I-III szkoły podstawowej 1. Wiktoria Cieślar – I klasa 2. Wiktoria Machej – III klasa 3. Dawid Zawada – III klasa

Kategoria klasy IV-VI szkoły podstawowej 1. Kuba Broda – VI klasa 2. Estera Cendrowska – IV klasa 3. Kornelia Janik – IV klasa

Kategoria: gimnazja 1. Magdalena Stawarska

Autorzy wyróżnionych prac otrzymali drobne upominki. Jednak dzień kundelka w Zamarskiej świetlicy trwa nadal. Do końca listopada zbierane są bow iem karma i koce, które następnie zostaną przekazane dla schroniska dla zwierząt w Cieszynie. Artykuły można przynosić do filii GOK oraz Szkoły Podstawowej w Zamarskach.

 Wyniki konkursu kulinarnego „SMAKI  JESIENI” zorganizowanego przez GOK w Hażlachu w dniu 7 listopada 2015r.

W dniu 7 listopada 2015 r w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu odbyła się kolejna edycja konkursu kulinarnego „SMAKI JESIENI”. Do konkursu zgłosiło się 6 Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Hażlach. Jury konkursowe wyłoniło po dwie najsmaczniejsze potrawy z każdego stoiska.

Gościem konkursu był Starosta Cieszyński Janusz Król, a Wójt Gminy Grzegorz Sikorski zasiadał w 10-osobowym składzie komisji oceniającej potrawy.

Komisja konkursowa  po dokonaniu degustacji ogłosiła następujący  werdykt:
Nagrodę za najsmaczniejszą potrawę na prezentowanym stoisku przyznano dla:

KGW Brzezówka  za:
-Żeberka na słodko w kapuście
-Ciasto  „Bounty”

KGW  Hażlach  za:
-Pieczony pstrąg łososiowy z kapustą kiszoną
-Strudel francuski

KGW Kończyce Wielkie za:
-Zupa krem z dyni
-Pączki ziemniaczane

KGW  Pogwizdów  za:
-Bigos  z cukinii
-Ciasto marchewkowe

KGW  Rudnik  za:
-Piramida na karczku
-Szarlotka z dynią

KGW  Zamarski  za:             
-Krem  żurawinowo –czosnkowy
-Sałatka  z  cukinii

 

Zaproszenie do współtworzenia Wystawy Aniołów

Szanowni Państwo, w okresie drugiej połowy grudnia 2015r. (od 14 grudnia do 18 grudnia),Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu we współpracy z Biblioteką Gminną w Pogwizdowie będzie organizował Wystawę Aniołów. Zapraszamy Państwa-mieszkańców Pogwizdowa i okolic, do jej współtworzenia.
Poprzez :
1) przygotowanie pracy o tematyce anielskiej w dowolnej formie i technice (np. w szczególności malarskiej, rzeźbiarskiej i graficznej lub wykonane na szydełku, na drutach, wyhaftowane itp.);
2) udostępnienie już gotowych Aniołów (w postaci np. obrazów, rzeźb i figurek, książek o tematyce anielskiej ).
Uprzejmie informujemy, że udostępnienie prac lub eksponatów na okres trwania Wystawy Aniołów ma charakter NIEODPŁATNY.
Prace wykonane ręcznie lub też gotowe eksponaty (podpisane i zawierające dane kontaktowe) prosimy dostarczyć najpóźniej od 2 listopada 2015r. do 30 listopada 2015r .
Wszelkie informacje o Wystawie można uzyskać pod nr tel.:  33 8567-025 lub 664683711.
Zasady udziału we współtworzeniu Wystawy określa także Regulamin Wystawy, dostępny na stronie Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu www.gokhazlach.pl
Serdecznie zapraszamy do współpracy w twórczym i radosnym współtworzeniu Wystawy Aniołów!!!
Organizatorzy


Regulamin Wystawy Aniołów

Informacje wstępne
Z inicjatywy Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu we współpracy z Biblioteką Gminną w Pogwizdowie w drugiej połowie grudnia (od 14 grudnia do 18 grudnia) jest organizowana Wystawa Aniołów.
Cele Wystawy Aniołów
1.Przybliżenie postaci Aniołów i roli, jakie odgrywają w życiu człowieka.
2.Pragnienie pobudzenia i wyeksponowania twórczego potencjału środowiska artystycznego Pogwizdowa i okolic, poprzez ukazanie bogactwa możliwości przedstawienia postaci Anioła.
3.Aktywizacja społeczności lokalnej na płaszczyźnie kultury poprzez zaangażowanie we współtworzenie Wystawy.


Zasady udziału we współtworzeniu Wystawy Aniołów


l.Zaproszenie do współtworzenia Wystawy jest skierowane zarówno do dzieci, młodzieży jak też osób dorosłych.
2.Zaangażowanie we współtworzenie Wystawy może polegać na:
a)przygotowaniu prac o tematyce anielskiej w dowolnej formie i technice, w szczególności: malarskiej, rzeźbiarskiej i graficznej. Można też łączyć różne formy plastyczne. Prace wykonane w technice malarskiej i graficznej powinny mieć format nie mniejszy niż format A 4 i nie większy niż format A 3.
3.Wystawę będzie można zwiedzać w Bibliotece Gminnej w Pogwizdowie w godzinach jej otwarcia.
4.Koszty wykonania i dostarczenia prac ponoszą twórcy, a ich udostępnienie na wystawie ma charakter nieodpłatny.
5.Koszty dostarczenia eksponatów, ponoszą osoby je dostarczające, a ich udostępnienie na okres trwania wystawy ma charakter nieodpłatny.
6.Wszelkie prace i eksponaty powinny być podpisane i zawierać dane do kontaktu.
7.Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia przekazanych prac czy tez udostępnionych eksponatów.
8.Po zakończeniu Wystawy twórcy prac i osoby, które udostępniły eksponaty będą mogły je odebrać z Biblioteki Gminnej w Pogwizdowie (po zakończeniu wystawy, w dowolnym terminie) lub przekazać je nieodpłatnie do galerii Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu .
Wszelkie informacje związane z organizacją Wystawy udzielane są pod nr tel.: 8567-025 lub 664683711.


Termin i miejsce składania prac ręcznych lub gotowych: od 2 listopada 2015r. do 30 listopada 2015r. do Domu Kultury w Pogwizdowie, do Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu, filii GOK w Kończycach Wielkich, Zamarskach lub do Biblioteki Gminnej w Kończycach Wielkich i Hażlachu.

Marchewkowe zajęcia

Ostatnie dni minęły nam pod znakiem marchewki: było ciasto, były marchewki do schrupania i sok marchewkowy do picia. Wszystko po to, aby przekonać do tej zdrowej przekąski dzieciaki. Zakończyliśmy ten marchewkowy tydzień rozwiązaniem konkursu plastycznego  pt. "Pani jesień marchewkowa". Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy! Zapraszamy dzieci do kolejnego konkursu plastycznego i poetyckiego pt. "Mój przyjaciel pies".

Jesienny bieg „O Złoty Liść Dębu

 W dniu 10 października 2015 r Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu zorganizował jesienny bieg „O Złoty Liść Dębu”. Około 80 zawodników rywalizowało na boisku sportowym w Rudniku.

Dzieci z klas I-III SP pokonywały jedno okrążenie boiska /300 m/, z klas IV –VI SP dwa okrążenia , gimnazjaliści do lat 18 cztery okrążenia a dorośli sześć okrążeń wokół boiska.

Wyniki rywalizacji w kategoriach:

Klasy I-III SP

Dziewczynki: 1. Barbara Nowicka, 2.Agnieszka Żyła, 3. Małgorzata Kopiec

Chłopcy: 1.Jakub Tomala, 2.Jakub Klimosz, 3.Wojciech Czendlik

Klasy IV –VI SP

Dziewczynki: 1. Roksana Pastuszak, 2.Anna Łukasiak, 3. Małgorzata Nowicka

Chłopcy: -1.Marcin Kędzior, 2.Paweł Kołder, 3.Kajetan Tomala

Gimnazjum do 18 lat:

Dziewczyny: 1.Weronika Masarska, 2. Magdalena Konieczny, 3. Marcelina Parchańska

Chłopcy: 1. Szymon Masarski, 2, Wojciech Grygierek, 3, Marcin Wiśniewski

18 lat do 30 lat:

Kobiety: 1. Kinga Szafarczyk

Mężczyźni: 1.Wojciech Probst, 2. Marcin Szafarczyk, 3, Łukasz Smolik

31 lat i powyżej:

kobiety: 1.Katarzyna Zastawny, 2.Eugenia Szafarczyk, 3.Barbara Kurzius

Mężczyźni: 1.Arkadiusz Pustówka , 2.Andrzej Łukasiak, 3. Janusz Kowalski

 

Zwycięzcy otrzymali medale, dyplomy , nagrody rzeczowe , a wszyscy uczestnicy opaski odblaskowe. Zwycięzcom pogratulował dyrektor GOK i podziękował wszystkim za udział w zawodach. Podziękowania skierował również do sołtysa wsi Rudnik za wsparcie organizacyjne, Zarządowi LKS za udostępnienie boiska , paniom z KGW za przygotowanie poczęstunku, pielęgniarkom i instruktorom GOK , zaś Hurtowni Materiałów Budowlanych Jerzego Koterbickiego z Kończyc Wielkich za sponsoring napojów dla zawodników i Piekarni Marka Handzla za sponsoring pieczywa.

Wojciech Kasztura

 

Informacja dotycząca organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu jesiennego biegu „O Złoty Liść Dębu” w dniu 10 października 2015r.

 

Ze względu na nieuzyskanie zgody z Policji na przebieg trasy biegu ulicami, bieg odbędzie się wokół boiska sportowego w Rudniku .

 

W związku z tym zbiórka wszystkich zawodników w godzinach ustalonych wcześniej tj:
Klasy I – III SP - boisko sportowe w Rudniku godz. 9.3o
Klasy IV –VI SP – boisko sportowe w Rudniku godz. 9.1o
Gimnazjum -do 18 lat - boisko sportowe w Rudniku godz. 9.1o
Zawodnicy od 19 lat do 30 lat - boisko sportowe w Rudniku godz. 9.oo
Powyżej 30 lat - boisko sportowe w Rudniku godz. 9.oo

Przepraszamy.
Dyrektor GOK Wojciech Kasztura

 

 

<

Podsumowanie Wakacji z Pogwizdowa w 2015r.

Wakacje 2015 za nami. Na pamiątkę zostały nam zdjęcia, które upamiętniają najciekawsze chwile. Były tańce, konkursy, turnieje, rozgrywki sportowe, wyjścia na basen, wycieczki, spotkania np. z Ratownikiem Medycznym oraz wiele innych ciekawych propozycji. Zakończyliśmy nasze spotkania "wakacyjnym nocowaniem", na które wszyscy bardzo czekali. Zapraszamy wszystkich na zajęcia w roku szkolnym.

 

 

Czytaj więcej: Podsumowanie Wakacji Pogwizdów 2015r.

 

 

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu Ogłasza nabór na wolne stanowisko „Instruktora” w wymiarze 3/4 etatu


1.      Wymagania niezbędne:

a)      wykształcenie wyższe magisterskie o profilu: pedagogika(opiekuńczo-wychowawcza,       

animacja społeczno-kulturalna lub inne pochodne specjalności)

       b)   posiada pełną zdolności do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych

       c)   nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne

       d) co najmniej roczny staż pracy w placówkach opiekuńczo wychowawczych lub instytucjach  

            kultury

       e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku

       f) cieszyć się nieposzlakowaną opinią

       2.   Wymagania dodatkowe:

       a) ukończone kursy artystyczne

       b) umiejętność obsługi komputera

       c) znajomość podstawowych regulacji prawnych dotyczących działalności instytucji kultury

       d) predyspozycje osobowościowe (dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole)

       3.  Zakres wykonywanych zadań na w/w stanowisku:

       a) prowadzenie kółek zainteresować dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych

       b) prowadzenie dokumentacji niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania placówki

       c) tworzenie ofert kulturalnych dla mieszkańców

       d) pozyskiwanie środków zewnętrznych

       4. Wymagane dokumenty

       a) CV i list motywacyjny,

       b) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

       c) oświadczenie kandydata ze nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne

       d) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw 

        publicznych.

 

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do 10 września 2015 roku osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu lub pocztą na adres 43-419 Hażlach ul. Główna 37 z dopiskiem nabór na stanowisko „Instruktora”. Dokumenty, które wpłyną po 10 września 2015 nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie BIP  www.gokh.hazlach.samorzady.pl oraz tablicy informacyjnej w GOK w Hażlachu.

 

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych.

 

                                                                             Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Haźlachu

                                                                                                       Wojciech Kasztura

 

Drugi tydzień wakacji w Pogwizdowie

Wakacje trwają w najlepsze, zajęcia plastyczne, kulinarne, sportowe oraz wiele innych umilają nam czas.Pogoda jest dla nas łaskawa, pozwoliła na wyjazd na basen do Cieszyna oraz na wypoczynek w terenie. Zapraszamy wszystkich chętnych na zajęcia.

Czytaj więcej: Drugi tydzień wakacji w Pogwizdowie

Drugi tydzień wakacji w Zamarskach za nami…

Drugi tydzień wakacji z zamarskim GOK-iem za nami! Rozpoczęliśmy go od malowania wakacyjnych koszulek - przy użyciu specjalnych flamastrów dzieci tworzyły kolorowe napisy i podpisywały się na koszulkach. Pogoda była na tyle atrakcyjna, że część dzieci postanowiła zrobić sobie mini piknik na trawniku przed świetlicą, a pozostałe oddały się rysowaniu ulubionych postaci bajkowych. o godzinie 16.00 miało miejsce tradycyjne „Szalone rozpoczęcie wakacji ze strażakami” – najpierw pan Józef Ligocki opowiedział uczestnikom o zagrożeniach wynikających z trwających upałów, a następnie na boisku szkolnym odbyło się „podlewanie” dzieci i młodzieży – w tak upalny dzień był to upragniony „deszcz z nieba”!

We wtorek (07.07.) dzieci i młodzież z Zamarsk oraz z pozostałych placówek – Kończyc Wielkich, Pogwizdowa i Hażlacha – spotkali się na Kąpielisku Miejskim w Cieszynie, gdzie od godz. 10.00 do 16.00 mieli okazję popływać, poszaleć, pograć w plażówkę, poopalać się i odpocząć – przy takim upale, jaki towarzyszył nam od kilku dni, taka wycieczka była spełnieniem marzeń!

Środa (08.07.) rozpoczęła się tanecznym krokiem z panią Beatką Śliż – w dalszym ciągu ćwiczymy Walca, cha – chę, a w tym tygodniu również Sambę! Kto wie – może kiedyś ktoś z nas zostanie jurorem w „Tańcu z gwiazdami”? O godz. 13.30 wybraliśmy się na cotygodniowe spotkanie integracyjne z kolegami z hażlaskiego GOK-u na Orlika do Hażlacha, gdzie do godz. 16.00 graliśmy w piłkę nożną i siatkówkę, a że w końcu przyszedł deszcz, to z powrotem transport zapewnił nam pan Piotrek Charatyk i pan Klaudiusz Zawada

Czwartek był kolejnym dniem pełnym atrakcji! Oczywiście rano rozgrzaliśmy się podczas tańców z panią Beatką, aby następnie wziąć udział w warsztatach kulinarnych z panią Kasią Palac – najpierw przygotowaliśmy pyszne opiekane banany, a następnie zabraliśmy się za robienie ciasteczek – wszystkiego uczyliśmy się od podstaw i w rezultacie wyszły pyszne, słodkie ciasteczka z dżemem! Kolejnym gościem, który odwiedził zamarski GOK w czwartkowe popołudnie, był Grzegorz Chmiel, który poprowadził bardzo profesjonalne zajęcia piłki nożnej dla chłopców i dziewcząt na boisku szkolnym. Z kolei o godz. 16.00 przybył do nas ostatni gość tego dnia – pan Klaudek, który pomógł nam stworzyć nasz własny ogródek na… paletach – teren wokół naszej świetlicy wygląda naprawdę wspaniale! Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które poświęciły w tym dniu dla nas swój czas!

W piątek odbyły się kolejne zajęcia taneczne z panią Beatką, podczas których podsumowaliśmy minione dwa tygodnie tańców oraz dopracowaliśmy układ taneczny. Po zakończeniu tańców dzieci ochoczo dosadzały kwiaty do swoich doniczek w naszym ogródku, a także przyozdabiały swoje palety. Zajęcia zakończyliśmy o godz.13.00, a od 16.00 do 20.00 odbyła się mini dyskoteka dla dzieci, podczas której odwiedziło nas troje gości – pani Beatka, z którą szaleliśmy na parkiecie, pan Klaudek, który zaprezentował jak dorośli tańczą Walca oraz Gość Specjalny – Klaudiusz Czauderna – raper i model z Cieszyna, który specjalnie dla nas zaprezentował swoje nowe utwory na scenie w Parku! Wspólne tańce, zdjęcia, śpiewy i oklaski – tak zakończyły drugi tydzień wakacji dzieci uczęszczające na zajęcia do filii GOK w Zamarskach!

 

Czytaj więcej: Drugi tydzień wakacji w Zamarskach za nami…

Wakacje w Zamarskach w 2015r.

Dzieci i młodzież, uczęszczające w okresie wakacyjnym na zajęcia do filii GOK w Zamarskach, nie mogą narzekać na nudę! Wakacje rozpoczęliśmy tanecznym krokiem z panią Beatką Śliż, która codziennie od 9.00 do 10.30 prowadziła zajęcia taneczne – nauczyliśmy się podstaw Walca oraz cza - czy, a także baletu! W pierwszym dniu wakacji – 29.06. – został zorganizowany konkurs plastyczny, związany z bezpieczeństwem podczas letniej laby – w dwuosobowych grupach tworzyliśmy prace na wylosowany wcześniej temat: bezpieczne wakacje w lesie, na basenie, na świetlicy, nad morzem, na rowerze. Zwycięską pracą okazał się rysunek Julki, Magdy i Nikoli, które w bardzo trafny i artystyczny sposób przedstawiły zasady bezpiecznego zachowania w lesie. We wtorek po tańcach z panią Beatką odbyły się warsztaty papierowej wikliny – dzieci uczyły się robić rureczki z gazet, aby następnie rozpocząć tworzenie własnego koszyczka. Dzień zakończyliśmy na „plażówce” obok szkoły.  Środowe zajęcia (01.07.) ponownie rozpoczęliśmy od tańców z panią Beatką, a o godz. 11.00 odwiedziły nas panie z Etno Chaty Topolej w Goleszowie – pani Edyta Molęda i Aneta Okupska –Pońc – które opowiedziały nam o kulturze marokańskiej, zaprezentowały własne filmy oraz poczęstowały pyszną, zieloną herbatą, podaną na sposób marokański. Po prelekcji odbył się „Mini turniej koszykówki” w zamarskim Parku, a o godz. 13.00 ruszyliśmy w pieszą wędrówkę na Orlika do Hażlacha, gdzie spotkaliśmy się z kolegami z GOK w Hażlachu i rozegraliśmy mecze piłki nożnej i siatkówki (oczywiście pod czujnym okiem pana Piotrka Charatyka!) Czwartek (02.07.) dzieci spędziły dzień na Kąpielisku Miejskim w Cieszynie – od rana do popołudnia korzystaliśmy z pięknej pogody, opalając się i szalejąc w wodzie! Do Zamarsk wróciliśmy o godz. 16.00 – odbyła się próba śpiewu Zespołu ŚWIETLIKI z panem Klaudkiem oraz podsumowanie ostatnich 10 miesięcy naszych małych śpiewaków. W piątek (03.07.) odbyła się wycieczka do Parku Nauki i Rozrywki w Krasiejowie, organizowana przez GOK w Hażlachu – 15 osób z każdej filii miało okazję zwiedzić ścieżkę edukacyjną na temat dinozaurów, odwiedzić oceanarium 5D, poszaleć na plaży i karuzelach oraz niesamowitym placu zabaw! Wycieczka trwała od 7.00 do 19.00 i była wspaniałym zakończeniem pierwszego tygodnia wakacji!

 

Czytaj więcej: Wakacje w Zamarskach 2015r.

Konkurs plastyczno-fotograficzny

Wakacje w Kończycach Wielkich w 2015r.

VIII Gminny Turniej Szachowy

W sobotę 27 czerwca 2015 r w Sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu odbył się VIII Gminny Turniej Szachowy. Za szachownicami zasiadło 34 zawodników. Zawodnicy zmagali sięw siedmiu rundach, każda po 15 minut na zawodnika.

W kategorii OPEN najlepszym szachistą okazał się Grzegorz Urbański z MUKS Cieszyn, który wyprzedził Janusza Raszkę z Gliwic i Szymona  Marczaka  z MUKS Cieszyn.

W kategorii  MISTRZ  GMINY  HAŻLACH I miejsce zdobył  Andrzej  Franiok  z  Hażlacha, kolejne miejsca zajęli Franciszek  Franiok  z  Kończyc Wielkich oraz  Wiesław  Brzozowski  z Hażlacha.

W kategorii  OPEN  JUNIOR rocznik 1997 -2002 najlepszym był Szymon  Marczak , drugie miejsce zajęła  Sylwia  Zamarska a trzecie Tymoteusz Dobrucki – wszyscy z MUKS  Cieszyn.

W kategorii  JUNIOR  GMINY  HAŻLACH  -rocznik 1997 i młodszy  I miejsce zajęła Patrycja Mazur, drugie Kinga Greń obie z LKS „OLZA” Pogwizdów  a trzecie Robert Połednik  z Hażlacha.

W kategorii  MŁODZIK rocznik  2003 i młodszy  pierwsze trzy miejsca zdobyli:  Bartosz Goszyk – z MUKS –Cieszyn,  Grzegorz  Paterman z MKSZ Rybnik oraz Mateusz Gabzdyl z MUKS Cieszyn.

Zawody sędziował  Łukasz Foltyn. Zwycięzcy  otrzymali puchary, medale i dyplomy oraz nagrody rzeczowe a także gratulacje  od Wójta Gminy Grzegorza Sikorskiego, dyrektora GOK  Wojciecha Kasztury  i Piotra Foltyna – prezesa Klubu Szachowego w Cieszynie.

Pokaż nam swoje zwierzątko

I Rodzinny Rajd Rowerowy

Gminny Turniej Szachowy 2015r.

Wakacje w Pogwizdowie w 2015r.

Wakacje w Zamarskach w 2015r.

Wakacje w Hażlachu w 2015r.

VIII   GMINNY TURNIEJ  SZACHOWY  W  HAŻLACHU

Gminny Ośrodek Kultury w  Hażlachu zaprasza na turniej  szachowy  w  Hażlachu, który odbędzie się 27 czerwca 2015r. sala widowiskowa  GOK  w Hażlachu.

Potwierdzenie przybycia: godz.  8:30

Rozpoczęcie: godz.  9:00

Dystans: 7 rund po 15 minut na zawodnika

Zgłoszenia:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  lub W.Kasztura  33 8569  768,      796 635 848

chessarbiter.com  lub  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.   tel.  696 464 460 

Wpisowe:  10,00 zł  w tym:  kawa, herbata i poczęstunek

W turnieju obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO SPORTOWEJ RYWALIZACJI WSZYSTKICH  MIŁOSNIKÓW „KRÓLEWSKIEJ GRY”

Rodzinne Spotkanie z Historią w dniu 30 maja 2015r.

Po kilkuletniej przerwie Wójt Gminy Hażlach wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury Hażlachu wznawia organizację cyklicznej imprezy „Rodzinne Spotkanie z Historią”. Jej formuła nawiązuje do wcześniejszych Pikników Historyczno-Wojskowych, czyli spotkań miłośników historii, militariów, grup rekonstrukcji historycznej oraz właścicieli zabytkowych pojazdów wojskowych. Atrakcją tegorocznego wydarzenia będą niewątpliwie dwa lekkie czołgi, polski 7TP i niemiecki Panzerkampfwagen I, z okresu Kampanii Wrześniowej 1939 roku z kolekcji Grzegorza Klimczaka z Bielska-Białej. Impreza odbędzie się w sobotę 30 maja 2015r. na terenie obok Gminnego Ośrodka Kultury przy ulicy Głównej 37 w Hażlachu w godzinach od 12 do 20.00; oficjalne otwarcie o godz. 16:30. Jej program znajduje się na poniższym plakacie.

 BIEG PO ZDROWIE

16 maja 2015 r w sobotę odbył się „BIEG PO ZDROWIE” na terenie sołectwa Brzezówka połączony z marszem „NORDIC WALKING”. Najmłodsi zawodnicy z klas IV –VII szkół podstawowych biegali ulicami Żniwną i Jagodową /800m/, uczniowie gimnazjum do lat 18 ulicami od skrzyżowania ul. Skrajnej, ulicą Żniwną i Jagodową /2100 m/, zaś zawodnicy pow.18 roku życia mieli do pokonania trasę najdłuższą /3100 m/ od skrzyżowania z ul. Cieszyńską, ul. Żniwną i Jagodową. Wszyscy zawodnicy ukończyli bieg na mecie k/budynku wiejskiego w Brzezówce.

Wyniki zawodów wg kategorii wiekowych:

Kateg.I –klasy IV – VI szkół podstawowych: / dziewczęta/ 1.Janduła Martyna, /chłopcy/ 1.Marcin Kędzior, 2.Radosław Gabzdyl, 3.Dawid Pieczonka 4.Adam Banot.

Kateg.II Gimnazjum do 18 lat:/ dziewczyny/ 1.Angelika Wiercigroch, 2.Aleksandra Podżorska, 3.Dominika Natkaniec, /chłopcy/ 1.Kamil Zorychta, 2.Kacper Huptyś, 3.Miłosz Huptyś.

Kateg. IV 31 lat i powyżej: mężczyźni/ 1.Arkadiusz Pustówka, 2.Leszek Banot, 3. Jarosław Kędzior.

Wymienieni zwycięzcy otrzymali medale, dyplomy i nagrody rzeczowe, które wręczali dyrektor i instruktorzy GOK. Imprezę wzbogaciły panie, które przemaszerowały trasę 3100 m od przystanku PKS Statek ulicami Żniwną i Jagodową do mety przy budynku wiejskim w Brzezówce, którym wręczono dyplomy za udział w marszu „Nordic Walking”.

Dyrektor GOK pogratulował zwycięzcom i podziękował wszystkim zaangażowanym w organizację biegu, szczególnie strażakom OSP w Brzezówce i policjantom za zabezpieczenie tras biegu, Panu Jarosławowi Pieczonce za zabezpieczenie medyczne, paniom z KGW Brzezówka, instruktorom GOK i zaprosił wszystkich do wspólnego poczęstunku. Podziękował również Panu Jerzemu Koterbickiemu z Hurtowni Materiałów z Kończyc Wielkich za sponsoring napojów.

Zapraszamy w przyszłości do większego angażowania się w takie imprezy promujące zdrową rywalizację sportową zwłaszcza rodziców i nauczycieli.

Czytaj więcej: BIEG PO ZDROWIE

WIOSENNY BIEG PO ZDROWIE

Spotkanie z pisarką

W piątek 24 kwietnia 2015 r dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu przywitał dr Joannę Jurgała Jureczka , dziennikarkę, pisarkę, autorkę wielu wydawnictw m.in. „Zofia Kossak- opowieść biograficzna, „Kobiety Kossaków”, „Oswajanie nieznanego kraju”. „Zofii Kossak –dom utracony i odnaleziony”, „Historie zwyczajne i nadzwyczajne”. „Śladami Gustawa Morcinka” „Tajemnice prowincji,” wydawnictwo broszurowe „Mocni mocą miłości” czyli droga krzyżowa z Janem Pawłem II.

W 2014 r Gmina Skoczów powierzyła jej w ramach małych projektów dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej opracowanie książkowe poświęcone 20 rocznicy wizyty Papieża Jana Pawła II na ziemi cieszyńskiej – w Skoczowie. Autorka nie ukrywała, że początkowo obawiała się ,że nie podoła zleceniu ze względu na inne zobowiązania wobec innych wydawnictw. Było to wyzwanie wymagające zebrania materiałów, wywiadów z ludźmi zaangażowanymi wówczas w organizację tak ogromnego przedsięwzięcia –powiedziała autorka, ale też dodała, ze dzisiaj odbiera to jako zaszczyt i dziękuje, że dano jej przeżyć to jeszcze raz z perspektywy 20 lat. Autorka przekazała zebranym w galerii GOK kilka szczegółów związanych z logistyką czyli przygotowaniami mającymi różny wymiar i duchowy i wzniosły i bardzo przyziemny. Powstawały wiersze, wystawiano spektakle organizowano wystawy, ale też trzeba było zadbać o flagi, lekarstwa dla pielgrzymów i prozaiczne toalety . Organizatorzy nie mając odpowiedniego zaplecza zostali rzuceni na „głęboką wodę”, jednak zrobili wszystko, nawet rzeczy, które wydawały się niemożliwe do wykonania po to wszystko aby przyjąć jak najgodniej Wielkiego Człowieka. O pracach i wysiłkach Komitetu Organizacyjnego wiele materiałów do opracowanego wspomnienia użyczyła b. Burmistrz Skoczowa Janina Żagan. W komitecie organizacyjnym byli specjaliści różnych dziedzin. Wszelkie poczynania Komitetu konsultowano z szefem Komitetu Organizacyjnego wizyty papieskiej. Jego rady pozwoliły uniknąć wielu błędów. Trzeba było przy spodziewanej ogromnej ilości pielgrzymów zadbać o wyżywienie, nie mogły ujść uwadze możliwości zamachu. Trasa dojazdu z lądowiska na Kaplicówkę była szczegółowo oznaczona. Przygotowanie ołtarza, centralnego miejsca było też nie lada wyzwaniem, z którym zmierzyć się musieli organizatorzy a szczególnie wykonawcy-specjaliści różnych dziedzin. Porozumiewanie się pomiędzy organizatorami było bardzo trudne ze względu na brak w tych latach telefonów komórkowych. Korzystano z przypadkowych stacjonarnych telefonów mieszkańców , gdyż kontakt był konieczny. Skoczów liczący 15 tys. mieszkańców miał przyjąć ok. 300 tys. pielgrzymów.

Wreszcie nadszedł dzień wyczekiwany. Od godz. 2-giej w nocy schodzili się tłumnie pielgrzymi. Pogoda była kapryśna, ulewne deszcze tereny trawiaste pod stopami przemieszczających się pielgrzymów zamieniały się w grzęzawiska błotne. Tłum oczekiwał na właściwy moment -przybycie na Kaplicówkę Papieża, Mszę Św. i homilę .Było to spotkanie odbywające się pod znakiem krzyża i wiele razy mówił Papież podczas homilii o krzyżu jakby wiedział i czuł , że ostatnie 10 lat życia będzie cierpiał i na koniec przytulony do krzyża przeżyje swój ostatni ziemski czas. Nie sposób było przekazać więcej szczegółów z tej niezwykłej wizyty w czasie spotkania, w czasie, który był nam dany aby wspomnieć i jeszcze raz przeżyć i zrozumieć więcej obarczeni ciężarem 20 lat od 1995 r .

Więcej szczegółów ze spotkania z Ojcem Świętym opisuje autorka w książce bogato ilustrowanej „Witam tę Ziemię ze szczególnym wzruszeniem, którą wszystkim polecam do przeczytania.

Dzień Ziemi i ognisko

Wykorzystując pogodę i chęci uczestników zajęć w klubie dla dzieci i młodzieży zorganizowaliśmy wielkie sprzątanie obejścia wokół Domu Kultury w Pogwizdowie. W ten oto sposób przyczyniliśmy się do tego, że w naszym otoczeniu zrobiło się czyściej, uświadamiając jednocześnie jak ważne są obchody Międzynarodowego Dnia Ziemi. Rewelacyjne w zbieraniu śmieci okazały się trzy dziewczynki: Agata M.,Julia P. Natalia K.

 

Zakończyliśmy nasze spotkanie ogniskiem podczas,którego piekliśmy kiełbaski. Dziękujemy serdecznie Zakładom Przetwórstwa Mięsnego "Jan Bielasz" za ufundowanie kiełbasy.

Relacje z Kończyc Wielkich

Korzystając ze słonecznej pogody w ubiegłym tygodniu Filia Gminnego Ośrodka Kultury w Kończycach Wielkich wybrała się na plac zabaw, który znajduje się przy Szkole Podstawowej. Dzieci mogły skorzystać ze zjeżdżalni oraz huśtawek Ponadto budowały zamki z piasku oraz bawiły się w berka. Spędziły miło czas na świeżym powietrzu. Był też konkurs plastyczny „ Wiosenne krajobrazy”, grały w gry planszowe m.in. „ Businnes City”, „ Chińczyk” i inne. W tym tygodniu zapraszamy na kolejne zajęcia dla dzieci i młodzieży.

 

Serdecznie zapraszamy na "ZIEMIA NASZA MATKA"

DZIECIĘCE SPOTKANIA Z FOLKLOREM

 

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE Z PISARKĄ JOANNĄ JURGAŁA-JURECZKA

Relacje z GOK-u w Hażlachu

W poprzednim tygodniu w GOK-u w Hażlachu odbyło się wiele ciekawych
zajęć
dla dzieci i młodzieży. Odbyły się miedzy innymi:
- zajęcia plastyczne, pn. "Wiosna za oknem";
- zajęcia literackie pn. "Moja mała ojczyzna";
- zajęcia kółka gier strategicznych dla dzieci i młodzieży.
Ponadto codziennie dzieci grały w tenisa stołowego oraz uczestniczyły w turniejach wiedzy. W sobotę dzięki społecznikom najaktywniejsze dzieci wyjechały do kina piast w Cieszynie. W tym tygodniu również zapraszamy na atrakcyjne zajęcia w Hażlaskim GOK-u.

 Spotkanie z retroturystyką

W piątkowe popołudnie 10 kwietnia entuzjaści wypraw dalekich i bliskich w galerii GOK w Hażlachu spotkali się z podróżnikiem -pasjonatem, pilotem wycieczek, przewodnikiem Panem Bronisławem Żyłą. Zaproszony gość spotkanie rozpoczął od zapoznania z początkami  turystyki i jej pochodzeniem.
Turystyka pochodzi od francuskiego pojęcia tour ,które oznacza wycieczkę, podróż kończącą się powrotem do miejsca skąd nastąpił wyjazd. Turystyka wywodzi się już od starożytności.
Ludzie przemieszczali się w różnych celach: aby brać udział w obchodach świąt religijnych, podziwiać ogromne budowle- piramidy, wyjeżdżali na igrzyska, w celach leczniczych, wypoczynkowych ale też handlowych.
Wiek XIX i XX okazał się przełomowym w turystyce, zakładano pierwsze biura podróży.
Po II wojnie światowej notuje się gwałtowny wzrost wycieczek, wyjazdów turystycznych. Powstawały liczne Towarzystwa  Turystyczno  Krajoznawcze.
Poznaliśmy też różne formy turystyki np: poznawcza, wypoczynkowa ,kwalifikowana, zdrowotna, religijna ,biznesowa.
Dzięki turystyce człowiek regeneruje siły, poznaje świat oraz kształtuje swoją osobowość.
Głównym jednak celem spotkania było zapoznanie z dawnymi sposobami podróżowania, rozwojem ruchu turystycznego w Polsce, z pokonywaniem problemów, które należało przezwyciężyć, aby móc przeżyć i zobaczyć coś wyjątkowego, wartościowego, działającego na wyobraźnię.
Prelekcja ilustrowana była slajdami i zdjęciami dotyczącymi często pionierskich wypraw w Alpy, wypraw do Małej  Fatry, Slovenskiego Raju, Moraw i Norwegii.
Można było podziwiać setki zdjęć zawartych w albumach a także oglądać wystawę sprzętu turystycznego: raki, buty, liny, czekany, laski, karabinki, uprząż,  ósemki itp.
Spotkanie prowadzone było w bardzo ciekawy sposób, przeplatane różnymi osobistymi przeżyciami podczas wypraw.
Na zakończenie spotkania dyrektor GOK  podziękował gościowi za przyjęcie zaproszenia oraz zapowiedział następne spotkania organizowane przez GOK w cyklu spotkań z ciekawymi ludźmi. Najbliższe takie spotkanie odbędzie się 24 kwietnia z pisarką Joanną Jurgała-Jureczką poświęcone wspomnieniom z pobytu Św. Jana Pawła II na Ziemi Cieszyńskiej na podstawie książki Jej autorstwa „Wspominam Tę Ziemię ze szczególnym wzruszeniem”, na które serdecznie zapraszamy.

Przygotowywanie ozdób świątecznych w Pogwizdowie

W tym tygodniu przygotowywaliśmy ozdoby świąteczne, które ozdobią stoły dzieci  i młodzieży uczestniczącej w naszych zajęciach. Powstały stroiki, wianki oraz pisanki wielkanocne. Tradycyjnie największym zainteresowaniem cieszyły się figurki gipsowe, które upiększą nasze domy. Wszystkim składamy najserdeczniejsze życzenia wielkanocne.

WIEŚCI Z ZAMARSKIEGO GOK-u

14 marca w OSP w Pogwizdowie odbyły się po raz kolejny eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. W tegorocznej edycji turnieju wzięło udział 22 uczestników z Hażlacha, Kończyc Wielkich, Zamarsk, które kilka dni wcześniej zostały wyłonione podczas eliminacji środowiskowych w poszczególnych sołectwach. Zamarski reprezentował 7 osobowy zespół, przygotowany przez instruktor Filii GOK Elżbietę Stuchlik, w składzie: Klaudia Krzywoń, Stanisław Janik, Magdalena Stawarska, Jolanta Foltyn, Nikola Rutkowska, Klaudia Hadyna i Marek Poloczek.  
Po przywitaniu uczestników przez organizatorów oraz Wójta Gminy Hażlach - Grzegorza Sikorskiego, nastąpiło rozdanie testów, składających się z 50 pytań, na którego rozwiązanie uczestnicy mieli 30 min. Po upływie tego czasu testy były sprawdzane przez strażaków, a zgromadzona młodzież została poczęstowana kołaczami, herbatą, czekoladami oraz chłodnymi napojami. Po krótkim czasie zostały podane wyniki, kwalifikujące po 3 osoby z każdej kategorii wiekowej do drugiego etapu, jakim były odpowiedzi ustne. Z Zamarskiej drużyny do tej części eliminacji zakwalifikowali się: Magdalena Stawarska, Jolanta Foltyn i Marek Poloczek. W ogólnej klasyfikacji nasi reprezentanci uplasowali się na następujących miejscach:
Szkoły gimnazjalne:
I miejsce - Grzegorz Chmiel
II miejsce - Dominika Staniek
III miejsce - Jolanta Foltyn (Zamarski)
Szkoły ponadgimnazjalne:
I miejsce - Marcin Morawiec
II miejsce - Maciej Smyczyk
III miejsce - Marek Poloczek (Zamarski)
Dziękuję wszystkim uczestnikom za zaangażowanie w przygotowania do turnieju, poprzez branie udziału w spotkaniach przygotowujących. Podziękowania kieruję również do Michała Ligockiego oraz Klaudii Hadyny za organizację transportu uczestników na turniej.

Jak to bywa w marcu bywa pogodę mamy w kratkę - raz mokro i zimno a raz słonecznie i ciepło. Korzystając ze słonecznej pogody w poniedziałek i wtorek (16 i 17 marca), najmłodsi zamarscy społecznicy wzięli się za pierwsze wiosenne porządki. Cały teren Parku został wygrabiony usuwając w ten sposób suche liście i trawę. Z Klombu i gazonów zostały usunięte suche kwiaty. Udało się również pozamiatać chodnik na całej długości Parku. Wyręczono w ten sposób nie co Powiat, do którego należy to zadanie. Mamy nadzieję, że cały chodnik zostanie wyczyszczony przez odpowiednie służby jeszcze przed Świętami.

18 marca 2015r. o godz. 17.00 Szkoła Podstawowa w Hażlachu zorganizowała „Pobijanie rekordu w tańcu ZUMBY”, w której wzięło udział około 40 dzieci i kilku dorosłych – wśród uczestników znalazły się również dzieci z zamarskiej Filii GOK, które postanowiły popracować nad kondycją przed zbliżającą się wiosną. Przez godzinę wszyscy tańczyli i bawili się pod czujnym okiem instruktora zumby - pana Kamila, a na zakończenie odbyło się losowanie nagród dla małych tancerzy. Gratulacje dla pań, które zaangażowały się w organizację tej imprezy – pani Małgosi Kiedroń i Natalii Stuchlik – prosimy o więcej takich imprez!

Zamiast tradycyjnego topienia Marzanny, najmłodsi mieszkańcy Zamarsk powitali Wiosnę w inny sposób. 21.03. o godz. 9.00 spod budynku OSP wyruszyły zamarskimi ścieżkami 2 drużyny uzbrojone w worki na śmieci i rękawiczki, by posprzątać Świat. Sprzątania było mnóstwo. "Pogromcy Śmieci" na swojej drodze spotykali przeróżne rzeczy, począwszy od butelek i puszek po alkoholu poprzez opakowania po lodach i chrupkach, a skończywszy na wiaderkach po farbach. W 3 godziny udało się zebrać ponad 40 worków śmieci i choć jest lepiej niż w zeszłym roku, to nadal jest jeszcze wiele do posprzątania.
Na zakończenie akcji "Posprzątaj Świat na Wiosnę" wszyscy zmęczeni ale i usatysfakcjonowani spotkali się w Parku, gdzie zostało zorganizowane ognisko z tradycyjnym pieczeniem kiełbasy.

W środę – 25.03 – naszą placówkę odwiedził pan Andrzej Stuchlik – nauczyciel historii, który przeprowadził wykład dla dzieci na temat starożytnego Egiptu. Podczas spotkania uczestnicy zajęć poznali m.in. kilku faraonów, sposoby tworzenia ich grobowców, dowiedzieli się na czym polegała mumifikacja oraz poznali klimat i uprawy w starożytnym Egipcie. Spotkanie trwało ponad godzinę, a na jego zakończenie pan Andrzej otrzymał od dzieci sztrykowanego pisklaka.

Kolejny raz Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Zamarskach, z panią Bernadetą Janik i Elżbietą Stuchlik na czele, zorganizowały wiosenny Kiermasz Wielkanocny, który odbył się 29 marca. Od godz. 7.30 do 12.00 przed budynkiem OSP można było dostrzec pięknie przystrojone stoisko z ozdobami wielkanocnymi – w tym roku dominowały sztrykowane kurczaczki, zajączki, jajka, koszyki oraz czapki, a także drobne ozdoby, takie jak wazoniki czy kwiatki i kurczaczki z filcu na patyczkach. Każde dziecko otrzymało w prezencie kolorową figurkę gipsową z motywem wiosennym, a łasuchy mogły skosztować pysznej babki wielkanocnej. Część ozdób zostało wykonanych podczas zajęć pozaszkolnych w Filii GOK w Zamarskach – od roku odbywają się regularne Warsztaty ze sztrykowania z panią Bernadką, więc dzieci mogły pokazać czego się nauczyły. Dochód ze sprzedaży przeznaczony zostanie na organizację wycieczki dla dzieci z Zespołu ŚWIETLIKI, które angażują się w życie społeczne i kulturalne wsi Zamarski oraz Gminy Hażlach (za pieniądze uzyskane podczas zeszłorocznego Kiermaszu Wielkanocnego oraz Jarmarku Bożonarodzeniowego dzieci miały opłacony wstęp na lodowisko, do kina, na basen oraz do aquaparku podczas tegorocznych ferii zimowych). Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy odwiedzili kiermasz i przyczynili się do zorganizowania w 2016 roku kolejnych, niezapomnianych ferii zimowych! Ponadto podziękowania kieruję do następujących osób, które zaangażowały się i pomogły w organizacji Kiermaszu: Stasiowi Janik i Wiktorii Szczepanek za obecność podczas Kiermaszu i spróbowanie swoich sił jako sprzedawcy; pani Bernadecie Janik za poświęcony czas, podarowanie mnóstwa materiałów do wykonania ozdób oraz obecność podczas Kiermaszu; panu Klaudiuszowi Zawada za podarowanie gipsu oraz pomoc w przygotowaniu i sprzątaniu stoiska; pani Katarzynie Palac za udostępnienie pistoletu do kleju; pani Łucji Fornal za podarowanie filcu; pani Renacie Stuchlik za upieczenie babki; dzieciom i młodzieży – Edytce i Klaudii Krzywoń, Nikoli Rutkowskiej, Magdzi Stawarskiej, Kubie Brodzie, Kornelce i Justynce Janik, Antkowi Ogrodnik, Sebastianowi Handzel, Markowi Poloczek, Wiktorii Pilak za cierpliwe i aktywne przygotowywanie ozdób.

 

 

 


Instruktor filii GOK w Zamarskach,
Elżbieta Stuchlik

 

 Spotkanie z retro-turystyką w dniu 10 kwietnia 2015r.

Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu zaprasza na spotkanie z retro-turystyką w dniu 10 kwietnia 2015r. tj. piątek o godz. 17:00 w GOK w Hażlachu

 

Moja Marzanna

W poniedziałkowe popołudnie pożegnaliśmy zimę, nasza wspaniała Marzanna to już tylko wspomnienie. Konkurs pt."Moja Marzanna"wygrały: Patrycja M.,Agata W.,Amelka P. Wszystkie małe marzany spaliliśmy podczas ogniska,które zorganizowaliśmy z okazji rozpoczęcia wiosny.Uprzatnęliśmy okolicę Domu Kultury i od razu zrobiło się przyjemniej. W tym tygodniu przygotowywaliśmy się do Niedzieli Palmowej, powstały małe palmy oraz jedna nasza wspólna. Wszystkim,którzy aktywnie uczestniczyli w różnych zadaniach serdecznie dziękuję.

 

V Gminny Turniej Tenisa Stołowego Amatorów

W dniu 28 marca 2015r w budynku filii GOK w Pogwizdowie rozegrano V Gminny Turniej Tenisa Stołowego Amatorów. Do zawodów przystąpili zawodnicy z Gminy Hażlach. Zawody rozpoczęto o godz.10.00 przywitaniem zawodników przez Wójta Gminy Hażlach, dyrektora GOK, oraz sędziego zawodów, który przedstawił również zasady turnieju.

Po czterech godzinach sportowych zmagań wyłonili się zwycięzcy w kategoriach:

młodzież: 1. Matuszek Szymon 2. Tomica Marcin 3. Tomica Dawid 4. Kohut Dawid 5. Matuszek Kamil 6. Gojniczek Katarzyna
Open : 1. Matuszek Tomasz 2. Machej Józef 3. Probst Bronisław 4. Kożusznik Janusz 5. Gawłowski Piotr 6. Cebula Ryszard

Zdobywcy pierwszych trzech miejsc w kategoriach młodzież i Open otrzymali puchary i dyplomy zaś pozostali zawodnicy dyplomy.
Nagrody wręczali dyrektor GOK oraz sędzia zawodów.

 

 

Marzanna

Ten tydzień minoł nam na przygotowaniu dużej Marzanny oraz małych, które biorą udział w konkursie "Moja Marzanna".Dzieci włożyły dużo starań i pracy, aby Marzanny były jak najpiękniejsze.Czekamy tylko na pierwszy dzień wiosny, aby Marzanny tradycyjnie zabrały zimę i zagościła u nas już na stałe wiosna.

POWITANIE WIOSNY W ZAMARSKACH

Zamiast tradycyjnego topienia marzanny, najmłodsi mieszkańcy Zamarsk powitali Wiosnę w inny spoób. Dokładnie o godz. 9.00 spod budynku OSP wyruszyły zamarskimi ścieżkami 2 drużyny uzbrojone w worki na śmieci i rękawiczki, by posprzątać Świat. Sprzątania było mnóstwo."Pogromcy Śmieci" na swojej drodze spotykali przeróżne rzeczy, począwszy od butelek i puszek po alkoholu poprzez opakowania po lodach i chrupkach, a skończywszy na wiaderkach po farbach. W 3 godziny udało się zebrać ponad 40 worków śmieci i choć jest lepiej niż w zeszłym roku, to nadal jest jeszcze wiele do posprzątania. Na zakończenie akcji "Posprzątaj Świat na Wiosnę" wszyscy zmęczeni ale i usatysfakcjonowani spotkali się w Parku, gdzie zostało zorganizowane ognisko z tradycyjnym pieczeniem kiełbasy. Serdecznie dziękujemy wszystkim dzieciakom za tak liczne przybycie i zaangażowanie się w akcję sprzątania Zamark. Do zobaczenia za rok.

 

Klaudiusz Zawada i Elżbieta Stuchlik

 

„Młodzież zapobiega pożarom”

W dniu 14 marca w OSP w Pogwizdowie odbyły się po raz kolejny eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. W tegorocznej edycji turnieju wzięło udział 22 uczestników z Hażlacha, Kończyc Wielkich i Zamarsk, którzy kilka dni wcześniej zostali wyłonieni podczas eliminacji środowiskowych w poszczególnych sołectwach. Po przywitaniu uczestników przez organizatorów oraz Wójta Gminy Hażlach Grzegorza Sikorskiego nastąpiło rozdanie testów, składających się z 50 pytań, na których rozwiązanie uczestnicy mieli 30 min. Po upływie tego czasu testy były sprawdzane przez strażaków, a zgromadzona młodzież została poczęstowana kołaczami, herbatą, czekoladami oraz napojami. Po krótkim czasie podano wyniki, kwalifikujące po 3 osoby w każdej kategorii wiekowej do drugiego etapu, czyli do odpowiedzi ustnych. Oto ostateczne wyniki eliminacji. Szkoły podstawowe: I miejsce – Remigiusz Walica (Kończyce Wielkie) II miejsce – Michał Klimosz (Kończyce Wielkie) III miejsce – Kinga Chrapek (Hażlach) Szkoły gimnazjalne: I miejsce – Grzegorz Chmiel (Kończyce Wielkie) II miejsce – Dominika Staniek (Kończyce Wielkie) III miejsce – Jolanta Foltyn (Zamarski) Szkoły ponadgimnazjalne: I miejsce – Marcin Morawiec (Kończyce Wielkie) II miejsce – Maciej Smyczyk (Kończyce Wielkie) III miejsce – Marek Poloczek (Zamarski) Zdobywcy pierwszych miejsc w każdej kategorii będą reprezentować Gminę Hażlach podczas eliminacji powiatowych, które odbędą się w Ochabach 28 marca.

Pobijanie rekordu w tańcu ZUMBY

W dniu 18 marca 2015r. o godz. 17:00 Szkoła Podstawowa w Hażlachu zorganizowała ''Pobijanie rekordu w tańcu ZUMBY'', w której wzięło udział około 40 dzieci i kilku dorosłych wśród uczestników znalazły się również dzieci z zamarskiej Filii GOK, które postanowiły popracować nad kondycją przed zbliżającą się wiosną ;)
Przez godzinę wszyscy tańczyli i bawili się pod czujnym okiem instruktora zumby - pana Kamila, a na zakończenie odbyło się losowanie nagród dla małych tancerzy ;)
Gratulacje dla pań, które zaangażowały się w organizację tej imprezy pani Małgosi Kiedroń i Natalii Stuchlik prosimy o więcej takich imprez!

Wiosna na talerzu

W minioną sobotę, 21 marca, czyli w pierwszy dzień kalendarzowej wiosny, Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu zorganizował kolejną edycję konkursu kulinarnego. Tematem przewodnim była tym razem „Wiosna na wielkanocnym stole”. Stoiska z mniej lub bardziej znanymi, lecz zawsze pysznymi, potrawami tradycyjnie przygotowały Koła Gospodyń Wiejskich z naszej gminy.

 

Nowe władze w Kole Gospodyń Wiejskich w Brzezówce

W dniu 21 lutego w sobotę w Domu Wiejskim odbyło się walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze miejscowego koła KGW.  Tradycyjnie na samym początku zebrania dotychczasowa przewodnicząca koła Zofia Kwiczala złożyła jubilatkom oraz solenizantkom najserdeczniejsze życzenia z okazji urodzin, po czym wszystkie członkinie odśpiewały gromkie „sto lat”.
    Po zakończeniu tej jakże sympatycznej części zebrania  przewodnicząca koła poprosiła o odczytanie dwóch  sprawozdań z działalności koła za lata 2011-2015, przygotowanych przez Sekretarza i Skarbnika. Protokół z zebrania sporządziła Janina Banot.
    W sprawozdaniu merytorycznym Sekretarz koła Maria Czak wyróżniła m.in.: imprezy społeczno - kulturalne zorganizowane przez tę organizację. Członkinie brały udział w  2014 r. w kulinariach pt. „Rozmaitości wielkanocnego stołu” (kwiecień), spotkanie majowe z wójtem Gminy Hażlach Karolem Folwarcznym oraz udział w konkursie „Ogródki” (maj), wycieczka do ogrodów państwa Kapiasów (czerwiec), otwarcie placu zabaw oraz grill dla wszystkich członkiń koła  (czerwiec), impreza plenerowa pt. „Pokaż nam swoje zwierzątko” (lipiec), wycieczka do Ustronia na Biesiadę Dożynkową (sierpień), ponowny udział w konkursie „Ogródki” (wrzesień),   Dzień Seniora oraz wyjazd na koncert Ireny Santor do Teatru Cieszyńskiego (październik), spotkanie z kandydatem na  stanowisko Wójta Gminy Hażlach - Grzegorzem Sikorskim (listopad), kolejny udział w kulinariach pt. „Czym chata bogata” (grudzień), tradycyjna wigilijka (styczeń 2015) oraz balik walentynkowy dla dzieci (luty 2015). Trzeba podkreślić, że w bieżących sprawach koła pięciokrotnie zbierał  się zarząd.
    W sprawozdaniu finansowym sporządzonym przez Skarbnika koła Alicję Kałużę, członkinie mogły zapoznać się ze z bieżąca sytuacją finansową koła.  Skarbnik  szczegółowo poinformowała o dochodach oraz wydatkach wynikających z bieżącej działalności koła.
    Po sprawozdaniach z działalności koła, przewodnicząca Komisji rewizyjnej Aurelia Mikuła przekazała informację o udzieleniu absolutorium dla całego odchodzącego Zarządu.
    W tym momencie prowadzenie dalszego zebrania przewodnicząca koła Zofia Kwiczala przekazała prowadzenie obrad Sylwii Pieczonce.
Prowadząca zebranie zgłosiła jako kandydatkę na przewodniczącą koła Zofię Kwiczalę, która wyraziła zgodę na kandydowanie. Była to jedyna zgłoszona kandydatka do tego stanowiska, członkinie dokonały tego wyboru jednogłośnie.
     Do nowego zarządu zostały ponownie wybrane: Alicja Kałuża (skarbnik), Maria Czak (sekretarz), Anna Karas (członek zarządu oraz gospodarz koła) oraz Janina Banot, która będzie pełniła funkcję wiceprzewodniczącej koła.
    Do komisji rewizyjnej zostały wybrane: ponownie Ruta Kaleta oraz  Aurelia Mikuła (przewodnicząca komisji), a także Sylwia Pieczonka.
    Po wyborach nowo wybrana przewodnicząca koła Zofia Kwiczala  podziękowała za ponowny wybór oraz za okazanie zaufanie do jej osoby, po czym  przedstawiła ramowy plan pracy koła na rok 2015. Przewodnicząca koła Zofia Kwiczala zaproponowała następujący kalendarz organizacyjny spotkań: 21 marzec (sobota) udział w wiosennych kulinariach,  22 marzec (niedziela) tradycyjny dzień kobiet, grill w czerwcu, 11 lipca (sobota) „Pokaż nam swoje zwierzątko”,  wyjazd na biesiadę dożynkową do Ustronia (sierpień), 30 sierpnia (niedziela) dożynki gminne w Brzezówce, 3 października (sobota) Dzień Seniora, 2 stycznia 2016 r. wigilijka. Są to ważniejsze plany nowego zarządu KGW w Brzezówce.
Nowa wiceprzewodnicząca koła Janina Banot podziękowała za wybór na to stanowisko oraz za okazane jej zaufanie.  Sylwia Pieczonka, nowy członek komisji rewizyjnej także podziękowała za wybór i okazane jej zaufanie potrzebne do pełnienia tej funkcji.
     W punkcie dotyczącym spraw rożnych wywiązała się ciekawa dyskusja na temat dożynek gminnych, które odbędą się w tym roku w Brzezówce oraz na różne inne tematy dotyczące bieżącej działalności koła.
    Najbliższą, najważniejszą dla koła KGW w Brzezówce imprezą plenerową jest „Pokaż nam swoje zwierzątko”, jaka odbędzie się 11 lipca 2015 r. (sobota) w Domu Wiejskim. To wydarzenie szczególnie kierowane jest do wszystkich dzieci przebywających w czasie wakacji letnich w Gminie Hażlach. Współorganizatorami są: Sołtys Wsi Brzezówka Leszek Banot wraz z Radą Sołecką oraz Gminny Ośrodek w Hażlachu.
    Głównym pomysłodawcą jest Jarosław Pieczonka, Radny Gminy Hażlach 2010-2014, który chce ją dalej kontynuować oraz rozwijać w taki sposób, by każde dziecko mogło poczuć się tego dnia wyjątkowo, by było szczęśliwe oraz mogło fajnie spędzić wolny czas ze swoją najbliższą rodziną.

WIOSNA NA WIELKANOCNYM STOLE

Hażlach podbija rekordy tańca Zumby

„Nie tylko o kobietach Kossaków”

Dyrektor i Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Hażlachu serdecznie zapraszają na spotkanie autorskie „Nie tylko o kobietach Kossaków, czyli portrety kobiet w książkach Joanny Jurgały-Jureczki”. Spotkanie odbędzie się 10 marca o godz 16.30 w budynku Szkoły Podstawowej.

Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu serdecznie zaprasza do udziału w konkursie na "Najoryginalniejszą pisankę Wielkanocną"

Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu serdecznie zaprasza do udziału w konkursie na „Najoryginalniejszą pisankę wielkanocną”. Prace należy dostarczyć wraz ze zgodą rodziców na udział w konkursie do Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu lub filii w Kończycach Wielkich, Pogwizdowie, Zamarskach do dnia 26 marca 2015 roku. Dla twórców najpiękniejszych pisanek przewidziano atrakcyjne nagrody. Serdecznie zapraszamy!

 

 

2 tydzień ferii zimowych 2015  w Hażlachu

Program zajęć dostosowany był do  zainteresowań uczestników. Zorganizowany turniej 1 z 10 cieszył się powodzeniem, gdyż dużo dzieci nowych  bawiło się po raz pierwszy. Pozostałe dzieci  zajęło granie na punkty w UNO oraz gry planszowe,

Turniej  EUROBIZNES wymagał już konkretnego myślenia aby nie stracić wiele cennych posiadłości. Konkurs o bajkach Andersena zgromadził dzieci młodsze., które potem na zajęciach plastycznych  tworzyły postaci z bajek.  W Tłusty Czwartek , który jest zapowiedzią kończącego się okresu karnawału  i zapowiedzi zbliżającego się okresu Wielkiego Postu  dzieci poczęstowane zostały pączkami. Nie zabrakło też cukierków oraz lizaczków  w kształcie serduszek przypominających o dniu Świętego Walentego – patrona zakochanych. Ostatni   dzień  ferii   postanowiono spędzić na wspólnych zabawach w kalambury, rebusy, i turniej Postaw na Milion.

W zajęciach uczestniczyło 12-17 dzieci  oraz starsza młodzież gimnazjalna, którą interesowały głównie rozgrywki sportowe- tenis, bilard.

2 tydzień ferii w Kończycach Wielkich w 2015r.

W drugim tygodniu ferii zimowych też nie było nudy. Odbył się turniej w piłkarzyki, który wygrał Dominik.  Wraz z Biblioteką Publiczną w Kończycach Wielkich  zorganizowano głośne czytanie bajek. Dzieci po przeczytanej bajce miały odpowiedzieć na pytania oraz namalować ilustracje do bajek. Były to bajki pt. „ Jej wysokość Zosia”  o księżniczce Zosi i  „Szkoła dla Wróżek” . Odbyło się też „Koło fortuny” dla chętnych osób. Dzieci odgadywały hasła z różnych dziedzin. Otrzymały za prawidłowe odgadnięcie cukierka.  W kolejnym dniu wybraliśmy się na spacer karmić daniele do p. Żyła.  Dzieci miały ze sobą marchewki oraz suchy chleb. Wszystkim się bardzo podobało. Postanowiliśmy, że będziemy je częściej dokarmiać. Byliśmy też w Szkole Podstawowej poćwiczyć grę w ping- ponga, a następnie rozegrano tam  turniej. Młodsze dzieci skakały na skakance.  W Tłusty Czwartek jedliśmy pączki, zorganizowano zgaduj- zgadulę oraz grę w kalambury.  Obejrzano z najmłodszymi bajkę pt. „ Śpiąca królewna”.Dzieci malowały farbami postacie z bajki. Robiły też ludziki z plasteliny.  Przed Walentynkami wspólnie z Biblioteką zorganizowano  zajęcia plastyczne.  Robiono kartki i laurki  walentynkowe dla bliskich osób.

Dzieciom bardzo się podobały zajęcia, które były ciekawe i interesujące. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Dziękuje za mile spędzone wspólnie chwile w okresie ferii zimowych.

SPRAWOZDANIE Z FERII 2015 -KLUB DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W POGWIZDOWIE

    Już tradycją staje się, iż dzieci i młodzież z Pogwizdowa nie mogą nudzić się w wolnym czasie. Po raz kolejny zostały zorganizowane dla nich przez Dom Kultury ferie zimowe. Około 30 dzieci miało okazję przeżyć niezapomniane chwile pełne radości i energii na zajęciach prowadzonych w Klubie dla dzieci i młodzieży, codziennie od 10.00 do 14.00.

    Podczas pierwszego tygodnia ferii miały miejsce różne konkursy i rozgrywki. Każdego dnia rozpoczynaliśmy zajęcia od gimnastyki, która dostarczała nam energii na cały dzień. Na początek ferii przypomnieliśmy sobie, jakimi zasadami powinniśmy się kierować, aby były one bezpieczne. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia twórcze z wykorzystaniem cukierków i materiałów dekoracyjnych oraz naszej fantazji. Powstały przepiękne cukierkowe bukiety, które uczestnicy zabrali do swoich domów. W kolejnym dniu powstały kartki do kalendarza, które będziemy wykorzystywać przez cały rok. Dzieci brały udział także w walentynkowej sesji zdjęciowej, po której każdy otrzymał pamiątkowe zdjęcie, przez siebie wybrane. Dużym zainteresowaniem cieszyło się spotkanie z naszymi ulubionymi zwierzakami. Powstały prace plastyczne, powiedzieliśmy sobie jak należy się opiekować poszczególnymi zwierzakami i przypomnieliśmy sobie, że zwierzaki należy szanować. Stworzyliśmy również przepiękne misiaczki-przytulaczki. Ostatni dzień zakończyliśmy kulinarnie tworząc własne kompozycje ciasteczkowe.
    W drugim tygodniu rozpoczęliśmy zajęcia również gimnastyką. Ulubionymi zajęciami dzieci okazały się takie, które wymagały pomysłowości. Powstały przepiękne kompozycje owocowo-bakaliowe, które dzieci bardzo chętnie później zjadały. W celu spalenia kalorii grały intensywnie w ping-ponga. Jak zwykle dużym zainteresowaniem i dużą liczbą chętnych cieszyło się malowanie twarzy. W tym dniu powstały także komiksowe prace nawiązujące tematyką do aktualnej pory roku. W kolejnym dniu dzieci i młodzież  zmagały się z różnymi konkurencjami i zadaniami. Pojawiły się puzzle, wykreślanki, zagadki zapachowe oraz wykonanie pracy plastycznej w postaci pizzy. Wszyscy mocno się starali, bo do wygrania były pizze ufundowane przez Catering Żarełko. Zakończyliśmy ferie walentynkowo. Były konkursy walentynkowe, zabawy w tematyce walentynkowej oraz słodkie galaretki  z bitą śmietaną w kształcie serca. Dla wszystkich  uczestników podczas tego ostatniego dnia były przewidziane pączki. Podsumowaliśmy ferie, rozdaliśmy dyplomy oraz przygotowaliśmy salę do turnieju szachowego. Tradycyjnie już podczas ostatniego dnia ferii odbył się  Indywidualny Turniej Szachowy  Szkół Podstawowych Powiatu Cieszyńskiego.

    Dziękuję wszystkim uczestniczącym w zajęciach zorganizowanych podczas ferii zimowych. Mają one sens tylko wtedy, gdy mają odbiorcę. Pojawiły się zajęcia zarówno sportowe, plastyczne, profilaktyczne, jak również konkursy które dostarczyły dużo zabawy, ale również pozwoliły nam na rywalizację wśród uczestników. Serdeczne podziękowania kieruję do wszystkich sponsorów: kwiaciarnia „Nova”, sklep „Lewiatan”, sklep p. Grzybek, sklep „Delikatesy Centrum” , stowarzyszeniu „Działajmy razem” oraz restauracji „Catering Żarełko”. Dzięki Wam te ferie były bogatsze w nagrody dla dzieci, jak również dały mi możliwość urozmaicenia zajęć.

Ach cóż to był za bal walentynkowy ;) na czterdzieści par ;)

W dniu 14 lutego w sobotę, w dzień św. Wa0lentego, został zorganizowany w Domu Wiejskim w Brzezówce bal, który był skierowany do wszystkich dzieci mieszkających w Gminie Hażlach. Tego szczególnego dnia Zielony Domek wypełnił się dzieciakami, które cały czas się śmiały, świetnie się bawiły, chętnie uczestniczyły w wielu konkursach.
Trzeba przyznać, że bal walentynkowy okazał się sporym sukcesem i wielkim, jakże pozytywnym zaskoczeniem dla organizatorów, ponieważ w Zielonym Domku tego dnia bawiło się ponad 80 dzieci, Sama zabawa walentynkowa była naprawdę świetna: tańce, animacje, darmowy poczęstunek, zajęcia plastyczne, malowanie twarzy to tylko niektóre atrakcje, jakie czekały tego dnia na wszystkie dzieciaki.
Dziewczyny pracujące na co dzień w haźlaskim GOK-u wzorowo przeprowadziły kolejne animacje, które wywołały wiele radości na twarzach dzieci.
Funkcję Honorowej Patronki tej imprezy pełniła Posłanka na Sejm RP pani Aleksandra Trybuś – Cieślar, która ufundowała nagrody rzeczowe (maskotki oraz korony dla królowej i króla balu) oraz cukierki dla wszystkich dzieciaków.
Główną pomysłodawczynią tej imprezy była miejscowa działaczka społeczna pani Sylwia Pieczonka.
Bawiące się dzieci odwiedziła także Przewodnicząca Rady Gminy Hażlach pani Bożena Bury.
Tego dnia był także obecny Radny Powiatu Cieszyńskiego pan Jarosław Bodak.
Organizatorami tego wydarzenia byli: Sołtys Wsi Brzezówka pan Leszek Banot wraz z miejscową Radą Sołecką, Koło Gospodyń Wiejskich w Brzezówce oraz Przewodnicząca tego koła, pani Zofia Kwiczala, a także Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu, który reprezentowali: dyrektor, pan Wojciech Kasztura oraz pracownice: Katarzyna Kaliszewska, Agnieszka Machej oraz Katarzyna Nowicka.
Przy organizacji tego balu pomagali także jako wolontariusze: Ewelina oraz Wiktoria Skotnickie (zajęcia plastyczne), Dorota Banot (prześliczne kotyliony), Ania Mszanik i Iza Handzel (malowanie twarzy), Janina Banot, Maria Czak, Sebastian Eland (didżej), Anna Karas, Maria Pieczonka, Jarosław Pieczonka, Bartosz Słowik, Sylwia Sikora oraz Renata Śmigiel. Wszystkie te osoby, co szczególnie należy podkreślić, pracowały społecznie z potrzeby własnego serca. Takich wyjątkowych ludzi w dzisiejszych czasach naprawdę trudno już znaleźć. Cieszy jednak fakt, że są jeszcze w naszej Gminie tacy ludzie, którzy potrafią się tak pięknie zaangażować dla dobra innych mieszkańców.
Trzeba podkreślić, że nie byłoby tego sporego sukcesu, gdyby nie pomoc oraz szczególne zaangażowanie osób, które mocno wsparły także rzeczowo organizację tego wyjątkowego przedsięwzięcia.
W tym miejscu należy wymienić: pana Łukasza Kocura (Catering Żarełko), który ufundował pizze dla dzieciaków, pana Piotra Szpaka z Baru Rocks Kaczyce, który podarował napoje, państwa: Beatę i Andrzeja Kamińskich z Drukarni Modena z Zamarsk (prześliczne plakaty), firmę Mauxion ze Skoczowa (czekolady), pana Krzysztofa Burego z SwimSport Skoczów (karnety na bezpłatne lekcje pływania), panią Lucynę Bodak z firmy Polmarket Bażanowice (skarbonki żabki) oraz pana Marka Tomicę z Koh-i-Noor z Cieszyna, który podarował kredki do malowania twarzy oraz prześliczne naklejki oraz Posła do Europarlamentu, pana Jana Olbrychta i Sylwię Cieślar, Radną sejmiku Województwa Śląskiego, którzy podarowali odblaski dla każdego dziecka.
W lipcu 2015 r. dzieci ponownie spotkają się w Brzezówce w Zielonym Domku, by wziąć udział w kolejnej imprezie rodzinnej pt. „Pokaż nam swoje zwierzątko”. Będzie to już druga odsłona tej imprezy. Pierwsza odbyła się w roku 2014. Przedsięwzięcie to jest zaadresowane przede wszystkim do dzieci, które pozostają w czasie wakacji w swoim miejscu zamieszkania. Tego właśnie dnia najmłodsi mieszkańcy mogą się pochwalić swoimi pupilami, małymi przyjaciółmi, które posiadają w swoich domach, którymi się opiekują na co dzień, ale przede wszystkim mocno je kochają swoimi maleńkimi serduszkami.
Pomysłodawcą tej imprezy jest Jarosław Pieczonka, b, Radny Gminy Hażlach, który chce ją dalej kontynuować oraz rozwijać, tak ażeby wszystkie dzieciaki, które tego dnia będą w niej uczestniczyły, były radosne, szczęśliwe oraz pogodne.
Także ta impreza jest współorganizowana przez KGW w Brzezówce, Sołtysa Wsi Brzezówka z miejscową Radą Sołecką oraz Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu.
Do zobaczenia już niedługo w Brzezówce ;)

SPRAWOZDANIE II TYDZIEŃ FERII W ZAMARSKACH

Kolejny tydzień Szalonych Ferii w Zamarskach rozpoczął się niezwykle aktywnie - wszystko za sprawą poniedziałkowych zajęć, podczas których dzieci i młodzież spędziły 3 godziny na sali gimnastycznej SP w Zamarskach, rozgrywając turniej pilki nożnej i mecz siatkówki. W turnieju "halówki" udział wzięły 4 drużyny i nikogo nie zdziwił fakt, iż niepokonanymi okazali się chłopcy ;) W tym tygodniu na zajęciach obecny był pan Klaudek, który wziął sobie urlop, aby móc spędzić czas z dzieciakami z Zamarsk - okazuje się, że nawet w piłkę nożną potrafi grać! ;)  We wtorek (10.02.) filia GOK była zamknięta, gdyż został zorganizowany wyjazd do Kina "Piast" w Cieszynie w ramach Ferii Sołeckich. Dzięki panu Klaudkowi, pani Elii i pani Edycie Donocik dzieci miały okazję obejrzeć świetny film animowany pt. "Pingwiny z Madagaskaru". W drodze powrotnej grupa odwiedziła jedną z cieszyńskich cukierni, gdzie każde dziecko dostało po słodkiej przekąsce. Dzień jednak nie skończył się na wyjeździe do kina - o 16.30 miały odbyć się zajęcia z panem Damianem Strządałą z Goleszowa, ale przez złe warunki pogodowe nie udało mu się dotrzeć do Zamarsk... mimo to dzieciaki spotkały się z panią Elą i spędziły 1,5 godziny na sali gimnastycznej, gdzie grały w piłkę i siatkówkę, móc dać upust swoim emocjom ;)

  Środowe zajęcia (11.02.) rozpoczęły się od "warsztatów krawieckich" z panią Bernadetą Janik - każdy uczestnik zajęć mógł stworzyć swoje własne serduszko - poduszeczkę i przyozdobić je na różne sposoby przy użyciu cekinów, kwiatuszków, koralików... pani Bernadka upiekła pyszne ciasto, które dodało dzieciom energii i na 2 godziny nasza filia zamieniła się w warsztat krawiecki, a efekty prac dzieci były przepiękne! O 12.00 część dzieci udała się z panem Klaudkiem na salę gimnastyczną pograć w koszykówkę, a część została w świetlicy, aby na spokojnie móc obejrzeć film na "dużym ekranie".

  Czwartek (12.02.) był kolejną szansą dla kilku dzieci na bezpłatną wycieczkę - w planach był wyjazd do Aquaparku w Rudzie Śląskiej, ale nastąpiła mała (korzystna) zmiana - w tym dniu dzieciaki pojechały na Krytą Pływalnię ''Delfin'' w Skoczowie, gdzie przez godzinę szalały na zjeżdżalni i w basenach, a na przełomie kilku najbliższych tygodni udadzą się do wspomnianego wcześniej Aquaparku do Rudy Śląskiej! Po powrocie z skoczowskiej pływalni wszystkie dzieci zjadły pyszne pączki podarowane przez LEWIATAN w Zamarskach i wypiły gorącą herbatkę - w końcu był to akurat Tłusty Czwartek! Warto wspomnieć, iż wszystkie wyjazdy, jakie były zorganizowane podczas Ferii, były dla dzieci z Zespołu Świetliki w pełni bezpłatne i organizowane społecznie - fundusze były zbierane przez cały rok (sponsorzy, Kiermasz Wielkanocny, Jarmark Świąteczny). Organizacją transportu i przebiegu wycieczek zajęła się Elżbieta Stuchlik i Klaudiusz Zawada, a z pomocą przyszła pani Edyta Donocik.

  Ostatni dzień ferii był chyba najaktywniejszym spośród wszystkich 10 dni! Od godz. 10.00 do 12.00 na Sali gimnastycznej SP w Zamarskach odbywał się tradycyjny Turniej Sportowy, w którego organizację ponownie włączył się pan Klaudek, pani Ela oraz pani Karolina Fic. Najpierw dzieci rywalizowały w pokonywaniu toru przeszkód - skakanka, slalom z piłką, przejście po ławce, przewrót w przód, rzut do kosza i skoki w workach. Emocji podczas tej konkurencji było mnóstwo, a większość dzieci odbyło jeszcze swój indywidualny bieg, aby zmierzyć czas pokonania trasy. Kolejnymi konkurencjami były piłka nożna i koszykówka - mecze odbywały się równocześnie - każdy na jednej połowie Sali. Na zakończenie turnieju dzieciaki pograły w siatkówkę i ''pozytywnie zmęczone'' wróciły na świetlicę, gdzie przygotowywały kartki walentynkowe, które następnie lądowały w ''Poczcie Walentynkowej'', której wykonaniem zajęła się Nikola Rutkowska. Na zakończenie zajęć zostały rozdane dyplomy i drobne nagrody za uczestnictwo w feriach oraz za udział w konkursach. Nie trwało długo - bo zaledwie 3 godziny - i dzieciaki kolejny raz się spotkały na Zabawie Walentynkowej w świetlicy! Od 17.00 do 20.00 trwały tańce, konkursy, zabawy, które prowadziła pani Ela i pan Klaudek, a w roli fotografa spełniała się ponownie pani Karolina Fic ;) Najbardziej wyczekiwanym momentem było ujawnienie zawartości naszej ''Poczty Walentynkowej'' - każda osoba dostała przynajmniej małe serduszko z życzeniami ''Wesołych walentynek'' ;) Około 18.00 zjawił się pan Klaudek z prezentem - przygotował dla dzieci pyszne gofry z dżemem i cukrem pudrem, które zniknęły w oka mgnieniu! Była zabawa w ''krzesełka'', tańce na kartkach, wróżenie imienia swojej drugiej połówki, tańce w rytm muzyki z różnych stron świata, przewlekanie sznurka przez rękawy, tworzenie  strojów i mumii z papieru toaletowego! ;) Dyskoteka była świetną formą na wyrażenie podziękowania dzieciom i młodzieży za udział w tegorocznych Szalonych Feriach w Zamarskach!  

  Dziękuję wszystkim osobom i instytucjom, które zaangażowały się w pomoc w organizacji tegorocznych Ferii, a zwłaszcza:   - pani Bernadecie Janik za prowadzone warsztaty plastyczne - Sebastianowi Sikora - za przeprowadzenie warsztatów gitarowych - panu Andrzejowi Stuchlik za przeprowadzenie warsztatów historycznych - panu Kamilowi Wach za przeprowadzenie zajęć z cyklu "Przysposobienie wojskowe" - Sołtysowi wsi Ochaby - panu Maciejowi Bieniek - za gościnność podczas naszej wizyty - Sołtysowi i Radnemu - Klaudiuszowi Zawada - za wszelką okazaną pomoc! - pani Karolinie Fic - za pomoc podczas zajęć oraz za fotografowanie - pani Edycie Donocik - za pomoc w organizacji transportu do Kina - Szkole Podstawowej w Zamarskach za udostępnienie sali gimnastycznej - LEWIATAN w Zamarskach za podarowanie pączków oraz osobom, które z przyczyn losowych nie mogły przeprowadzić wczesniej zaplanowanych zajęć, tj. pani Małgosi Kiedroń, której choroba wykluczyła możliwość poprowadzenia aerobiku oraz panu Damianowi Strządała, któremu warunki atmosferyczne umiemożliwiły dotarcie do Zamarsk na zajęcia piłki nożnej dla dzieci.

 

Czytaj więcej: SPRAWOZDANIE II TYDZIEŃ FERII W ZAMARSKACH

ZAJĘCIA W FILII GOK W ZAMARSKACH

 Królewskie pojedynki w Pogwizdowie

W dniu 13 lutego 2015 r w filii GOK w Pogwizdowie rywalizowali młodzi  miłośnicy królewskiej gry ze Szkół Podstawowych Powiatu  Cieszyńskiego. Za szachownicami zasiadło 30 zawodników . Rywalizacja odbywała się w systemie siedmiorundowym. Otwarcia rozgrywek dokonał dyrektor GOK Wojciech Kasztura, który z zadowoleniem stwierdził, że ta imponująca gra rozwijająca myślenie i inteligencję przyciąga  w dalszym ciągu wielu entuzjastów w młodym wieku.
Przywitał serdecznie wszystkich uczestników z opiekunami, prowadzącego, sędziego  rozgrywek Pana Łukasza Foltyna oraz przedstawiciela mediów . Uczczono również pamięć zmarłego Mariana Solorza, pasjonata  oraz inicjatora poprzednich turniejów szachowych dla młodzieży a równocześnie  trenera  i prowadzącego kółko szachowe w filii GOK w Pogwizdowie.
Wyniki pojedynków szachowych:
Kategoria I - klasy I i II szkół podstawowych
1.Bartosz Goszyk SP Ochaby, 2. Mateusz Myrmus  SP 3 Skoczów, 3. Mateusz Gorzołka Sp 6 Cieszyn
Kategoria II-  klasy III i IV szkół podstawowych
1.Mateusz Gabzdyl SP 3 Skoczów, 2.Grzegorz Franek SP 4 Cieszyn, 3. Kinga Greń  SP Pogwizdów
Kategoria III – klasy V i VI  szkół podstawowych
1.Krzysztof Franek SP 4 Cieszyn, 2. Dominik Sulawa SP Strumień  3.Kordian Szczypka SP Strumień
Zwyciezcy  wymienionych  kategorii otrzymali nagrody i dyplomy a szczęśliwy los z nagrodą  wylosowała Kamila Kabiesz .
Uczestnikom gratulowali Wójt Gminy Grzegorz Sikorski oraz dyrektor GOK Wojciech Kasztura.
Dyrektor GOK dziękując zawodnikom i prowadzącemu  zawody podziękowania skierował również do sponsora nagród -Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie oraz do pracowników GOK zaangażowanym w organizację turnieju,

Ferie w Pogwizdowie

I tak oto ferie dobiegły końca. Przez cały okres dzieci i młodzież wykazały się aktywnością i kreatywnością. Pod koniec ferii miały okazje uczestniczyć w konkursach i zabawach, w których można było wygrać pizze ufundowane przez Catering Żarełko.Serdecznie dziękujemy!!! Czwartkowy dzień upłynął nam pod znakiem walentynkowym, były galaretki w kształcie serca, wykonane przez dzieci oraz konkurs na walentynkową kartkę. Dziękujemy również sklepowi p. Grzybek za słodkości oraz Delikatesom Centrum za gadżety upominkowe. Jak zwykle było również sportowo,trzeba się było wykazać duchem prawdziwego sportowca. Zakończyliśmy nasze ferie już w czwartek, bo w piątek w Domu Kultury odbędzie się turniej szachowy. Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do uatrakcyjnienia ferii w Pogwizdowie. Serdeczne podziękowania.

Ferie w Pogwizdowie

Za oknem biało, a u nas wszystkie kolory tęczy. A wszystko to za sprawą przepięknie pomalowanych buzi.Podziękowania dla Nikolii Dobes i Lilki
Gąski, bo to one były autorkami tych wspaniałych wzorów.Jak zwykle dzień rozpoczęliśmy gimnastyką, potem zabawy, a zakończyliśmy konkursem 
plastycznym, który wymagał pracy i kreatywności. Zapraszamy na kolejne zajęcia.Turniej Eurobiznesu

W Hażlachu też nie ma nudy tym razem rozegraliśmy turniej Eurobiznesu oraz odbyły się zajęcia plastyczne dla dzieci. Dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach zapominając nawet o komputerach.

 

Katarzyna Nowicka

 

Ferie w Kończycach Wielkich

Za nami pierwszy tydzień ferii zimowych w filii GOKu w Kończycach Wielkich, który mile został przez nas spędzony. Dzieci na zajęciach plastycznych wyklejały kolorowymi kuleczkami z bibuły szkic motyla oraz domku. Następnie zorganizowano grę w kalambury ( pokazywanie i malowanie haseł z różnych dziedzin). Odbył się też turniej w UNO, który nie został jeszcze rozstrzygnięty. W kolejnym dniu dzieci uczestniczyły w konkursie o ulubionych bajkach , który składał się z wielu etapów – dopasowywanie przedmiotu do tytułu bajki, układanie puzzli i inne. Dzieci wzięły udział w torze przeszkód , który zorganizowano w hali sportowej w Gimnazjum. Były to skakanie na skakance, bieg z piłką, rzut lotką. Pozostali zagrali w piłkę nożną. Na zakończenie zajęć sportowych każdy mógł zjeść tosty zrobione przez dzieci. Obejrzano bajkę pt. „Epoka lodowcowa. Era dinozaurów”, na której każdy poczęstował się popcornem.

Dzisiaj odbył się turniej w piłkarzyki oraz zajęcia komputerowe.

Dziękuje wszystkim za obecność i udział w zajęciach. Zapraszam na kolejne dni ferii zimowych. Edyta Siekier

 SPRAWOZDANIE Z I TYGODNIA FERII W ZAMARSKACH

Szalone Ferie w zamarskim GOK-u rozpoczęły się w poniedziałek o 10.00, a na początek została przeprowadzona pogadanka z uczestnikami zajęć na temat bezpiecznego i kulturalnego zachowywania się. Po rozmowie dzieci przygotowywały słodki poczęstunek oraz herbatkę, aby móc wspólnie zjeść drugie śniadanie. Dzieci miały okazję do przetestowania nowych komputerów, zagrania w piłkarzyki, stworzenia masek karnawałowych. Został także przeprowadzony konkurs języka angielskiego - niepokonana okazała się Magdalena Stawarska, która na 28 punktów zdobyła 26! O 11.50 wszystkie dzieci udały się na salę gimnastyczną SP w Zamarskach, gdzie miały okazję do poćwiczenia siatkówki. Na zajęciach zjawiła się także młodzież gimnazjalna i szkół średnich, którzy chętnie pokazywali dzieciom jak powinno się poprawnie grać w siatkówkę. Akcentem kończącym pierwszy dzień ferii był popołudniowy wyjazd na lodowisko do Cieszyna, zorganizowany

przez Klaudiusza Zawadę i Elżbietę Stuchlik  w ramach Ferii Sołeckich -dzieciaki przez 2 godziny szalały na ślizgawce, a niektóre pierwszy raz w życiu założyły łyżwy na nogi i uczyły się jeździć.  We wtorek od samego rana Naszą filię odwiedzali goście – najpierw odbyły się zajęcia gitarowe z uczniem 3 klasy Gimnazjum nr 2 w Cieszynie- Sebastianem Sikorą, który uczył dzieci grać na tym instrumencie oraz dał swój popis akustyczny. Po zajęciach z Sebastianem odwiedziła nas pani Bernadeta Janik, która pokazała dzieciom, jak zrobić pudełko z kartek pocztowych lub zdjęć. Wszyscy uczestnicy zajęć ochoczo przystąpili do pracy, gdyż stworzenie takiego pudełka wymagało cierpliwości, czasu oraz umiejętności szycia. Popołudniu kilkoro dzieci wzięło udział w Balu Karnawałowym organizowanym przez GOK w Hażlachu i instruktorów z innych filii. W związku ze wspaniałą pogodą na czas ferii w środę wszystkie dzieciaki wzięły sanki, jabłuszka i inne sprzęty, nadające się do zjeżdżania po śniegu i ruszyły na górkę obok pana Chrapka, gdzie przez blisko 2 godziny szusowały i szalały na śniegu. Po powrocie wszyscy wypili gorącą herbatę, czekoladą uzupełnili braki węglowodanów i wspólnie obejrzeli film na "Dużym ekranie". Niektóre dzieci kończyły zaczęte wczoraj pudełka, a chłopcy grali w tenisa stołowego w Salce Spotkań.
 
Czwartkowe zajęcia rozpoczął turniej tenisa stołowego w Salce Spotkań
- po prawie 1,5 godzinnej rywalizacji wyłoniono zwycięzców:
I miejsce - Kacper Donocik
II miejsce - Arek Broda
III miejsce - Ania Szczypka
O 12.00 odbyło się spotkanie z nauczycielem historii w SP w Hażlachu - panem Andrzejem Stuchlikiem, który opowiedział dzieciom o genezie i przebiegu II Wojny Światowej oraz zaprezentował kilka swoich eksponatów z tego okresu - hełmy, gazety, sztylet, naboje, lampę. Prelekcja była bardzo interesująca zarówno za sprawą pomocy dydaktycznych, jakie zastosował pan Andrzej (prezentacja multimedialna, zdjęcia, eksponaty), ale także dzięki samemu prowadzącemu, którego możnaby słuchać bez ograniczeń.
 
W piątek od 10.00 trwał konkurs plastyczny "Zimowe krajobrazy" - dzieci miały za zadanie dowolną techniką zobrazować zimowy krajobraz na dużych, tekturowych formatach. W rezultacie powstały piękne prace, które zostały powieszone na jednej ze ścian naszej świetlicy, a zwyciężczynią została Magda Stawarska. Po konkursie wszystkie dzieci zjadły drugie śniadanie - pyszne bułki z dżemem, aby mieć energię na spotkanie z panem Kamilem Wachem - nauczycielem Edukacji dla bezpieczeństwa w jednej z cieszyńskich szkół. Pan Kamil zjawił się punktualnie o 12.00 wraz z dwoma pomocnikami i przez prawie 2 godziny prezentował zgromadzonym dzieciom i młodzieży wyposażenie żołnierza - uczestnicy mieli okazję do przymierzenia niektórych elementów stroju żołnierskiego, potrzymać, a nawet rozebrać i poskładać broń, a przy okazji dowiedzieć się bardzo ciekawych i przydatnych informacji na temat służby wojskowej, historii, bezpieczeństwa i samoobrony. Ostatni dzień pierwszego tygodnia ferii zakończył się wycieczką do Skansenu w Ochabach w ramach Ferii Sołeckich, gdzie pan Sołtys Maciej Bieniek zaprezentował dzieciom ewolucję różnych sprzętów gospodarstwa domowego - największym zainteresowaniem cieszyły się sprzęty codziennego użytku, takie jak radio czy pralka oraz samochody. Po obejściu skansenu dzieci zostały poczęstowane herbatką i słodkościami, po czym wpisały się do Kroniki i pożegnały się z panem Maciejem i jego żoną. W drodze powrotnej odwiedziły Mr Hamburgera, gdzie zjadły kolację, po czym bezpiecznie wróciły do domów. Dziękuję wszystkim, którzy odwiedzili naszą filię, za dzielenie się z dziećmi i młodzieżą swoimi pasjami i wiedzą oraz panu Klaudiuszowi Zawada za współorganizację Ferii Sołeckich!

 

Instruktor Elżbieta Stuchlik

Ferie w Pogwizdowie

Tak się bawimy podczas różnych wesołych konkursach. Spędzamy także czas na świeżym powietrzu. Robimy sobie zdjęcia na pamiątkę,spotykamy się ze zwierzakami,szyjemy również zwierzaczki - przytulaczki. Nuda nam nie grozi. Na koniec pierwszego tygodnia ferii zajadaliśmy się słodkościami wykonanymi samodzielnie. Serdeczne podziękowania dla kwiaciarni "Nova" -materiały dekoracyjne oraz sklepowi Lewiatan w Pogwizdowie za ufundowanie słodkości. Odwołanie wycieczki

Ze względu na brak zgłoszeń mieszkańców chętnych na wyjazd do Tarnowskich Gór do parku wodnego w dniu 11 lutego 2015 r Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu wycieczkę odwołuje.

Dyrektor GOK

W. Kasztura

Bal Walentynkowy dla dzieci

Rywalizacja w Hażlachu

Dziś w Hażlachu odbyły się kolejne zajęcia dla dzieci i młodzieży.Odbył się świetlicowy turniej szachowy, który wygrał Konrad Kozubek. Zwycięzca otrzymał drobny upominek. Dziś również został rozstrzygnięty konkurs na kartkę walentynkową. Wykonane przez dzieci kartki zostały umieszczone na gazetce w Gminny Ośrodku Kultury w Hażlachu. Ponadto dzieci uczestniczyły w wielu grach planszowych. Pierwszy tydzień ferii spędziliśmy bardzo aktywnie z niecierpliwością czekamy na drugi, na który serdecznie zapraszamy.

Katarzyna Nowicka 

Ferie w Pogwizdowie

Już pierwszy tydzień ferii powoli się kończy. Tak spędzaliśmy go w Domu Kultury w Pogwizdowie. Codziennie zaczynaliśmy zajęcia od porannej  gimnastyki od prostych i wesołych ćwiczeń. Robiliśmy też słodkie, cukierkowe bukiety. Wyszły nam wspaniale, były tak smnakowite, że aż chciało się je zjeść.  Stworzyliśmy nasz prywatny, autorski kalendarz. Każdy robił swój, wybrany miesiąc, według własnego pomysłu. Będzie nam służył przez cały rok. W pierwszym tygodniu ferii nie było u nas nudy każdy dzień był wspaniałą przygodą. Przed nami drugi tydzień ferii, który również badzie bardzo aktywny. Serdecznie zapraszamy!

Agnieszka Machej

 

 Ferie w Hażlachu

Dziś odbyły się kolejne niezwykłe zajęcia w Gminnym Ośrodku Kultury w  Hażlachu. Już przed godziną 9.00 dzieci czekały na instruktora aby aktywnie spędzić kolejny dzień ferii. Dziewczynki chętnie uczestniczyły w zajęciach plastycznych gdzie różnymi technikami robiły kartki oraz laurki walentynkowe. Natomiast chłopcy rozpoczęli świetlicowy turniej ping-ponga, który ma zostać rozstrzygnięty do końca ferii. W związku z tym, że dzieciom bardzo się wczoraj podobało zjeżdżanie na jabłuszkach dzisiaj znowu się wybraliśmy. Jutro znowu kolejne zajęcia na które serdecznie zapraszam.

Katarzyna Nowicka.

 

Szalone Ferie

Szalone Ferie w zamarskim GOK-u rozpoczęły się w poniedziałek o 10.00, a na początek została przeprowadzona pogadanka z uczestnikami zajęć na temat bezpiecznego i kulturalnego zachowywania się. Po rozmowie dzieci przygotowywały słodki poczęstunek oraz herbatkę, aby móc wspólnie zjeść drugie śniadanie. Dzieci miały okazję do przetestowania nowych komputerów, zagrania w piłkarzyki, stworzenia masek karnawałowych. Został także przeprowadzony konkurs języka angielskiego - niepokonana okazała się Magdalena Stawarska, która na 28 punktów zdobyła 26! O 11.50 wszystkie dzieci udały się na salę gimnastyczną SP w Zamarskach, gdzie miały okazję do poćwiczenia siatkówki. Na zajęciach zjawiła się także młodzież gimnazjalna i szkół średnich, którzy chętnie pokazywali dzieciom jak powinno się poprawnie grać w siatkówkę. Akcentem kończącym pierwszy dzień ferii był popołudniowy wyjazd na lodowisko do Cieszyna, zorganizowany przez Klaudiusza Zawadę i Elżbietę Stuchlik  w ramach Ferii Sołeckich - dzieciaki przez 2 godziny szalały na ślizgawce, a niektóre pierwszy raz w życiu założyły łyżwy na nogi i uczyły się jeździć. 

We wtorek od samego rana Naszą filię odwiedzali goście - najpierw odbyły się zajęcia gitarowe z uczniem 3 klasy Gimnazjum nr 2 w Cieszynie - Sebastianem Sikorą, który uczył dzieci grać na tym instrumencie oraz dał swój popis akustyczny. Po zajęciach z Sebastianem odwiedziła nas pani Bernadeta Janik, która pokazała dzieciom, jak zrobić pudełko z kartek pocztowych lub zdjęć. Wszyscy uczestnicy zajęć ochoczo przystąpili do pracy, gdyż stworzenie takiego pudełka wymagało cierpliwości, czasu oraz umiejętności szycia. Popołudniu kilkoro dzieci wzięło udział w Balu Karnawałowym organizowanym przez GOK w Hażlachu i instruktorów z innych filii.

W związku z wspaniałą pogodą na czas ferii w środę wszystkie dzieciaki wzięły sanki, jabłuszka i inne sprzęty, nadające się do zjeżdżania po śniegu i ruszyły na górkę obok pana Chrapka, gdzie przez blisko 2 godziny szusowały i szalały na śniegu. Po powrocie wszyscy wypili gorącą herbatę, czekoladą uzupełnili braki węglowodanów i wspólnie obejrzeli film na "Dużym ekranie". Niektóre dzieci kończyły zaczęte wczoraj pudełka, a chłopcy grali w tenisa stołowego w Salce Spotkań. 

Jutro od godz. 10.00 zaplanowane są zajęcia plastyczne pt. "Zima rękoma malowana", zajęcia tenisa stołowego, a od 12.00 - 14.00 odbędzie się spotkanie z nauczzycielem historii w SP w Hażlachu - panem Andrzejem Stuchlikiem, który opowie dzieciom o II wojnie światowej oraz zaprezentuje kilka swoich eksponatów z tego okresu. 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO ZAMARSK!

Elżbieta Stuchlik

 

 Ach, co to był za bal

W dniu 3 lutego 2015 r Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu zorganizował balik dla dzieci z Gminy Hażlach. Dzieci przybyły w większości w wymyślnych strojach karnawałowych wraz z rodzicami. Chętnie uczestniczyły w licznie przygotowanych konkursach i zabawach np: rzucanie kaloszem, „krzesełka”, malowanie twarzy, konkursy rysunkowe itp., a także w tańcach przy specjalnie przygotowanych na ten cel utworach muzycznych. Za udział w konkursach otrzymały drobne nagrody.

Zabawy i konkursy prowadziły Panie instruktorki GOK w przebraniach za klauna, czarownicę, diabła .. Przygotowano również dla uczestników słodki poczęstunek.

Zapraszamy do galerii zdjęć

Parku Wodnego w Tarnowskich Górach

Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu serdecznie zaprasza na wycieczkę do Parku Wodnego w Tarnowskich Górach w dniu 11 lutego 2015r. Szczegóły na plakacie.

Wypożyczanie sali

Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu zaprasza do skorzystania z usługi wynajmu sali na wesela, urodziny lub inne imprezy okolicznościowe.

Wszelkich dodatkowych informacji na temat rezerwacji sal oraz odpłatności udzielą gospodarze GOK lub Dyrektor Wojciech Kasztura. tel: 335869 768.

 • gospodarz Domu Wielofunkcyjnego w Brzezówce- Pani Sylwia Pieczonka tel. 605 835 650

 • gospodarz Sali Widowiskowej w Hażlachu - Pani Petronela Dec tel. 33 8569 608

 • gospodarz Sali Widowiskowej w Zamarskach - Pani Grażyna Szczypka tel. 510 335 640.

PLAN PRACY FILII GOK W ZAMARSKACH NA ROK 2015

 

STYCZEŃ:
-Udział Zespołu ŚWIETLIKI w Koncercie Kolęd na rzecz WOŚP w Kończycach Wielkich
-Misterium Bożonarodzeniowe „Moje Betlejem w Zamarskach” – współorganizacja z Radą Sołecką;
-Udział drużyny „Zamarska młodzieżówka” w Amatorskiej Lidze Siatkówki organizowanej przez Gminę Goleszów.
-Zajęcia pozaszkolne w Filii GOK dla dzieci i młodzieży od 15.00 – 19.00:
    Poniedziałki od 17.00 – 19.00: Treningi siatkówki na Sali gimnastycznej SP w Zamarskach dla dzieci i młodzieży;
    Wtorki od 17.00 – 19.00: Zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży;
    Środy od 17.00 – 19.00: Wieczory Filmowe;
    Czwartki od 16.30 – 17.30: Zajęcia muzyczne – próby śpiewu zespołu Świetliki;
    Pomoc w nauce, zajęcia języka angielskiego;
    Zajęcia tenisa stołowego;
    Przenośny Punkt Biblioteczny.
LUTY:
-2 – 13.02. – FERIE ZIMOWE W ZAMARSKACH (zajęcia odbywać się będą od 10.00 – 14.00, a szczegółowy plan pojawi się do 09.01.2015r.) – w planach m. in.:
    warsztaty plastyczne;
    zajęcia piłki nożnej;
    aerobik;
    samoobrona;
    spotkanie z historią;
    wyjazd na lodowisko… i wiele innych!
-Zabawa Walentynkowa dla dzieci;
-Zajęcia pozaszkolne w Filii GOK dla dzieci i młodzieży od 15.00 – 19.00:
    Poniedziałki od 17.00 – 19.00: Treningi siatkówki na Sali gimnastycznej SP w Zamarskach dla dzieci i młodzieży;
    Wtorki od 17.00 – 19.00: Zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży;
    Środy od 17.00 – 19.00: Wieczory Filmowe;
    Czwartki od 16.30 – 17.30: Zajęcia muzyczne – próby śpiewu zespołu Świetliki;
    Pomoc w nauce, zajęcia języka angielskiego;
    Przygotowywanie dzieci i młodzieży do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej;
    Zajęcia tenisa stołowego;
    Konkurs ortograficzny dla dzieci i młodzieży.
-Szkubaczki – współorganizacja z Radą Sołecką i KGW;
-Udział drużyny „Zamarska młodzieżówka” w Amatorskiej Lidze Siatkówki organizowanej przez Gminę Goleszów.

Czytaj więcej: PLAN PRACY FILII GOK W ZAMARSKACH NA ROK 2015

Bal Karnawałowy

Zarządzenie nr 0211.2.2015 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu z dnia 22 stycznia 2015r

w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu  

Na podstawie art. 17, art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991r o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /tekst jednolity Dz.U. nr 13 poz. 123 z 2001r z późn. zm./ powołując się  na zapisy IV ust.3 Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu

zarządzam

§1


ustalenie czasu pracy zajęć pozaszkolnych z dziećmi i młodzieżą w okresie ferii zimowych tj. od 2 lutego 2015r do dnia 13 lutego 2015r
od poniedziałku do piątku w godzinach:
w GOK w Hażlachu od 9:00 do 13:00
filii GOK w Kończycach Wielkich od 11:00 do 15:00
filii GOK w Pogwizdowie od 10:00 do 14:00
filii GOK w Zamarskach od 10:00do 14:00

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam instruktorom zajęć pozaszkolnych z dziećmi i młodzieżą.

§3

Pozostałe ustalenia zwarte w Regulaminie pozostają bez zmian

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ferie GOK Hażlach w 2015r.


Dnia 02.02.2015 poniedziałek

 • Pogadanka na temat bezpiecznych ferii, jak się zachowywać w poszczególnych sytuacjach. 

Warsztaty plastyczne „Bezpieczne ferie”

 • Turniej pt. „Koło fortuny”

Dnia 03.02.2015 wtorek

 • Turniej bilardowy

Dnia 04.02.2015 środa

 • Turniej Tenisa stołowego.
 •  Zajęcia artystyczno-plastyczne kartka walentynkowa- różnymi technikami.

Dnia 05.02.2015 czwartek

 • „Poteriada”- konkurs wiedzy o książce o Harrym Poterze

Dnia 06.02.2015 piątek

 • Turniej szachowy

Dnia 09.02.2015 poniedziałek

 • Turniej 1 z 10.
 • Zajęcia gry karciane i planszowe

Dnia 10.02.2015 wtorek

 • Turniej EUROBIZNES

Dnia 11.02.2015 środa

 • Konkurs o bajkach Andersena.
 • Warsztaty plastyczne Bajki Andersena

Dnia 12. 02.2015 czwartek

 • Konkurs gier karcianych takich jak UNO i TYSIĄC.

Dnia 13.02.2015 piątek

 • Kalambury, rebusy oraz Turniejem Postaw na milion.

 

Ferie w Zamarskach w 2015r.

I tydzień:
Poniedziałek (02.02.): 10.00 – 14.00
•    Zajęcia pt. „W kulinarnym świecie”
•    Konkurs języka angielskiego
•    12.00 – 12.45 - zajęcia siatkówki
na Sali gimnastycznej (grupa młodsza)
•    12.45– 14.00 – zajęcia siatkówki
na Sali gimnastycznej (grupa starsza)
•    Popołudniu – zajęcia organizowane przez Elżbietę Stuchlik i Klaudiusza Zawadę*
Wtorek (03.02.) – 10.00 – 14.00
•    Zajęcia plastyczne z panią Bernadetą Janik (prosimy przynieść jak najwięcej kartek pocztowych)
•    Gry i zabawy zespołowe
•    Zajęcia gitarowe z Sebastianem Sikorą i Norbertem Klękiem (osoby posiadające gitary proszone są o ich przyniesienie)
Środa (04.02.) – 10.00 – 14.00
•    „Ekranowy świat”
•    11.45 – 12.45 – zajęcia piłki nożnej na Sali gimnastycznej dla dzieci
•    12.45– 14.00 – zajęcia siatkówki
na Sali gimnastycznej (grupa starsza)
•    Popołudniu – zajęcia organizowane przez Elżbietę Stuchlik i Klaudiusza Zawadę*
Czwartek (05.02.) – 10.00 – 14.00
•    Zajęcia tenisa stołowego w Salce Spotkań
•    12.00 – 14.00 – „Spotkanie z historią” – Andrzej Stuchlik
Piątek (06.02.) – 10.00 – 14.00
•    Gry i zabawy świetlicowe
•    11.45 – 12.45 – zajęcia koszykówki dla dzieci na Sali gimnastycznej
•    12.45 – 14.00 – zajęcia siatkówki dla gimnazjum i starszych na Sali gimnastycznej
II tydzień:
Poniedziałek (09.02.) – 10.00 – 14.00
•    11.00 – 12.00 – aerobik z panią Małgorzatą Kiedroń na Sali gimnastycznej
•    12.00 – 12.45 - zajęcia siatkówki
na Sali gimnastycznej (grupa młodsza)
•    12.45– 14.00 – zajęcia siatkówki
na Sali gimnastycznej (grupa starsza)
Wtorek (10.02.) – na 10.00
•    Filia GOK zamknięta
•    Zajęcia organizowane przez Elżbietę Stuchlik i Klaudiusza Zawadę*
Środa (11.02.) – na 10.00
•    Zajęcia twórcze – „W Walentynkowych barwach”
•    Gry i zabawy edukacyjne
Czwartek (12.02.) – 10.00 – 14.00
•    Filia GOK zamknięta
•    Zajęcia organizowane przez Elżbietę Stuchlik i Klaudiusza Zawadę*
Piątek
•    Turniej sportowy na zakończenie ferii na Sali gimnastycznej
•    17.00 – 20.00 – Zabawa Walentynkowa dla dzieci i młodzieży
- Zajęcia uzależnione są od warunków pogodowych – w razie opadów śniegu będą wyjścia na sanki, o czym rodzice i dzieci będą informowani.
- Uczestników zajęć, odbywających się na Sali gimnastycznej SP w Zamarskach, proszę o zabieranie z sobą obuwia i stroju sportowego.
*zajęcia organizowane przez Elżbietę Stuchlik oraz Klaudiusza Zawadę przeznaczone są dla dzieci zaangażowanych na co dzień w życie świetlicy. O wszelkich planach wyjazdów czy zajęć rodzice i dzieci będą informowani odpowiednio wcześniej.

Ferie w  Kończycach Wielkich od dnia 02.02 do dnia 13.02.2015r.

Poniedziałek 02.02

 • Zajęcia plastyczne z Biblioteką
 • Kalambury

Wtorek 03.02

 • Turniej w UNO
 • Konkurs o bajkach filmowych

Środa 04.02

 • Gry w Scrabble
 • Głośne czytanie

Czwartek 05.02

 • Wyjście na halę sportową
 • Zajęcia komputerowe

Piątek 06.02

 • Dzień z popcornem
 • Oglądanie komedii

Poniedziałek 09.02

 • Wyjście na halę sportową
 • Turniej w piłkarzyki

Wtorek  10.02

 • Głośne czytanie
 • Koło fortuny : odgadywanie haseł

Środa 11.02

 • Karaoke 
 • Gry na czas

Czwartek 12.02

 • Zajęcia plastyczne z Biblioteką
 • Turniej w Kalambury

Piątek 13.02

 • Spacer do Kończyc Małych na naleśniki „ dla każdego coś słodkiego”
 • Stałe imprezy w roku kalendarzowym
 • Laurki z okazji Dnia Babci i Dziadka
 • „Tłusty Czwartek” : pączki i konkursy
 • Walentynki : robienie ozdób ( serca ) i strojenie sali balonami
 • Dzień Kobiet : oglądanie romantycznych filmów
 • Zajęcia artystyczne : ozdoby z gipsu, akcja „ Wielkanocna kartka”
 • Dzień Matki : robienie laurek
 • Dzień Dziecka : kino
 • Andrzejki : lanie wosku i wróżby andrzejkowe
 • Mikołaj : gry i zabawy, drobne upominki
 • Robienie ozdób świątecznych, kartek na Boże Narodzenie
 • Wigilijka dla uczestników zajęć

Ponadto wraz  z Biblioteką organizowane są głośne czytania oraz zajęcia z Franklinem . Każdy uczestnik zajęć bierze udział w grach planszowych oraz takich grach jak UNO, Kalambury, piłkarzyki i inne.

Ferie 2015r. w Klubie dla dzieci i młodzieży w Pogwizdowie

Zajęcia będą się odbywać od godz. 10:00.-14:00.

I tydzień ferii:

Poniedziałek-02.02.

 • Ze sportem za pan brat- gimnastyka na wesoło
 • Zajęcia na temat bezpiecznych zabaw i zagrożeń podczas ferii
 • Konkursy na rozpoczęcie ferii

Wtorek-03.02.

 • Ze sportem za pan brat- gimnastyka na wesoło
 • Zajęcia na słodko – cukierkowe bukiety
 • Dyktando na wesoło

Środa-04.02.

 • Ze sportem za pan brat- gimnastyka na wesoło
 • Zajęcia plastyczne -wspólny kalendarz
 • Sesja zdjęciowa na wesoło

Czwartek-05.02.

 • Ze sportem za pan brat- gimnastyka na wesoło
 • Zajęcia z naszymi ulubieńcami- zwierzaki, zasady opiekowania

I poszanowania zwierząt
Piątek-06.02.

 • Ze sportem za pan brat- gimnastyka na wesoło
 • Zajęcia z niespodzianką

II tydzień ferii:
Poniedziałek-09.02.

 • Ze sportem za pan brat- gimnastyka na wesoło
 • Słodkie zajęcia
 • Gry i zabawy

Wtorek-10.02.

 • Ze sportem za pan brat- gimnastyka na wesoło
 • Malowanie twarzy
 • Komiksowe wycinanki

Środa-11.02.

 • Ze sportem za pan brat- gimnastyka na wesoło
 • Puzzle, wykreślanki, zagadki
 • Smaki -konkurs

Czwartek-12.02.

 • Ze sportem za pan brat- gimnastyka na wesoło
 • Zajęcia walentynkowe-serca z ciasta, konkurs na walentynkową kartkę
 • Rozgrywki na zakończenie ferii

Piątek-13.02.

 • Turniej szachowy

Plan pracy klubu dla dzieci i młodzieży w Pogwizdowie na rok 2015

Styczeń:

●    Zajęcia pozaszkolne w klubie dla dzieci i młodzieży,
Godz. Otwarcia :15.00-19.00.
Poniedziałek:
Zajęcia sportowe- aerobik dla dzieci i młodzieży: godz. 17.00.-18.00.
Wtorek:
Zajęcia plastyczne: godz. 16.00.-17.00.
Zajecia szachowe: godz. 17.00.-18.00.
Środa:
Gry strategiczne: godz. 16.00.- 17.30.
Czwartek:
Zajecia plastyczne: godz. 16.00.-17.00.
Zajęcia -pomoc matematyczna: 17.00.18.00.
Piątek :
Gry i zabawy: godz. 16.00.-17.00.
Pomoc w nauce z różnych dziedzin
Zajęcia tenisa stołowego
Rozgrywki w badmintona
Możliwość skorzystania z komputera
●    Konkurs plastyczny : „bałwanek -wariacje plastyczne”
●    Przygotowanie upominków na dzień babci i dziadka
●    Zajęcia profilaktyczne- „jak ważny jest ruch i hartowanie ciała dla naszego zdrowia”

Luty:

●    Ferie zimowe w klubie dla dzieci i młodzieży – zajęcia będą się odbywać od godz. 10.00.-14.00. Wg planu n a ferie
●    Walentynki dla dzieci młodzieży
●    Zajęcia pozaszkolne w klubie dla dzieci i młodzieży,
Godz. Otwarcia :15.00-19.00.
Poniedziałek:
Zajecia sportowe- aerobik dla dzieci i młodzieży: godz. 17.00.-18.00.
Wtorek:
Zajęcia plastyczne: godz. 16.00.-17.00.
Zajecia szachowe: godz. 17.00.-18.00.
Środa:
Gry strategiczne: godz. 16.00.- 17.30.
Czwartek:
Zajecia plastyczne: godz. 16.00.-17.00.
Zajęcia -pomoc matematyczna: 17.00.18.00.
Piątek :
Gry i zabawy: godz. 16.00.-17.00.
Pomoc w nauce z różnych dziedzin
Zajęcia tenisa stołowego
●    Konkurs plastyczny „bukiet dla dziewczyny”

Marzec

●    Zajęcia pozaszkolne w klubie dla dzieci i młodzieży,
Godz. Otwarcia :15.00-19.00.
Poniedziałek:
Zajecia sportowe- aerobik dla dzieci i młodzieży: godz. 17.00.-18.00.
Wtorek:
Zajęcia plastyczne: godz. 16.00.-17.00.
Zajecia szachowe: godz. 17.00.-18.00.
Środa:
Gry strategiczne: godz. 16.00.- 17.30.
Czwartek:
Zajecia plastyczne: godz. 16.00.-17.00.
Zajęcia -pomoc matematyczna: 17.00.18.00.
Piątek :
Gry i zabawy: godz. 16.00.-17.00.
Pomoc w nauce z różnych dziedzin
Zajęcia tenisa stołowego
●    Dzień kobiet i dziewczynek
●    Konkurs plastyczny „pani wiosna”
●    Powitanie wiosny- palenie marzanny

Kwiecień

●    Zajęcia pozaszkolne w klubie dla dzieci i młodzieży,
Godz. Otwarcia :15.00-19.00.
Poniedziałek:
Zajecia sportowe- aerobik dla dzieci i młodzieży: godz. 17.00.-18.00.
Wtorek:
Zajęcia plastyczne: godz. 16.00.-17.00.
Zajecia szachowe: godz. 17.00.-18.00.
Środa:
Gry strategiczne: godz. 16.00.- 17.30.
Czwartek:
Zajecia plastyczne: godz. 16.00.-17.00.
Zajęcia -pomoc matematyczna: 17.00.18.00.
Piątek :
Gry i zabawy: godz. 16.00.-17.00.
Pomoc w nauce z różnych dziedzin
Zajęcia tenisa stołowego
●    Palmy wielkanocne- przygotowanie  indywidualnych oraz dużej palmy do kościoła
●    Dzień ziemi- porządkowanie  wokół dk-y, ognisko i zabawy

Maj

●    Zajęcia pozaszkolne w klubie dla dzieci i młodzieży,
Godz. Otwarcia :15.00-19.00.
Poniedziałek:
Zajecia sportowe- aerobik dla dzieci i młodzieży: godz. 17.00.-18.00.
Wtorek:
Zajęcia plastyczne: godz. 16.00.-17.00.
Zajecia szachowe: godz. 17.00.-18.00.
Środa:
Gry strategiczne: godz. 16.00.- 17.30.
Czwartek:
Zajecia plastyczne: godz. 16.00.-17.00.
Zajęcia -pomoc matematyczna: 17.00.18.00.
Piątek :
Gry i zabawy: godz. 16.00.-17.00.
Pomoc w nauce z różnych dziedzin
Zajęcia tenisa stołowego
Zajęcia profilaktyczne- „asertywność- ćwiczenie umiejętnści odmawiania”
●    Konkurs plastyczny „portret mamy”
●    Akcja „cała polska biega”

Czerwiec

●    Zajęcia pozaszkolne w klubie dla dzieci i młodzieży,
Godz. Otwarcia :15.00-19.00.
Poniedziałek:
Zajęcia sportowe- aerobik dla dzieci i młodzieży: godz. 17.00.-18.00.
Wtorek:
Zajęcia plastyczne: godz. 16.00.-17.00.
Zajecia szachowe: godz. 17.00.-18.00.
Środa:
Gry strategiczne: godz. 16.00.- 17.30.
Czwartek:
Zajecia plastyczne: godz. 16.00.-17.00.
Zajęcia -pomoc matematyczna: 17.00.18.00.
Piątek :
Gry i zabawy: godz. 16.00.-17.00.
Pomoc w nauce z różnych dziedzin
Zajęcia tenisa stołowego
●    Dzień sportu i zabawy z okazji dnia dziecka
●    Zajęcia profilaktyczne-bezpieczne wakacje
●    Konkurs plastyczny „widokówka-morska lub górska”

Lipiec i sierpień
●    Wakacje  wg planu na wakacje 2015

Wrzesień

●    Zajęcia pozaszkolne w klubie dla dzieci i młodzieży,
Godz. Otwarcia :15.00-19.00.
Poniedziałek:
Zajecia sportowe- aerobik dla dzieci i młodzieży: godz. 17.00.-18.00.
Wtorek:
Zajęcia plastyczne: godz. 16.00.-17.00.
Zajecia szachowe: godz. 17.00.-18.00.
Środa:
Gry strategiczne: godz. 16.00.- 17.30.
Czwartek:
Zajecia plastyczne: godz. 16.00.-17.00.
Zajęcia -pomoc matematyczna: 17.00.18.00.
Piątek :
Gry i zabawy: godz. 16.00.-17.00.
●    Konkurs głośnego czytania
●    Rozgrywki w  badmintona
●    Bieg o złoty liść dębu

Październik

●    Zajęcia pozaszkolne w klubie dla dzieci i młodzieży,
Godz. Otwarcia :15.00-19.00.
Poniedziałek:
Zajecia sportowe- aerobik dla dzieci i młodzieży: godz. 17.00.-18.00.
Wtorek:
Zajęcia plastyczne: godz. 16.00.-17.00.
Zajecia szachowe: godz. 17.00.-18.00.
Środa:
Gry strategiczne: godz. 16.00.- 17.30.
Czwartek:
Zajecia plastyczne: godz. 16.00.-17.00.
Zajęcia -pomoc matematyczna: 17.00.18.00.
Piątek :
Gry i zabawy: godz. 16.00.-17.00.
●    Dzień marchewkowy
●    Konkurs recytatorski na wesoło
●    Pomoc w organizacji dnia seniora
●    Hallowenowe wystepy

Listopad

●    Zajęcia pozaszkolne w klubie dla dzieci i młodzieży,
Godz. Otwarcia :15.00-19.00.
Poniedziałek:
Zajecia sportowe- aerobik dla  dzieci i młodzieży: godz. 17.00.-18.00.
Wtorek:
Zajęcia plastyczne: godz. 16.00.-17.00.
Zajecia szachowe: godz. 17.00.-18.00.
Środa:
Gry strategiczne: godz. 16.00.- 17.30.
Czwartek:
Zajecia plastyczne: godz. 16.00.-17.00.
Zajęcia -pomoc matematyczna: 17.00.18.00.
Piątek :
Gry i zabawy: godz. 16.00.-17.00.
●    Konkurs jesienny - „moja jesienna twarz”
●    Wróżby andrzejkowe dla dzieci i młodzieży

Grudzień

●    Zajęcia pozaszkolne w klubie dla dzieci i młodzieży,
Godz. Otwarcia :15.00-19.00.
Poniedziałek:
Zajecia sportowe- aerobik dla dzieci i młodzieży: godz. 17.00.-18.00.
Wtorek:
Zajęcia plastyczne: godz. 16.00.-17.00.
Zajecia szachowe: godz. 17.00.-18.00.
Środa:
Gry strategiczne: godz. 16.00.- 17.30.
Czwartek:
Zajecia plastyczne: godz. 16.00.-17.00.
Zajęcia -pomoc matematyczna: 17.00.18.00.
Piątek :
Gry i zabawy: godz. 16.00.-17.00.
●    Zabawy i konkursy z okazji mikołajek
●    Konkurs plastyczny- „choinka – praca przestrzenna”
●    Wigilijka

Ekumeniczne kolędowanie

W niedzielę 18 stycznia w należącym do Parafii Rzymsko-Katolickiej w Pogwizdowie kościele pw. św. Jana Sarkandra w Marklowicach odbył się doroczny koncert kolęd i pastorałek. Najpierw jednak duchowni obu wyznań, proboszcz pogwizdowskiej parafii ks. dr Karol Mozor i ks. Janusz Sikora, proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie, odprawili nabożeństwo ekumeniczne z okazji tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

W koncercie uczestniczył Wójt Gminy Grzegorz Sikorski. Obecny był także poprzedni wójt Karol Folwarczny. Koncert zorganizował Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu. Dyrektor GOK Wojciech Kasztura zapowiadał występy kolejnych zespołów, przybliżając jednocześnie zebranym kolędowe tradycje śpiewacze i bożonarodzeniową symbolikę.

Siedem chórów i zespołów śpiewaczych zaprezentowało bogaty repertuar świątecznych pieśni. Zespół Regionalny „Nadolzianie” z Kaczyc (kierownik zespołu Robert Rybka, kierownik kapeli Jan Gawłowski): „Mizerna, cicha”, „Wszystko się raduje”, „A wczora z wieczora”, „W noc mroźną”, „Dziecino słodka”. Ewangelicka Grupa „Gloria” z Hażlacha z chórkiem dziecięcym z Zamarsk (dyrygent Marta Cienciała): „Gruchnęła nowina”, „Wśród nocnej ciszy”, „Dla nas On przyszedł tu”. Ewangelicki Zespół Młodzieżowy z Hażlacha: „Offering”, „Śpiewaj pieśń”, „Dzwoń, głośno dzwoń”, „Pieśń o nadziei” (kier. ks. Marcin Podżorski). Chór Katolicki „Allegrija” Parafii św. Jana Nepomucena w Pogwizdowie (dyr. Urszula Wiśniowska): „Bracia patrzcie jeno”, „Narodził się Jezus Chrystus”, „Mędrcy świata”, „Przy onej górze”, „Zaśnij Jezuniu”. Męski Zespół Śpiewaczy i Męski Chór Ewangelicki z Zamarsk (kier. Rudolf Mizia, dyr. Henryk Kucza): „A wczora z wieczora”, „Nowy Rok bieży”, „Do szopy hej pasterze”, „Skoczowska kolęda”, „Kto w stajence cicho śpi”. Chór Katolicki Parafii św. Bartłomieja Apostoła w Hażlachu (dyr. Mieczysław Goras): „Maleńka Miłość”, „Coś się dzieje”, „Tobie Mały Panie”. Chór Ewangelicki Hażlach-Zamarski (dyr. Krystyna Penkała): „Święta noc” (kompozytor Jan Sztwiertnia), „Kołysanka” (komp. Johanes Brahms), „Dzisiaj w Betlejem”, „Narodziła nam się Dobroć” (komp. Stanisław Hadyna).

Niedzielny koncert zakończyło wykonanie przez Chór Ewangelicki Hażlach-Zamarski i Chór Katolicki Parafii św. Bartłomieja Apostoła w Hażlachu utworu „Nad Betlejem”. Następnie wszyscy zebrani w kościele zaśpiewali wspólnie jedną ze zwrotek kolędy „Bóg się rodzi”.


Relacja filmowa z koncertu na portalu ox.pl

Artykuł zredagował: GK

Koncert Kolęd i Pastorałek

Wójt Gminy  oraz Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu zapraszają na Koncert Kolęd i Pastorałek, który odbędzie się w  niedzielę 18 stycznia 2015r. o godz. 15:00 w Kościele Św Jana Sarkandra w Marklowicach 
Wystąpią: Chóry i  Zespoły Śpiewacze  z  Gminy Hażlach, Gościnnie  wystąpi  Regionalny Zespół “NADOLZIANIE” z Kaczyc.

Wieczór kolęd "A słowo ciałem się stało..."

Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu zaprasza na wieczór kolęd, który odbędzie się w dniu 10 stycznia 2015r. o godz. 16:30

 

Integracyjne Mikołajki w Pogwizdowie

W dniu 5 grudnia 2014 roku w fili GOK w Pogwizdowie zorganizowano dla uczestników zajęć pozaszkolnych z Hażlacha, Kończyc Wielkich, Pogwizdowa oraz Zamarsk tradycyjne „Mikołajki”. Impreza zorganizowana przez GOK miała zarówno charakter rekreacyjny, jak równiż integrujący dzieci i młodzież z poszczególnych sołectw Gminy Hażlach. Św. Mikołaj przybył wraz z diabłem oraz workami  prezentów dla poszczególnych fili. Wszystkie placówki otrzymały prezenty od Św. Mikołaja min. gry i tablice edukacyjne,sprzęt sportowy oraz radiomagnetofony. W zabawach integracyjnych przygotowanych przez instruktorów wzięło udział ponad 50 osób. Diabeł smarował sadzą a Mikołaj z uśmiechniętą twarzą nagradzał grzeczne dzieci smakołykami. Była również okazja do wspólnych rozmów oraz zabaw.

 

Ramowy plan działalności kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu na 2015r.

Organizacja i współorganizacja imprez:

Styczeń 

Koncert kolęd i patorałek – Kościół św Jana Sarkandra w Marklowicach 

Luty

Turniej szachowy młodzieży szkół podstawowych powiatu cieszyńskiego - DK Pogwizdów 
Ogólnopolski turniej wiedzy pożarniczej

Marzec – kwiecień

Konkurs kulinarny GOK Hażlach
Konkurs na palmę wielkanocną -DK .w Pogwizdowie
Turniej tenisa stołowego - DK w Pogwizdowie

Maj

Bieg w ramach akcji „Cała Polska biega”
Konkurs “ Piękne ogrody”wiosna - I etap

Czerwiec

“ Hażlach spełnia marzenia -GOK Hażlach
Gminny Turniej szachowy GOK Hażlach

Lipiec-sierpień

Dożynki w sołectwie Brzezówka

Wrzesień -październik

Bieg o „Złoty Liść Dębu”
Konkurs na „Przebój pieśniczki regionalnej 2014 - GOK Hażlach
„Cała Polska czyta dzieciom” DK w Pogwizdowie
Konkurs “Piękne ogrody”- jesień II etap

Listopad -grudzień

Konkurs kulinarny -GOK Hażlach
Wystawa Aniołów DK Pogwizdów
Współorganizacja i finansowanie wieczorów wspomnień dla starszych mieszkańców, promocja gminy -wyjazdy zespołów śpiewaczych na przeglądy zespołów, wystawy twórców ludowych LGD, organizacja wycieczek dla mieszkańców, współpraca GOK-u i filii z instytucjami i organizacjami gminnymi, Radami Sołeckimi, organizacja spotkań z ciekawymi ludźmi ,udział w konkursach na wieńce dożynkowe, itd.

 

Zarządzenie nr 0211.12.2014 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu z dnia 20.10.2014r. w sprawie: wyznaczenia dnia wolnego

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 25 października 1991r o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /tekst jednolity Dz.U. nr 13 poz. 123 z 2001r z późn. zm./

§1

W związku ze świętem przypadającym w sobotę 1 listopada 2014r. wyznaczam dzień 24 grudnia 2014 (środa) jako wolny od pracy.

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam instruktorom oraz administracji Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej

 

Rok 2015 dla Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej jest niezwykle wyjątkowy, gdyż przypada na niego Jubileusz 65-lecia istnienia. Już w styczniu zapraszamy Państwa na:
- Koncert Kolędowy w wykonaniu Chóru Jubileuszowego i Orkiestry ZPiTZC, który odbędzie się 04 stycznia 2015r. w Kościele Jezusowym w Cieszynie o godz. 18:00;

- Noworoczne Kolędowanie w wykonaniu Kapeli Młodzieżowej i Grupy Wokalnej Dziecięcego ZPiTZC, dnia 18 stycznia 2015r. w Domu Narodowym w Cieszynie o godz. 16:00. Wstęp wolny.

Serdecznie zapraszamy!

Dla każdego było coś dobrego

W mikołajkową sobotę, czyli 6 grudnia, panie z wszystkich sześciu kół gospodyń wiejskich z gminy Hażlach prezentowały w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu przygotowane przez siebie potrawy. Organizowany tradycyjnie przed świętami konkurs kulinarny tym razem przebiegał pod hasłem „Dla każdego coś dobrego”.

Czytaj więcej: Dla każdego było coś dobrego

 Wieczór z autorką

W piątkowy wieczór 28 listopada 2014r. odbyło się spotkanie z dawną absolwentką Szkoły Podstawowej w Hażlachu -autorką wielu wydanych książek o działalności kobiet na Śląsku Cieszyńskim – Panią Władysławą Wałoszek Magierą.

Biografie opisywanych kobiet w jej książkach nie dotyczą ich samych, ale opisywane są na tle dziejów swoich miejscowości. Do pisania biogramów autorka wykorzystywała różne źródła, obok oficjalnych, pozyskiwała dokumenty w domowych archiwach, a rozmowy z krewnymi i znajomymi kobiet były również cenną żywą informacją. Wydane wcześniej jej książki rozpoczęły promocję informacji o działalności kobiet na Śląsku Cieszyńskim m.in. nastąpitło otwarcie pierwszej części uliczki kobiet na Wzgórzy Zamkowym, odsłonięto na ul. Kiedronia w Cieszynie pierwszą w mieście tablicę poświęconą Zofii Kirkor Kiedroniowej a wydanie ostatniej książki „Szlak kobiet Śląska Cieszyńskiego” zbiegło się z odsłonięciem tablicy Marii Geysztowt-Biernatowiczowej w Cieszynie na ul. Wyższa Brama.

Autorka opowiadała o „swoich” kobietach, bo tak ich nazywała, bardzo ciekawie wplatając wspomienia o przeżyciach związanych z promowanymi wcześniej wydawnictwami.

Dziękujemy Pani Władzi za ciekawie spędzony wieczór.

Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu organizuje w dniu 6 grudnia 2014r. konkurs kulinarny  pn. “Czym chata bogata”

Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu zaprasza w dniu  6 grudnia  2014r. w sali widowiskowej  GOK w Hażlachu na konkurs kulinarny pn. “Czym chata bogata”. Komisja konkursowa rozpocznie degustację i ocenę stoisk o godz. 11:00 zaś na degustację potraw przygotowanych przez Gminne Koła Gospodyń Wiejskich zapraszamy mieszkańców i gości od godz. 12:00.

Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu zaprasza na spotkanie z autorką książki „Szlak kobiet Śląska Cieszyńskiego”

Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu zaprasza w dniu 28 listopada /w piątek/ o godz. 17:00 na spotkanie z autorką książki „Szlak kobiet Śląska Cieszyńskiego” pochodzącą  z Hażlacha Władysławą Wałoszek Magiera. Na kartach tej blisko 400-stronicowej książki autorka opisuje życie i działalność kobiet na Śląsku Cieszyńskim  w najmniejszym detalu. Książkę dopełniają fotografie, rodzinne portrety, zdjęcia z podróży  oraz domowego zacisza. Uroku dodają  także oryginalne wspomnienia, wiersze i fragmenty pamiętników.

Przebój pieśniczki regionalnej 2014

W dniu 25 października 2014 r w sali widowiskowej w GOK w Hażlachu w pierwszej części koncertu odbył się konkurs na „Przebój pieśniczki regionalnej 2014 „. Do konkursu przystąpiło 6 zespołów śpiewaczych z Gminy Hażlach. Oceny prezentowanych pieśniczek ludowych podjęło się jury w składzie: Aneta Milanowska Trojszczak – muzyk nauczyciel Szkoły Podstawowej w Hażlachu, Urszula Olszewska -inspektor oświaty Urzędu Gminy i Jarosław Pieczonka -radny Rady Gminy. Zespoły śpiewacze zaprezentowały następujące pieśniczki: Zespół Regionalny „Wielkokończanie” pod kierown.Stanisława Żyły - „-Padze drobny deszczyk”, „Przy Cieszynie ciynżko rola” i „Świyć mi miesiónczku”. Zespół Śpiewaczy „Świetliki” z Zamarsk prowadzony przez Elżbietę Stuchlik i Klaudiusza Zawadę wykonał: „Z kopca jedź pómału”,.” Zachodzi słóneczko” i „W tych naszych Zamarskach. Męski Zespół Śpiewaczy z Zamarsk pod kierunkiem Rudolfa Mizi odśpiewał „O! Cieszynie”, „ Zielony jawor”. „Lepszo je pszyniczka”, „W polu grusza stoi”.Dziecięcy Zespół TOCCATA” z Pogwizdowa pod kierunkiem Alicji Madeckiej wykonał „Płyniesz Olzo”, „Cieszyniok”. „Hej koło Cieszyna”. Zespół Śpiewaczy z Pogwizdowa z dyrygentem Urszulą Wiśniowską zaprezentował „Pod borem sosna gorała, „Zagrej mi muzyko” i „Szumiała leszczyna” Część prezentacyjną zakończył Zespół Śpiewaczy z Hażlacha pod kierownictwem Mieczysława Gorasa, który wykonał „W gaiku zielonym”, „Oj poznać, poznać” i „Starego ji dali”. Po naradzie jury konkursowe ogłosiło werdykt : Przebojem Pieśniczki Regionalnej 2014 r została pieśniczka „Szumiała leszczyna” wylansowana przez Zespół Śpiewaczy z Pogwizdowa . Zespół ten nagrodzony został pucharem, zaś wszystkie zespoły śpiewacze uczestniczące w tej części koncertu otrzymały dyplomy za udział w konkursie. . Poza konkursem w drugiej części imprezy „Hażlach spełnia marzenia Kingi” wystapiły :Zespół TREMA ze Szkoły Podstawowej z Hażlacha, Zespół TOCCATA ze Szkoły Podstawowej z Pogwizdowa, kapela Zespołu Regionalnego „Wielkokończanie” oraz Conrado Yanez- Filipińczyk zdobywca drugiego miejsca w programie telewizyjnym “Must Be The Music-Tylko muzyka” .

W czasie programu zbierane do puszek przez wolontariuszy datki oraz dochód z licytacji przedmiotów przeznaczony był dla chorej na aplazję szpiku 13-letniej dziwczynki Kingi pochodzącej z Bielska -Białej.

 Podsumowanie X edycji Biegu O Złoty Liść Dębu i Marsz po zdrowie Nordic Walking

W dniu 18 października 2014 r Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu na terenie sołectwa Brzezówka zorganizował dziesiątą edycję biegu jesiennego ''O ZŁOTY LIŚĆ DĘBU'' pod patronatem Pani Poseł Aleksandry Trybuś Cieślar.

Z okazji jubileuszu tej edycji bieg poszerzono o ''Marsz po zdrowie “NORDIC Walking''.

50 zawodników walczyło o zwycięstwo w biegu w ustalonych 4 kategoriach wiekowych.

 Zwycięzcami zostali:

Kat. I – klasy IV –VI szkół podstawowych: Dziewczyny: 1.Weronika Masarska 2.Patrycja Agnieszka Kłoda, 3. Patrycja Kłoda. Chłopcy: 1.Bartosz Guzdek, 2.Szymon Masarski, 3.Łukasz Urbanek.

Kat. II - Kl. I Gimnazjum do lat 18 - Dziewczyny: 1.Martyna Kłoda, 2.Izabela Wysłuch, 3.Natalia Gluza. Chłopcy: 1. Paweł Pawlak, 2. Rafał Urbaczka, 3.Dominik Podżorski.

Kat.III – 19 lat do 30 lat: Kobiety: 1,Kinga Szafarczyk, 2. Julia Kalinowska, Meżczyźni : Marcin Szafarczyk. Kat.IV 31 lat i powyżej Kobiety: 1.Marta Dobner Mężczyźni: 1.Andrzej Łukasiak, 2.Przemysław Wybraniec, 3.Mirosław Niemiec.

Na starcie k/przystanku w Kończycach Wielkich Statek do marszu po zdrowie ''NORDIC WALKING'' stawiło się 13 kobiet, które 3 km dystans zakończyły przy budynku wiejskim w Brzezówce. Zwycięzcy biegu otrzymali medale, dyplomy oraz nagrody, zaś wszystkie uczestniczki marszu nagrodzono dyplomami. Rywalizacje sportowe zakończono wspólnym posiłkiem. Dyrektor GOK pogratulował zwycięzcom, wszystkim uczestnikom biegu i marszu a także podziękował współorganizatorom; strażakom i policjantom za zabezpieczenie trasy biegu i instruktorom GOK.

Bieg O Złoty Liść Dębu i Marsz po zdrowie Nordic Walking

Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu serdecznie zaprasza na bieg „O Złoty Liść Dębu” oraz na „Marsz po zdrowie Nordic Walkingw dniu 18 października 2014 roku na terenie sołectwa Brzezówka pod patronatem posłanki na sejm RP Pani Aleksandry Trybuś

Kategorie wiekowe:
Kat. I - klasa IV- VI SP (chłopcy, dziewczęta)
Kat. II – klasa I Gimnazjum - 18 lat (chłopcy, dziewczęta)
Kat. III - 19 lat - 30 lat (mężczyźni, kobiety)
Kat. IV -31 lat - powyżej (mężczyźni, kobiety)

Kategoria I: start godzina 9:00 zbiórka 8:30 (ulica Żniwna)

Kategoria II: start godzina 9:20 zbiórka 8:50 (skrzyżowanie ulicy Skrajnej, Leśnej i Żniwnej)

Kategorie III i IV: start godzina 9:40 zbiórka 9:20 (Kończyce Wielkie Statek obok przystanku PKS)

Uczestnicy marszu Nordic Walking: start godzina 10:00 zbiórka 9:50 (Kończyce Wielkie Statek obok przystanku PKS)

SPOTKANIE  Z  o.  WALTEREM  CORSINI MISJONARZEM SŁUG UBOGICH TRZECIEGO ŚWIATA


Uprzejmie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie z ojcem Walterem Corsini, które odbędzie się w dniu 27.09 2014 r w Gminnym ośrodku Kultury W Hażlachu o godzinie 19.

Ojciec Walter Corsini pracuje w Peru w wysokich Andach z najuboższymi dziećmi indiańskimi.

Misjonarze wraz z wolontariuszami założyli i prowadzą w  Andach „miasto dziewcząt i chłopców” .

Najważniejszym problemem tych dzieci jest brak poczucia własnej godności i brak akceptacji przez społeczeństwo.

Ojciec Walter pragnie opowiedzieć  nam o swojej pracy służącej najuboższym z ubogich Prelegent - o .Walter Corsini  Misjonarz Sług Ubogich Trzeciego Świata

Prelegent /Tłumacz  - o . Andrzej Haase  Opactwo Benedyktynów w Tyńcu

 

"Dożynki Gminne" 2014

Wójt Gminy, Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu oraz Rada Sołecka Hażlacha serdecznie zapraszają na „Dożynki Gminne”, które odbędą się w Hażlachu w sobotę 30 sierpnia. Wyjazd po Gazdów o godz. 12 sprzed budynku GOK przy ul. Głównej 37. Powrót korowodu jest spodziewany ok. godz. 14.30. Początek obrzędu dożynkowego w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej o godz. 15. Szczegóły oraz program na poniższym plakacie.

                                              Klub dla dzieci i młodzieży w Pogwizdowie na sierpień 2014r.

I tydzień

01.08. Piątek

●sportowe piątki- rozgrywki w ping-ponga
●podsumowanie tygodnia, wręczenie dyplomów

04.08. Poniedziałek

●plastyczne poniedziałki-wakacyjny stworek
●gry i zabawy  na  boisku

05.08. Wtorek

●wokalne wtorki
●zajęcia twórcze – wakacyjne wierszyki

06.08. Środa

●kulinarne środy
●ćwiczenia na poprawę kondycji

07.08. Czwartek

●szachowe czwartki
●zajęcia twórcze- karton i tektura

08.08. Piątek

●sportowe piątki -rzuty do małego kosza-mistrz celności
●podsumowanie tygodnia, wręczenie dyplomów

II tydzień

11.08. Poniedziałek

●plastyczne poniedziałki-praca z gliną
●gry i zabawy  na  boisku

12.08. Wtorek

●wokalne wtorki
●zajęcia twórcze – zoo na  asfalcie- konkurs

13.08. Środa

●kulinarne środy
●ćwiczenia na poprawę kondycji

14.08 Czwartek

●szachowe czwartki
●zajęcia - megakrzyżówka

15.08. Piątek -święto wniebowzięcie nmp  -nieczynne 

III tydzień

18.08 Poniedziałek

●plastyczne poniedziałki-malowanie karykatur
●gry i zabawy  na  boisku

19.08. Wtorek

●wokalne wtorki
●zajęcia ekologiczne – prawidłowa segregacja -konkurs

20.08. Środa

●kulinarne środy
●ćwiczenia na poprawę kondycji

21.08. Czwartek

●szachowe czwartki
●zajęcia twórcze-  bukiety i wianki -konkurs

22.08. Piątek

●sportowe piątki- tor przeszkód na rolkach
●podsumowanie tygodnia, wręczenie dyplomów

IV tydzień

25.08. Poniedziałek

●plastyczne poniedziałki-zwierzęta w paski, łaty itp. -konkurs
●gry i zabawy  na  boisku

26.08. Wtorek

●wokalne wtorki
●turniej państwa -miasta  -drużynowo

27.08. Środa

●kulinarne środy
●ćwiczenia na poprawę kondycji

28.08. Czwartek

●szachowe czwartki
●zajęcia twórcze- plakat wakacje

29.08. Piątek

●sportowe piątki- rozgrywki sportowe na zakończenie wakacji
●podsumowanie tygodnia oraz całych wakacji, wręczenie dyplomów

Plan wakacji na lipiec/sierpień 2014 w Hażlachu


28.07. Poniedziałek

•zajęcia plastyczne kwiaty z bibuły
•gry i zabawy na świeżym powietrzu

29.07. wtorek

•zajęcia sportowo-rekreacyjne

30.07 .środa

•gry i zabawy karciane
•turniej w „UNO”

31.07.2014 -czwartek

•turniej EUROBUISSNES

01.08.piątek

•turniej  w badmintona

04.08. poniedziałek

•zajęcia  sportowe  onkus wiedzy

05.08. wtorek

•zajęcia sportowo-rekreacyjne

06.08. środa

•zabawy karciane
•turniej w „Tysiąca”

07.08. czwartek

•turniej bilardowy

08.08.piątek

•zabawy językowe –angielski, polski

11.08.poniedziałek

•zajęcia plastyczne wyklejanka

12.08. -wtorek

•zajęcia rekreacyjno-sportowe

13.08. środa

•zabawa  -eurobizness cz.II

14.08. czwartek

•turniej „Makao”

15.08.piatek

•podchody po Hażlachu i okolicach

18.08. poniedziałek

•zajęcia plastyczne kolaż

19.08. wtorek

•zajęcia sportowo-rekreacyjne

20.08. środa

•kalambury

21.08. czwartek

•turniej w  3-5-8

22.08. piątek

•puchar wakacji  w bilardzie

25.08. poniedziałek

•zajęcia plastyczne decoupage

26.08.wtorek

•zajęcia rekreacyjno-sportowe

27.08. środa

•Zajęcia  artyst.  Wykonanie woniączek

28.08. czwartek  i piątek     - zakończenie wakacji  ognisko

•turniej mistrzów wiedzy

Plan działalności pozaszkolnych zajęć w Filii Gminnego Ośrodka Kultury w Kończycach Wielkich na sierpień 2014


Piątek 01.08  godz. 10:00- 14:00

•Zajęcia sportowe- siatkówka na hali
•Gry planszowe

Poniedziałek  04.08  godz. 10:00- 14:00

•Pogadanka na temat bezpiecznego zachowania się na drodze
•Wyjście do „ Pielgrzyma”- turniej w ping- ponga

Wtorek 05.08  godz. 10:00- 14:00

•Zajęcia plastyczne „ Jak spędzam wakacje”
•Czytanie bajek z najmłodszymi

Środa  06.08  godz. 10:00- 14:00

•Turniej w Eurobisness
•Gry komputerowe

Czwartek 07.08   godz. 10:00- 14:00

•Siatkówka plażowa
•Gry i zabawy ruchowe

Piątek  08.08  godz. 10:00- 14:00

•Spacer po Kończycach Wielkich-  dokarmianie danieli
Poniedziałek  11.08  godz. 10:00- 14:00
•Turniej w piłkarzyki
•Rozwiązywanie zagadek

Wtorek 12.08  godz. 10:00- 14:00

•Spacer do Kończyc Małych -  dla każdego coś słodkiego
Środa 13.08  godz. 10:00- 14:00
•Wyjście na halę sportową- piłka ręczna i nożna
•Gra w „UNO”

Czwartek 14.08  godz. 10:00- 14:00

•Zajęcia muzyczne: Karaoke

Od 18.08 do  31.08  Urlop wypoczynkowy

Plan wakacyjny w Zamarskach na czas zastępstwa

28.07. Poniedziałek

•Zajęcia na świeżym powietrzu

29.07. Wtorek

•Zajęcia plastyczne w plenerze

30.07. Środa

•Turniej piłki siatkowej

31.07. Czwartek

•Turniej UNO

01.08. Piątek

•Turniej piłki nożnej

04.08. Poniedziałek

•Zajęcia plastyczne

05.08. Wtorek

•Zajęcia rekreacyjno-sportowe

06.08. Środa

•Turniej Eurobissnes

07.08. Czwartek

•Podchody po Zamarskach

08.08. Piątek

•Gry i zabawy na świeżym powietrzu

VII  Gminny Turniej Szachowy 

W niedzielę 29 czerwca 2014 r w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu  odbyły się   z kolei  siódme rozgrywki  szachowe. Chętnych do udziału w królewskiej grze nie brakowało. W sali GOK pojawiło się aż 53 graczy. Po siedmiorundowych  pojedynkach wyłonili się następujący zwycięzcy.:

w kategorii  OPEN 

1 Grzegorz Urbański   - Cieszyn,

2.Kamil Kubica  - ST Eurobeskidy Łodygowic,

3.Michał Cieślar - MUKS SZS Cieszyn.

 

w kategorii MISTRZ GMINY HAŻLACH:

1.Mateusz Foltyn - Hażlach,

2.Franciszek Franiok  - Kończyce Wielkie,

3.Marian Solarz - Pogwizdów.

 

w kategorii JUNIOR OPEN (roczniki  1996 – 2001)

1.Tymoteusz Dobrucki - MUKS SZS Cieszyn,

2.Szymon Marczak - MUKS SZS Cieszyn,

3.Magda Szablicka - MUKS SZS Cieszyn.

 

w kategorii JUNIOR GMINY HAŻLACH (roczniki  1996 i młodsi)

1.Patrycja Mazur - LKS Olza Pogwizdów,

2.Kinga Greń - LKS Olza Pogwizdów,

3.Marcelina Kabiesz - LKS Olza Pogwizdów.

 

w kategorii  JUNIOR OPEN OPEN (roczniki 2002 – młodsi)

1.Maciej Marciniszyn - KSZ PORTO BALBO Bielsko-Biała,

2.Tomasz Posłuszny - MKSZ Rybnik,

3.Dominik Kubica  -KSZ  PORTO BALBO Bielsko-Biała.

 

Zwycięzcom nagrody rzeczowe, puchary i medale wręczali Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Krehut,  hażlaski  Sołtys Jan Małysz oraz dyrektor GOK Wojciech Kasztura. O gorący posiłek dla zawodników zadbała restauracja FOLVARK KLIMOSZ z Pogwizdowa

Plan działalności klubu dla dzieci i młodzieży w Pogwizdowie podczas wakacji 2014

 LIPIEC

I TYDZIEŃ

PONIEDZIAŁEK -30.06.

 • POWITANIE WAKACJI
 • ZAJĘCIA PLASTYCZNE -MALOWANIE STOPAMI I RĘKAMI
 • KONKURENCJE SPORTOWE ORAZ KONKURS PT. „BEZPIECZNE WAKACJE”
 • OGNISKO LUB GRILL -W ZALEŻNOŚCI OD POGODY

OD 01.07.-16.07. -URLOP WYPOCZYNKOWY – ZASTĘPSTWO OBEJMIE INSTRUKTOR KATARZYNA NOWICKA – ZAJĘCIA WG JEJ CZASU I PLANU PRACY

III TYDZIEŃ

CZWARTEK -17.07.

 • SZACHOWE CZWARTKI
 • ZOO NA ASFALCIE –KONKURS

PIĄTEK -18.07.

 • SPORTOWE PIĄTKI -ROZGRYWKI W BADMINTONA
 • PLENEROWY KONKURS NA WIANEK I BUKIET

IV TYDZIEŃ

PONIEDZIAŁEK -21.07.

 • PLASTYCZNE PONIEDZIAŁKI – WYKONANIE FLAGI DLA KLUBU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
 • GRY I ZABAWY NA BOISKU

WTOREK -22.07.

 • WOKALNE WTORKI
 • ZAJĘCIA TWÓRCZE – WŁASNE INSTRUMENTY

ŚRODA -23.07.

 • KULINARNE ŚRODY
 • ĆWICZENIA NA POPRAWĘ KONDYCJI

CZWARTEK -24.07.

 • SZACHOWE CZWARTKI
 • ZAJĘCIA TWÓRCZE- STATUETKA NA KAŻDĄ OKAZJĘ

PIĄTEK -25.07.

 • SPORTOWE PIĄTKI- SKAKANKA -RÓŻNE TECHNIKI, HULA-HOP
 • PODSUMOWANIE TYGODNIA, WRĘCZENIE DYPLOMÓW

V TYDZIEŃ

PONIEDZIAŁEK -28.07.

 • PLASTYCZNE PONIEDZIAŁKI -PRACE Z FILCU -PORTFELE I MAŁE TOREBKI
 • GRY I ZABAWY NA BOISKU

WTOREK -29.07.

 • WOKALNE WTORKI
 • ZAJĘCIA TWÓRCZE – WŁASNE PIOSENKI

ŚRODA -30.07.

 • KULINARNE ŚRODY
 • ĆWICZENIA NA POPRAWĘ KONDYCJI

CZWARTEK -31.07.

 • SZACHOWE CZWARTKI
 • ZAJĘCIA TWÓRCZE- PUDEŁKA NA DROBIAZGI

PIĄTEK -01.08.

 • SPORTOWE PIĄTKI- ROZGRYWKI W PING-PONGA
 • PODSUMOWANIE TYGODNIA, WRĘCZENIE DYPLOMÓW

DODATKOWE ZAJĘCIA:

BAJKOWE PORANKI- CZYTANIE

GIMNASTYKA NA WESOŁO

ĆWICZENIE UKŁADÓW TANECZNYCH

KONIEC LIPCA – WYCIECZKA ORGANIZOWANA PRZEZ GOK HAŻLACH

 

 

SZALONE WAKACJE W ZAMARSKIM GOK-u 2014

 

I TYDZIEŃ

 

30.06. – poniedziałek - 10.00 – 14.00.:

 

 • Malowanie wakacyjnych koszulek – prośba o zabranie z sobą koszulki;

 • Turniej sportowy.

 

01.07. – wtorek - 10.00 – 14.00.:

 

 • Konkurs plastyczny – „Bezpieczne wakacje”;

 

 • Zajęcia kulinarne – tosty.

 

02.07. – środa - 10.00 – 14.00.:

 

 • Świetlicowy Turniej Piłki Nożnej.

 

03.07 -czwartek - 10.00 – 14.00.:

 

 • ŚwietliKino

 • Gry i zabawy na świeżym powietrzu, połączone z zabawami edukacyjnymi.

 • 17.00. – Szalone Rozpoczęcie Wakacji (współorganizacja z OSP i RS).

 

04.07. – piątek - 10.00. – 14.00.:

 

 • turniej siatkówki plażowej;

 • Warsztaty z szydełkowania.

 

II TYDZIEŃ

 

07.07-poniedziałek - 10.00 – 14.00.:

 

 • Zajęcia techniczne – tworzenie biżuterii i ozdób.

 

08.07. – wtorek - 10.00 – 14.00.:

 

 • Spacer na Orlika do Hażlacha (tenis) + pizza.

 

09.07. – środa:

 

 • FILIA GOK ZAMKNIĘTA

 

10.07. – czwartek - 10.00 – 14.00.:

 

 • Z angielskim na co dzień” – zabawy z językiem angielskim;

 • 13.00 – 14.00 - aerobik na świeżym powietrzu z instruktorką aerobiku.

 

11.07. – piątek - 10.00 – 14.00.:

 

 • Warsztaty gitarowe;

 

 • Popołudniu – dyskoteka dla dzieci.

 

III TYDZIEŃ

 

14.07. - poniedziałek - 10.00 – 14.00.:

 

 • Świetlicowy Turniej w siatkówkę;

 • Zajęcia bibułkarskie.

 

15.07. – wtorek - 10.00 – 14.00.:

 

 • Gry i zabawy rozwijające myślenie;

 

 • 12.00 – 14.00 – trening siatkówki dla dzieci i młodzieży na Sali gimnastycznej.

 

16.07. – środa:

 

 • FILIA GOK ZAMKNIĘTA

 

17.07. – czwartek - 10.00 – 14.00.:

 

 • Zajęcia – Niespodzianka z panią Katarzyną Gremlik z GBP w Hażlachu.

 

18.07. – piątek - 10.00 – 14.00.:

 

 • Zajęcia profilaktyczne – zdrowy styl życia.

 

IV TYDZIEŃ

 

21.07. - poniedziałek - 10.00 – 14.00.:

 

 • Warsztaty z tworzenia olbrzymich baniek mydlanych.

 • Warsztaty ze skręcania balonów (GBP);

 

22.07. – wtorek - 10.00 – 14.00.:

 

 • Zajęcia techniczne – tworzenie własnych pudełek na skarby.

 • 12.00 – 14.00. – trening siatkówki dla dzieci i młodzieży na Sali gimnastycznej.

 

23.07. – środa - 10.00 – 14.00.:

 

 • Zajęcia edukacyjne – głośne czytanie i czytanie ze zrozumieniem.

 

24.07. – czwartek - 10.00 – 14.00.:

 

 • Konkurs plastyczny – „Przyjaźń”;

 • Turniej siatkówki plażowej.

 

24.07. – piątek - 10.00 – 14.00.:

 

 • Zgaduj-zgadula n.t. 3 – letniej działalności filii GOK – konkursy z nagrodami.

 

28.07 – 10.08. URLOP WYPOCZYNKOWY

 

29.07. – wtorek - 12.00 – 14.00.:

 

 • Trening dla dzieci i młodzieży na Sali gimnastycznej.

   

   

  Ponadto w planach:
 • zumba dla dzieci
 • impreza dla młodzieży
 • prywatne wyjazdy na basen
 • spotkanie z grupą rekonstruującą średniowieczne bitwy
 • malowanie twarzy
 • wycieczki organizowane przez GOK w Hażlachu
 • i wiele innych!!!

 Plan działalności w Hażlachu podczas wakacji 2014


LIPIEC

I TYDZIEŃ
PONIEDZIAŁEK -30.06.

 • POWITANIE WAKACJI,
 • POGADANKA NA TEMAT BEZPIECZNYCH WAKACJI
 • ZAJĘCIA PLASTYCZNE PT. „BEZPIECZNE WAKACJE”

WTOREK- 01.07.

 • ZAJĘCIA SPORTOWO- REKREACYJNE NA ORLIKU LUB BOISKU

ŚRODA-02.07

 • POGADANKA NA TEMAT EKOLOGII I PRZYRODY
 • KONKURS WIEDZY EKOLOGICZNO- PRZYRODNICZEJ
 • TURNIEJ „UNO”

CZWARTEK-03.07

 • TURNIEJ EUROBISNESS I INNE GRY PLANSZOWE

PIĄTEK – 04.07.

 • PLENEROWE PIĄTKI – PODCHODY PO HAŻLACHU

II TYDZIEŃ
PONIEDZIAŁEK -07.07.

 • ZAJĘCIA PLASTYCZNE W PLENERZE

WTOREK- 08.07.

 • ZAJĘCIA SPORTOWO REKREACYJNE NA ORLIKU LUB BOISKU

ŚRODA – 09.07.

 • POGADANKA NA TEMAT SPORTU
 • TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

CZWARTEK -10.07.

 • KONKURS WIEDZY O SPORCIE, SPORTOWCACH
 • ZAJĘCIA ATRYSTYCZNE Z CERAMIKĄ ( ROBIENIE OZDÓB)

PIĄTEK – 11.07.

 • PODCHODY PO HAŻLACHU

III TYDZIEŃ
PONIEDZIAŁEK 14.07.

 • ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE NAUKA SZYDEŁKOWANIA

WTOREK - 15.07.

 • ZAJĘCIA SPORTOWO REKREACYJNE NA ORLIKU LUB BOISKU

ŚRODA – 16.07.

 • TURNIEJ W BILARDA

CZWARTEK -17.07.

 • SZACHOWE ROZGRYWKI

PIĄTEK -18.07.

 • PODCHODY PO HAŻLACHU

IV TYDZIEŃ

 • OD DNIA 21.07. 2014 DO 01.08.2014 ZASTĘPSTWO W ZAMARSKACH
 • OD DNIA 11.08.2014 DO 31.08.2014 URLOP WYPOCZYNKOWY

 

Plan działalności pozaszkolnych zajęć w Filii Gminnego Ośrodka Kultury w Kończycach Wielkich

Lipiec 2014

I Tydzień

Poniedziałek 30.06   godz. 10.00- 14.00

 • Powitanie wakacji
 • Bezpieczne wakacje- pogadanka
 • Gry planszowe

Wtorek  01.07  godz. 10.00- 14.00

 • Zajęcia plastyczne z Biblioteką Publiczną
 • Głośne czytanie z najmłodszymi organizowane  również z Biblioteką

Środa 02.07  godz. 10.00- 14.00

 • Konkursy  edukacyjne
 • Gry na świeżym powietrzu

Czwartek  03.07  godz. 10.00- 14.00

 • Oglądanie filmów i bajek
 • Nauka języka angielskiego – słówka

 Piątek 04.07  godz. 10.00- 14.00

 • Zajęcia sportowe: siatkówka
 • Gry i zabawy ruchowe

II Tydzień

 Poniedziałek   07.07  godz. 10.00- 14.00

 • Wyjście na halę sportową : piłka ręczna, gry z piłką
 • Gry planszowe

 Wtorek  08.07   godz. 10.00- 14.00

 • Zajęcia plastyczne z Biblioteką,
 • Czytanie bajek dla dzieci

 Środa 09.07   godz. 10.00- 14.00

 • Turniej w piłkarzyki
 • Układanie puzzli na czas

Czwartek  10.07 godz. 10.00- 14.00

 • Zajęcia filmowe
 • Konkurs ze znajomości filmów

 Piątek  11.07  godz. 10.00- 14.00

 • Spacer do Kończyc Małych-  zwiedzanie mini zoo

III Tydzień

 Poniedziałek  14.07  godz. 10.00- 14.00

 • Turniej w ping- ponga
 • Zajęcia techniczne

Wtorek 15.07  godz. 10.00- 14.00

 • Zajęcia plastyczne z Biblioteką
 • Głośne czytanie

 Środa 16.07  godz. 10.00- 14.00

 • Kalambury- zabawy w pokazywanie
 • Gra w ping- ponga

 Czwartek 17.07  godz. 10.00- 14.00

 • Rozwiązywanie zagadek i rebusów
 • Wyjście na spacer do Pielgrzyma

 Piątek 18.07  godz. 10.00- 14.00

 • Zajęcia muzyczne: Karaoke

IV Tydzień

 Poniedziałek 21.07 godz. 10.00- 14.00

 • Zajęcia sportowe: piłka nożna i ręczna
 • Konkurs sportowy

Wtorek 22.07  godz. 10.00- 14.00

 • Zajęcia plastyczno – techniczne
 • Czytanie wierszy znanych poetów

 Środa  23.07  godz. 10.00- 14.00

 • Spacer w  Kończycach Wielkich- zwiedzanie pomników przyrody
 • Konkurs wiedzy przyrodniczej

 Czwartek 24.07 godz. 10.00- 14.00

 • Gry stolikowe. Rozwiązywanie zagadek
 • Zajęcia komputerowe

 Piątek 25.07 godz. 10.00- 14.00

 • Dokarmianie danieli
 • Turniej w „UNO”

V Tydzień

 Poniedziałek  28.07  godz. 10.00- 14.00

 • Zajęcia na hali sportowej : siatkówka
 • Gry w ping- ponga

 Wtorek 29.07 godz. 10.00- 14.00

 • Głośne czytanie
 • Zajęcia plastyczne

 Środa  30.07 godz. 10.00- 14.00

 • Spacer do Hażlacha – odwiedziny GOKu

Czwartek 31.07 godz. 10.00- 14.00

 • Zajęcia sportowe
 • Gry i zabawy na świeżym powietrzu – plac zabaw

 Zajęcia dodatkowe

 • Dyskoteka
 • Wyjazd na basen
 • Ognisko lub grill
 • Wycieczka organizowana przez GOK  w Hażlachu

 

 VII Gminnym Turnieju Szachowym

Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu serdecznie zaprasza do sportowej rywalizacji w VII Gminnym Turnieju Szachowym w dniu 29 czerwca  2014 roku  o godzinie 8:30

Kategorie :
                  Kat. I – OPEN
                  Kat. II – Mistrz Gminy Hażlach
                  Kat. III – OPEN JUNIOR (rocznik 1996-2001)
                  Kat. IV – Junior Gminy Hażlach (rocznik 1996 i młodsi)
                  Kat. V–  OPEN Młodziki (roczniki 2002 i młodsi)

Zgłoszenia :   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  lub pod numerami telefonów 33 8569 768, 796 635 848, 696464460

Wpisowe:    10,00 zł,  Mieszkaniec Gminy Hażlach: 5,00 zł (W tym kawa, herbata i poczęstunek)

Wyniki dziesiątejogólnopolskiej edycji 

„CAŁA  POLSKA  BIEGA   2014„

Do dziesiątej   ogólnopolskiej edycji  POLSKA BIEGA włączył się jak co roku Gminny  Ośrodek Kultury w Hażlachu przez zorganizowanie  biegu w gminie Hażlach, sołectwie Rudnik. Bieg odbył się  w sobotę  24 maja 2014 r, a trasę biegu ustalono ulicą Centralną.

Na starcie  biegu zameldowało się ok. 40 zawodników, których zakwalifikowano do ustalonych wcześniej kategorii wiekowych.

Wyniki zawodów:

Kategoria I- klasy IV-VI szkół podstawowych;

Dziewczęta:

1.Weronika Masarska,

2.Patrycja Kłoda,

3.Wiktoria Szczepanek 

Chłopcy:

1.Szymon Masarski,

2.Mateusz Grzybek,

3.Kacper Donocik.

Kategoria II -od kl.I gimnazjum do 18 lat:

Dziewczyny;

1.Izabela Wysłuch,

2.Wiktoria Budzińska,

3.Patrycja Stoły.

Chłopcy:

1.Paweł Pawlak,

2.Marek Pawlak,

3. Wojciech Wysłuch.

Kategoria IV.  - 31 lat i powyżej:

Kobiety:

1.Barbara Budzińska Lipka,

2.Katarzyna Nowicka,

Mężczyźni:

1.Andrzej Łukasiak,

2.Jarosław Małysz,

3.Leszek Banot

Wymienionym zwycięzcom wręczono medale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Nagrody wręczyli sołtys wsi Rudnik, z-ca komendanta Policji oraz dyrektor GOK, który pogratulował zwycięzcom oraz podziękował wszystkim uczestniczącym w biegu a także bezpośrednim organizatorom: pielęgniarkom z NZOZ z Hażlacha, policjantom, strażakom i instruktorom GOK.

Rywalizację zakończono wspólnym grillowaniem. Napoje dla zawodników ufundowała Hurtownia Materiałów Budowlanych Jerzego Koterbickiego z Kończyc Wielkich.

Zapraszamy do uczestnictwa w jesiennym biegu „O ZŁOTY  LIŚĆ  DĘBU”.

 „CAŁA  POLSKA  BIEGA   2014„

Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu serdecznie zaprasza na bieg w ramach akcji „CAŁA  POLSKA  BIEGA   2014„, który odbędzie się w dniu 24 maja 2014r. na terenie sołectwa  Rudnik

Kategorie wiekowe:

Kat.I   - klasa IV – VI SP /chłopcy, dziewczęta/                     
Kat.II  - od klasy  I Gimn. -do 18 lat /chłopcy, dziewczyny/
Kat.III - 19 lat – 30 lat /mężczyźni, kobiety/
Kat.IV - 31 lat i powyżej /mężczyźni, kobiety/

Kategoria I: start godzina 9:00  /zbiórka  godz. 8:30/
/skrzyżowanie ulicy Centralnej z Grabową/

Kategoria II: start godzina 9:20  /zbiórka  godz. 8:50/
/skrzyzowanie ulicy Centralnej z Wiejską/

Kategoria III: start godzina 9:30 /zbiórka  godz.9:00/
ul. Słoneczna obok Stacji uzdatniania wody/

Wycieczka do Pragi w dniu 17 maja 2014 r.

Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu organizuje wycieczkę do PRAGI w dniu 17 maja 2014 r. Wszelkich informacji udziela Dyrektor GOK codziennie w godz. od 12:00 do 20:00 tel 33 8569768 lub koordynator 33 8567025

Zgłoszenia chętnych przyjmowane będą osobiście w siedzibie GOK w Hażlachu w każdą środę w godz. od 16:00 do 18:00 oraz piątek od godz. 13:30 do godz. 17:00

Cena wycieczki: (transport, metro oraz wejście na Hradczany, do katedry św. Wita, Złota Uliczka..) 960 kć osoba dorosła, młodzież ucząca się oraz osoby po 60 r. ż. 720 kć, dziecko do 15 r. ż. 510 kć. W cenę wliczony jest przewodnik.

Dodatkowo należy zabrać korony czeskie na zakup obiadu oraz poczęstunku podczas przerwy oraz postoju w hospode Vytopna: ok. 190 kć oraz na wydatki własne według uznania.

Zbiórka na dworcu PKP w Czeskim Cieszynie o godz. 4.50 rano, planowany powrót do Cieszyna ok. Godz. 22:30

Plan wycieczki dostępny jest w Gminnym Ośrodku Kultury w Hażlachu.

Konkurs kulinarny pn.“ROZMAITOŚCI WIELKANOCNEGO STOŁU”

Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu organizuje w dniu  5 kwietnia 2014r. w sali widowiskowej GOK w Hażlachu konkurs kulinarny pn.“ROZMAITOŚCI WIELKANOCNEGO STOŁU”

Komisja konkursowa rozpocznie degustację i ocenę stoisk o godz. 11:00 zaś na degustację potraw przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich zapraszamy mieszkańców i gości od godz. 12:00

Sprawozdanie z ferii w Pogwizdowie

Już tradycją staje się, iż dzieci i młodzież z Pogwizdowa nie mogą nudzić się w wolnym czasie. Po raz kolejny zostały zorganizowane dla nich przez Dom Kultury ferie zimowe. Około 30 dzieci miało okazję przeżyć niezapomniane chwile pełne radości i energii na zajęciach prowadzonych w Domu Kultury codziennie od 10:00 do 14:00.

I Tydzień:
Pierwszego dnia - 20.01. - odbyły się zajęcia profilaktyczne pt. „Dzień bez papierosa”. Głównym celem było uświadomienie, jakie zło i choroby niesie ten zgubny nałóg. Dzieci i młodzież burzliwie dyskutowała, szukała propozycji w zamian, przeliczając ile można mieć więcej pieniędzy na zajęcia typu basen czy siłownia, nie kupując papierosów. Każde dziecko uczestniczące w tych zajęciach wykonało plakietkę pt. „Mamo nie pal”, „Tato nie pal” itp. napisami z myślą przekazania jej osobie, która w rodzinie pali papierosy. Zwieńczeniem było wykonanie wielkiego papierosa i ostateczne spalenie go. W tym dniu miał również miejsce konkurs, który wzbudził wiele emocji, zwłaszcza u dziewczyn. Konkurs fryzjerski na karnawałową fryzurę zwyciężyła Natalia Dziedzic wraz z Jagodą Śmiałek, która wykonała fryzurę. Na pamiątkę z tej imprezy konkursowej pozostaną zdjęcia wielu przepięknie uczesanych dziewczyn. W ciągu pierwszego tygodnia dzieci i młodzież mogła doskonalić umiejętności z tenisa stołowego, pod czujnym okiem pana Józefa Matuszka, który prowadzi sekcję tenisa stołowego. Mogły uzyskać fachowe wskazówki oraz rywalizować sportowo. Za poświęcony czas i porady serdecznie dziękujemy panu Józkowi.
Drugiego dnia – 21.01. – przeprowadziliśmy zajęcia, na które większość dzieci czekała bardzo mocno. „Dzień z balonami” pozwolił się nam wykazać niezwykłą kreatywnością, podczas tworzenia zwierząt, kwiatów i tym podobnych stworów. Po tych zajęciach, każde dziecko umie wykonać psa z balona, co na początku wydawało się trudne i niewykonalne. Powstałe stworzenia dzieci mogły zabrać do domu i pochwalić się jakie są zdolne. Kolejny dzień miały miejsce zajęcia z wykorzystaniem stołów do tenisa stołowego, co cieszyło się dużym zainteresowaniem. Równie mocno i zacięcie ćwiczyły dzieci grające w szachy a przygotowujące się do zbliżającego się turnieju szachowego.
W środę - 22.01.- miały miejsce zajęcia kulinarne. Pod czujnym okiem dziewczyn z Technikum Gastronomicznego piekliśmy mnóstwo babeczek – małych i dużych oraz muszelki. Potem dzieciaki miały wspaniałe pole do popisu ozdabiając, wypełniając i dekorując te pyszności. W końcu jednak nadszedł czas najmilszy, czyli degustacja. Kolejny raz dzieci zdobyły przydatną umiejętność, która na pewno się im przyda w życiu. Kolejny dzień z ping-pongiem dostarczył dużo emocji i wrażeń dla wszystkich uczestników.
Czwartego dnia - 23.01. – odbyły się zajęcia plastyczne pod znakiem zimy. Jako, że zima nie chce do nas przyjść, dzieci postanowiły ją namalować. Wykonały ogromny arkusz, na którym przy pomocy wałków, pędzli malarskich stworzyli portret zimy, a przy okazji mogli się poczuć jak prawdziwi malarze. Dostarczyły im to ogromnej radości i frajdy. Jak niewiele potrzeba, aby poczuć się szczęśliwym. W tym samym czasie inni uczestnicy doskonalili umiejętności dotyczące tenisa stołowego. Wszyscy chętni rozwijali się pod względem szachowym pod okiem pana Mariana Solarz, który pomaga poznawać szachowe ruchy. Serdecznie dziękujemy za czas poświęcony podczas ferii panu Marianowi.
Piątkowy dzień -24.01. minął dzieciom i młodzieży w rytmach muzycznych. Rozpoczęliśmy ten „muzyczny dzień”  z karaoke. To był czas dla tych wszystkich, którzy lubią śpiewać. Repertuar mieliśmy bardzo szeroki, a zakończyliśmy nasze zmagania wspólnym zaśpiewaniem piosenki itp. „Kocham Cię życie”. To jednak nie były jedyne zajęcia, pod okiem Magdaleny Pawłowskiej dziewczynki przygotowały i ćwiczyły układ taneczny do piosenki „Bailando Macarena ~ Ella Ella”. Podziękowania dla Magdy za pomoc. Ten dzień dostarczył nam dużo pozytywnej energii i dał możliwość popisania się zdolnościami wokalnymi.

II Tydzień:
Poniedziałkowy ranek -27.01.- rozpoczęliśmy od szaleństwa z modą. Każdy z uczestników mógł przygotować strój wg własnego pomysłu i później go zaprezentować. Były dwa kryteria według, którego uczestnicy przygotowywali swoje prezentacje: wytwornie lub na wesoło. Większość uczestników wybrała opcję na wesoło, dostarczyli nam wielu wrażeń podczas prezentowania strojów. Ten  dzień upłynął nam także w ferworze rozgrywek sportowych: skakanki, skoki w dal, slalom, badminton i wiele innych dyscyplin  pozwoliły wyłonić nam najlepszych. Na szczególne wyróżnienie zasługują Jagoda Śmiałek oraz Piotrek Sobkowicz.
We wtorek -28.01.- podjęliśmy się zadania, aby wyłonić osobę, która cechuje się szczególną zręcznością i celnością. W tym celu przeprowadzono dwie konkurencje: strzały do tarczy z pistoletu na gumowe strzałki oraz gra edukacyjna „nawlekaj nie czekaj”. Po wielu etapach i zmaganiach wyłoniliśmy osoby, które wykazały się największą zręcznością i celnością: Natalia Matwiejczyk oraz Mateusz Łysek.
Duże emocje dostarczyła nam środa – 28.01.- ponieważ w tym dniu odbył się ulubiony turniej wszystkich uczestników zajęć, czyli turniej „UNO”. Rozgrywki trwały ponad 2 godziny, ze względu na dużą liczbę uczestników. Dostarczyły wielu pozytywnych wrażeń, mnóstwo rywalizacji i świetnej zabawy dla wszystkich. Emocje towarzyszyły do ostatniego rozdania, udało się jednak wyłonić zwycięzców: Wiktoria Musiał, Jacek Drewko oraz Nikola Dobes. Ten dzień zakończyliśmy słodkim poczęstunkiem.
Kolejny dzień - czwartek -29.01. - upłynął nam podczas przygotowań do turnieju szachowego, który miał miejsce 30 stycznia. Wykorzystując brak stolików na sali klubu dla dzieci i młodzieży rozłożyliśmy sobie materace i doskonaliliśmy podstawowe wyrażenia w różnych językach. Spowodowało to wiele śmiechu i zabawy dla wszystkich uczestników. Podsumowaniem tych zajęć była krzyżówka. Tym akcentem zakończyliśmy nasze zmagania podczas ferii zimowych.
Piątek -30.01. – to dzień III Indywidualnego Turnieju Szachowego Młodzieży Szkół Podstawowych Powiatu Cieszyńskiego. 38 zawodników rywalizowało o miano najlepszego szachisty. Duże pochwały dla naszych uczestników trenujących pod okiem pana Mariana Solarz, które zdobyły wiele nagród.
Dziękuję wszystkim uczestniczącym w zajęciach zorganizowanych podczas ferii zimowych. Mają one sens tylko wtedy, gdy mają odbiorcę. Pojawiły się zajęcia zarówno sportowe, muzyczne, plastyczne, profilaktyczne, jak również konkursy które dostarczyły dużo zabawy, ale również pozwoliły nam na rywalizację wśród uczestników.

 

Sprawozdanie z ferii zimowych w GOK Hażlach


W Gminnym Ośrodku Kultury w Hażlachu od 20.01.2014 do 31.01 organizowane były ferie dla dzieci i młodzieży w godzinach od 10:00 do 14:00

I tydzień ferii:
Ferie rozpoczęto pogadanką na temat bezpiecznych ferii, jak się zachować w poszczególnych sytuacjach. Zorganizowano turniej „Koło fortuny” - dzieci odgadywały hasła z różnych kategorii. Zorganizowano 3 spotkania sportowe z filią GOK w Kończycach Wielkich w sali sportowej Gimnazjum w Kończycach Wielkich. Rywalizowali w meczach w siatkówkę, piłkę ręczną, i piłkę nożną. W salce zajęć GOK oidbywały się turnieje tenisa stołowego. Na zajęciach plastycznych wykonywano laurki z okazji Dnia Babci. Na warsztatach plastycznych bawili się w krawcowe wycinając z pomalowanego szarego papieru kroje i odpowiednio stylizując na siebie strój.
II tydzień:
Odbył sie turniej 1 z 10. Dzieci wykazywały swoją wiedzę z różnych dziedzin. Dzieci popisywały się także wiedzą na temat bajek Andersena , konkurs rozstrzygnięto poprzez pytania z kategorii bajek filmowych pełnometrażowych. Powodzeniem cieszyły się także konkursy gier w „UNO” i TYSIĄC”. Ferie zakończono kalamburami, rebusami oraz turniejem „Postaw na milion”

PLAN PRACY FILII GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W ZAMARSKACH NA ROK 2014

Instruktor: Elżbieta Stuchlik

Miesiąc

Działania

Współpraca z instytucjami

Styczeń

1.      Koncert Kolęd na rzecz WOŚP w Zamarskach.

2.      Zajęcia muzyczne;

3.      Treningi siatkówki na sali gimnastyczne SP w Zamarskach.

4.      Wiejskie Ferie w Zamarskach – od 20.01. do 31.01.:

·         Zajęcia tenisa stołowego;

·         Zajęcia plastyczne – ramki na zdjęcia, poszewki na poduszki;

·         Darmowe Warsztaty z samoobrony;

·         Darmowe Warsztaty gitarowe;

·         Darmowe Warsztaty plastyczne;

·         Darmowe Warsztaty ze street-artu;

·         Darmowe Warsztaty malowania twarzy i darmowa sesja zdjęciowa;

·         Darmowe Warsztaty z aerobiku;

·         Darmowe Warsztaty z ZUMBY;

·         Turniej sportowy.

Sołtys wsi Zamarski;

 

Sieć sklepowa „Lewiatan” w Zamarskach;

 

GBP w Hażlachu i Pogwizdowie;

 

SP w Zamarskach;

 

Luty

1.      11.02. - Głośne Czytanie z Franklinem;

2.      Przygotowywanie dzieci i młodzieży do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej;

3.      Treningi siatkówki dla dzieci i młodzieży w sali gimnastycznej SP w Zamarskach;

4.      Przygotowania do imprezy z okazji Dnia Kobiet;

5.      Zajęcia edukacyjne – „Ortografia Nam nie straszna” – DYKTANDO dla dzieci; pomoc w nauce;

6.      WALENTYNKI w świetlicy – zabawy, filmy;

7.      22.02. - Udział młodzieży z Zamarsk w Turnieju Siatkówki Dzikich Drużyn o Puchar Wójta Gminy Hażlach w Kończycach Wielkich;

8.      Zajęcia gitarowe;

9.      Lekcja samorządowa – udział dzieci w Zebraniu Wiejskim;

Sołtys wsi Zamarski;


SP w Zamarskach;

 

GBP w Pogwizdowie;

 

Sieć sklepowa „Lewiatan” w Zamarskach;

 

OSP w Zamarskach;

 

Marzec

1.      Treningi siatkówki dla dzieci i młodzieży w sali gimnastycznej SP w Zamarskach;

2.      Dzień Kobiet w Zamarskach;

3.      15.03. - Udział dzieci i młodzieży w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej – eliminacje gminne;

4.      Przenośny Punkt Biblioteczny;

5.      21.03. - Powitanie Wiosny – Topienie Marzanny;

6.      Kółko plastyczne – tworzenie ozdób wielkanocnych;

7.      Zajęcia edukacyjne – pomoc w nauce, „English is easy” – dyktando w języku angielskim;

8.      Działania profilaktyczne – promowanie aktywnego trybu życia.

9.      Zajęcia gitarowe;

Sołtys wsi Zamarski;

 

SP w Zamarskach;

 

Sieć sklepowa „Lewiatan” w Zamarskach;

 

GBP w Hażlachu i Pogwizdowie;

 

OSP w Zamarkach;

Kwiecień

1.      Treningi siatkówki dla dzieci i młodzieży w sali gimnastycznej SP w Zamarskach;

2.      Zajęcia muzyczne;

3.      07.03. – Światowy Dzień Zdrowia - przypomnienie zasad zdrowego odżywiania się; profilaktyka zaburzeń odżywiania oraz negatywnego obrazu własnej osoby (szczególnie skierowana do młodzieży klas gimnazjalnych; prezentacja multimedialna, film dokumentalny, rozmowy i pogadanki);

4.      Przenośny Punkt Biblioteczny;

5.      Kiermasz Wielkanocny;

6.      „Razem dbamy o Nasz Park”.

Sołtys wsi Zamarski;

 

GBP w Pogwizdowie;

 

SP w Zamarskach;

Maj

1.      Majówka u Sołtysa;

2.      Treningi siatkówki dla dzieci i młodzieży w sali gimnastycznej SP w Zamarskach;

3.      Zajęcia sportowo – rekreacyjne: spacery, turnieje sportowe;

4.      Udział w akcji „Cała Polska Biega”;

5.      Przenośny Punkt Biblioteczny;

6.      Zajęcia muzyczne;

7.      Zajęcia edukacyjne – pomoc w nauce, konkurs języka angielskiego w świetlicy;

8.      Przygotowania do imprezy „Park na Dzień Dziecka”;

Sołtys wsi Zamarski;

 

Sieć sklepowa „Lewiatan” w Zamarskach;

 

SP w Zamarskach;

 

Czerwiec

1.      Impreza „Park na Dzień Dziecka”;

2.      Treningi siatkówki dla dzieci i młodzieży w sali gimnastycznej SP w Zamarskach;

3.      Przenośny Punkt Biblioteczny;

4.      Pomoc w organizacji Dnia Seniora;

5.      Rozpoczęcie wakacji – zabawa terenowa;

6.      Działania profilaktyczne - spotkanie z Panią ratowniczką medyczną – bezpieczeństwo w okresie letnim;

7.      Gmina Hażlach Spełnia Marzenia;

8.      Maraton Zumby;

Sołtys wsi Zamarski;

 

SP w Zamarskach;

 

Sieć sklepowa „Lewiatan” w Zamarskach;

 

OSP w Zamarskach;

 

GBP w Hażlachu i Pogwizdowie;

Lipiec, sierpień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.      Wycieczki profilaktyczne dla dzieci;

2.      Spacery – Orlik w Hażlachu;

3.      Kino na świeżym powietrzu dla dzieci i dorosłych;

4.      Wyjazdy na basen do Cieszyna;

5.      Zajęcia sportowe – turnieje, konkursy, wyjścia na plac zabaw, aktywne spędzanie wolnego czasu;

6.      Przenośny Punkt Biblioteczny;

7.      Warsztaty z aerobiku i Zumby dla dzieci;

8.      Zawody siatkarskie;

9.      Zawody w koszykówkę;

10.  Zawody szachowe;

11.  Zajęcia gitarowe;

12.  Maraton Fitness;

13.  Zabawa na pożegnanie wakacji;

14.  Lekcja samorządowa – udział dzieci w Zebraniu Wiejskim.

Sołtys wsi Zamarski;

 

Rodzice;

 

GBP w Pogwizdowie;

 

Sieć sklepowa „Lewiatan” w Zamarskach;

 

 

 

Wrzesień

1.      Zamarski Lutnia Bike Marathon;

2.      Zabawy na świeżym powietrzu;

3.      Bieg o Złoty Liść Dębu;

4.      Treningi siatkówki dla dzieci i młodzieży w sali gimnastycznej SP w Zamarskach;

5.      Przenośny Punkt Biblioteczny;

6.      Gry i zabawy edukacyjne;

7.      Zajęcia muzyczne;

8.      Zajęcia edukacyjne – pomoc w nauce;

9.      Biesiada w Zamarskach;

10.  „Razem dbamy o Nasz Park”.

Sołtys wsi Zamarski;

 

SP w Zamarskach;

 

GOK w Kończycach Małych;

 

GBP w Pogwizdowie;

 

KGW w Zamarskach;

Sieć sklepowa „Lewiatan” w Zamarskach;

Październik

1.      Kółko Plastyczne

2.      Zabawa Halloweenowa – bal przebierańców;

3.      Zajęcia edukacyjne – pomoc w nauce, nauka i tłumaczenie angielskich piosenek;

4.      Działania profilaktyczne – „Stop alkoholowi i papierosom!”;

5.      Treningi siatkówki dla dzieci i młodzieży w Sali gimnastycznej SP w Zamarskach;

6.      Przenośny Punkt Biblioteczny;

 

Sołtys wsi Zamarski;

 

SP w Zamarskach;

 

Sieć sklepowa „Lewiatan” w Zamarskach;

 

GBP w Pogwizdowie;

Listopad

1.      Zajęcia muzyczne - przygotowania do Koncertu Mikołajkowego;

2.      „Ku łuciesze Jonka Chmiela – nie gańbiymy się rzóndzić po naszymu”;

3.      Przebój Pieśniczki Regionalnej w Hażlachu;

4.      Treningi siatkówki dla dzieci i młodzieży w sali gimnastycznej SP w Zamarskach;

5.      Przenośny Punkt Biblioteczny;

6.      Kółko plastyczne – przygotowania do II Wiejskiego Jarmarku Świątecznego;

7.      Zabawa Andrzejkowa;

8.      Zajęcia edukacyjne – pomoc w nauce;

 

Sołtys wsi Zamarski;

 

SP w Zamarskach;

 

Sieć sklepowa „Lewiatan” w Zamarskach;

 

 

Grudzień

1.      Koncert Mikołajkowy;

2.      II Wiejski Jarmark Świąteczny;

3.      Wigilijka;

4.      Treningi siatkówki dla dzieci i młodzieży w sali gimnastycznej SP w Zamarskach;

5.      Przenośny Punkt Biblioteczny;

 

Sołtys wsi Zamarski;

 

SP w Zamarskach;

 

Sieć sklepowa „Lewiatan” w Zamarskach;

 

GBP w Pogwizdowie;

 

 

 

Wiejskie Ferie w Zamarskach 2014!

Już po raz trzeci w Zamarskach zostały zorganizowane Ferie zimowe, organizowane przez Filię GOK oraz Radę Sołecką. Około 30 dzieci miało okazję przeżyć niezapomniane chwile pełne radości i energii na zajęciach prowadzonych w GOK codziennie od 10.00 do 14.00 oraz popołudniami – te zajęcia były organizowane społecznie przy współpracy instruktora i Sołtysa.

 

Pierwszego dnia – 20.01. - odbyły się zajęcia z tenisa stołowego, podczas których każde dziecko miało okazję rozegrać przynajmniej jeden mecz. W rezultacie przez całe 4 godziny zajęć stoły tenisowe były ciągle użytkowane kolejno przez dzieci. W międzyczasie jedna z dziewczynek zaprezentowała swoje zdolności taneczne, ucząc pozostałych uczestników zajęć układu choreograficznego do piosenki „My Słowianie”. Odbyły się także zajęcia z orgiami oraz tworzenia rysunków „Zamarski w moich oczach”. Akcentem kończącym pierwszy dzień ferii w GOK było obejrzenie filmu, który dał dzieciom wiele do myślenia i zastanowienia się, co tak naprawdę jest w życiu ważne. Tego samego dnia, o godzinie 17.00, dzieci pojechały na Lodowisko do Cieszyna, gdzie przez 2 godziny korzystały ze ślizgawki – wyjazd był organizowany przez Radę Sołecką z Sołtysem Klaudiuszem Zawadą na czele, a w organizację włączyli się także rodzice: Edyta Donocik, Marek Kawulok, Marek Recmanik, którzy zaoferowali transport dzieci.

 

Czytaj więcej: Wiejskie Ferie w Zamarskach 2014!

Sprawozdanie z działalności kulturalnej

Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu za 2013r.

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu regulują następujące  dokumenty:

1/Ustawa z dnia 25 października 1991 r o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz.U.13/01/123 z późn. zmianami/

2/Statut Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu stanowiący załącznik do uchwały Nr XXX/311/10  Rady Gminy Hażlach z dnia 2 września 2010 r

Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu jest samorządową instytucją kultury, powołany uchwałą Rady Gminy Hażlach nr XII/113/03 z dnia 26 listopada 2003 r.

Jako instytucja kultury prowadzi działalność od 1 stycznia 2004 r. Posiada osobowość prawną i została wpisana do rejestru instytucji kultury po numerem 2/03.

Zgodnie z  § 4 ust 1 statutu Gminny Ośrodek Kultury prowadzi działalność w zakresie upowszechnienia kultury, rozpoznając, rozwijając oraz zaspakajając potrzeby oraz zainteresowania kulturalne mieszkańców, organizując zajęcia  służące edukacji kulturalnej i wychowaniu przez sztukę, a także udzielając merytorycznej i organizacyjnej pomocy inicjatywom mieszkańcom Gminy Hażlach w zakresie kultury.

Od 1 stycznia 2008 r instytucja kultury figuruje pod nazwą  „Gminny Ośrodek Kultury”.

Rada Gminy Hażlach   uchwałami Rady Gminy przekazała  Gminnemu Ośrodkowi Kultury do administracji 5 obiektów.

a/budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu wraz z wiatą     o pow. 701 m2

b/budynek filii GOK w Zamarskach o pow. 411 m2

c/budynek filii GOK w Pogwizdowie  o pow. 290.40 m2

d/budynek wiejski w Brzezówce  o pow. 222 m2

e/pomieszczenia użyczone w budynku wielofunkcyjnym w Kończycach Wielkich na filię GOK o pow. 72.96 m2

W Gminnym Ośrodku Kultury i jego filiach prowadzone są zajęcia  pozaszkolne z dziećmi i młodzieżą w niewielkiej części dofinansowane z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Czytaj więcej: Sprawozdanie z działalności kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu za 2013r.

Królewskie pojedynki w Pogwizdowie


W ostatni dzień ferii zimowych w dniu 31 stycznia 2014 r  38 zawodników  ze szkół podstawowych powiatu cieszyńskiego  spędziło za  szachownicami  w filii GOK w Pogwizdowie, gdzie rozegrany został III Indywidualny Turniej Szachowy. Turniej zorganizowany został przez Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu. Fudnatorem nagród  było Stowarzyszenie  Ziemi Cieszyńskiej „Olza”w Cieszynie.

Otwarcia turnieju dokonał dyrektor GOK Wojciech Kasztura  i prowadzący  zajęcia sekcji szachowej w Domu Kultury w Pogwizdowie Marian Solarz. Z zasadami turnieju zgodnymiz zasadami Polskiego Związku Szachowego  zapoznał uczestników sędzia zawodów  Łukasz Foltyn

Czytaj więcej: Królewskie pojedynki w Pogwizdowie

PLAN FERII 2014 - KLUB DLA DZIECI I MŁODZIEŻY POGWIZDÓW

I TYDZIEŃ:

PONIEDZIAŁEK - 20.01.

- DZIEŃ "BEZ PAPIEROSA" - ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNE

- KONKURS FRYZJERSKI

WTOREK -21.01.

- DZIEŃ Z BALONAMI

- SEKCJA SZACHOWA

ŚRODA - 22.01.

- DZIEŃ SPORTOWY Z PING-PONGIEM

- ZAJĘCIA KULINARNE

CZWARTEK -23.01.

- DZIEŃ PLASTYCZNY

- SEKCJA SZACHOWA

PIĄTEK - 24.01.

- DZIEŃ MUZYCZNY

II TYDZIEŃ:

PONIEDZIAŁEK - 27.01.

- DZIEŃ Z MODĄ

- ROZGRYWKI SPORTOWE

WTOREK -28.01.

- DZIEŃ ZRĘCZNOŚCIOWY- KONKURS

ŚRODA - 29.01.

- DZIEŃ TURNIEJOWY - "UNO"

CZWARTEK - 30.01.

- DZIEŃ JĘZYKOWY

PIĄTEK - 31.01.

-III INDYWIDUALNY TURNIEJ SZACHOWY

Plan zajęć w okresie ferii zimowych  2014 r

w GOK  Hażlach

 

20.01.2014    - Rozpoczęcie ferii

                        Pogadanka na temat bezpieczeństwa

                        Koło fortuny

 

21.01.2014   -Turniej 1 z 10,

                       Zabawy na świeżym powietrzu

                       Impreza integracyjna -w Kończycach Wielkich -koszykówka -sala sportowa

 

22.01.2014   -Kreator mody -szary papier 

Rewia mody

 

23.01.2014   -Dzień konkursu o bajkach Andersena

 

24.01.2014  - Turniej tenisa stołowego

 

27.01.2014  -”Turniej w tysiąca”

 

28.01.2014  -”Turniej w  „UNO” 

Impreza sportowa -integracyjna  w Kończycach Wielkich – sala sportowa

 

29.01.2014  -Dzień muzyczny  „KARAOKE”

 

30.01.2014 – Konkurs o bajkach  filmowych

 

31.01.2014 – Zakończenie ferii- Kalambury, Rebusy, Postaw na milion

Plan na ferie zimowe

-„ Dzień Umilacza”

-Turniej w piłkarzyki

-Turniej w „UNO”

-Turniej w „Monopol” 

-Konkursy o bajkach

-Konkurs o przysłowiach

-Układanie puzzli na czas 

-Rozsypywanki obrazkowe 

-Kalambury 

-Scrabble

-Quiz z wiedzy ogólnej 

-Oglądnie filmów ze straszymi, a bajek zmłodszymi 

-Głośne czytanie z najmłodszymi

-Zajęcia plastyczne 

-Dyskoteka

-Zajęcia na sali gimnastycznej 

-Karaoke 

-Ognisko 

-Spacer do Kończyc Małych – „Coś słodkiego dla każdego”

 Gminny Ośrodek Kultury w Zamarskach serdecznie zapraszaja na FERIE ZIMOWE 2014 W ZAMARSKACH

 

TYDZIEŃ I: 20.01 – 24.01

20.01. (poniedziałek 10.00 – 14.00):

- 10.00 – 12.00 - Warsztaty z tenisa stołowego dla dzieci (sala OSP w Zamarskach), (Prosimy zabrać obuwie zmienne)

- Zajęcia plastyczne – „Ferie w Zamarskach”;

21.01. (wtorek 10.00 – 14.00):

- 10.00 – 12.00 - ZUMBOLandia dla dzieci i młodzieży (sala OSP w Zamarskach), (Prosimy zabrać strój sportowy oraz obuwie zmienne)

- Zajęcia tenisa stołowego (sala OSP w Zamarskach),

- „Szanujmy wspomnienia” – tworzenie ramek na zdjęcia.

22.01. (środa 10.00 – 14.00):

- 10.00 – 12.00 - Warsztaty z samoobrony (sala OSP w Zamarskach), (Prosimy zabrać strój sportowy oraz obuwie zmienne)

- „W poduszkowym świecie” – szycie poduszek;

23.01. (czwartek 10.00 – 14.00):

- Warsztaty nauki gry na gitarze, (dzieci, które mają gitarę, proszone są o przyniesienie jej z sobą)

- „Pudełka wyobraźni” – tworzenie własnych pudełek z papierowej wikliny.

24.01. (piątek 10.00 – 14.00):

- Warsztaty plastyczne z uczennicą technikum plastycznego,

- Zajęcia muzyczne.

TYDZIEŃ II: 27.01. – 31.01

27.01. (poniedziałek 10.00 – 14.00):

- Turniej sportowy (sala OSP w Zamarskach), (Prosimy zabrać strój sportowy oraz obuwie zmienne)

28.01. (wtorek):

UWAGA! Świetlica nieczynna.

29.01. (środa 10.00 – 14.00):

- „Tęczowy dzień” - warsztaty fryzjersko – artystyczne + sesja zdjęciowa.

- Zajęcia gitarowe.

30.01. (czwartek 10.00 – 14.00):

- Turniej tenisa stołowego,

- Warsztaty z aerobiku dla dzieci i młodzieży (sala OSP w Zamarskach). (Prosimy zabrać strój sportowy oraz obuwie zmienne).

31.01. (piątek 10.00 – 14.00):

- Dzień z wolontariuszem,

- Zakończenie Ferii 2014

- Zajęcia muzyczne

UWAGA: PLAN ORAZ TERMINY ZAJĘĆ I WARSZTATÓW MOGĄ ULEC ZMIANIE

Z PRZYCZYN NIEZALEŻNYCH OD ORGANIZATORÓW !!!

WSZELKIE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ POD NR TEL.:

502 970 511

ORAZ BEZPOŚREDNIO W FILII GOK W ZAMARSKACH  

 Hej kolęda, kolęda

26 stycznia 2014r. Rejonowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej zorganizował w Wiśle V Przegląd Zespołów Kolędniczych KGW z terenów Podbeskidzia pod patronatem Burmistrza Miasta Wisły.W przeglądzie uczestniczyło 18 zespołów kolędniczych z województwa śląskiegi i części Małopolski, które zaprezentowały tradycyjne kolędy i pastorałki ze swoich regionów.. Do kolędowania zaproszony został chór z Hażlacha, który wykonał 4 pastorałki „”Powiadają Aniołkowie”, „Nad Betlejem”, „Jakieś światło” i „Dzieciątko się narodziło”. Chórem dyrygował Mieczysław Goras, akompaniował na organkach Czesław Morawiec.

Członkowie zespołu z dumą przyjęli zaproszenie, gdyż było ono kolejną okazją do promowania naszej gminy i ziemi cieszyńskiej. Wystep chóru został nagrodzony gromkimi brawami a każdy zespół biorący udział w przeglądzie otrzymał pamiątkowy upominek.

Wyjazd zespołu do Wisły sfinansował Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu.

Regulamin Wyborów Kobiety Oryginalnej Śląska Cieszyńskiego 2013

Organizatorem Wyborów Kobiety Oryginalnej Śląska Cieszyńskiego 2013 jest Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej.

 

Czytaj więcej: Regulamin Wyborów Kobiety Oryginalnej Śląska Cieszyńskiego 2013

Z a p r a s z a m y
na Koncert Kolęd i Pastorałek
w dniu 19 stycznia 2014r.

Wójt Gminy  oraz Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu zapraszają na Koncert Kolęd i Pastorałek, który odbędzie się 19 stycznia 2014r. o godz.15:00/ niedziela/ w kościele Ewangelicko-Augsburskim w Hażlachu 

Wystąpią:
Chóry i  Zespoły Śpiewacze  z  Gminy Hażlach,Gościnnie  wystąpi  Regionalny Zespół “NADOLZIANIE” z Kaczyc

Z A P R A S Z A M Y !
NA
III INDYWIDUALNY TURNIEJ
SZACHOWY MŁODZIEŻY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
POWIATU CIESZXYŃSKIEGO
i zaproszonych gości

Organizator: GMINNY OŚRODEK KULTURY W HAŻLACHU FILIA W POGWIZDOWIE
Miejsce rozgrywek: FILIA GOK W POGWIZDOWIE UL. PÓŁNOCNA 5 /OSIEDLE/
Termin: 31.01.2014 r piątek godz. 9.00
Tempo: 15 min na jedną partię dla 1 zawodnika
Turniej zostanie rozegrany na dystansie: 7 RUND

Klasyfikacja: w 3 GRUPACH WIEKOWYCH
A – roczniki 2001 -2002
B- roczniki 2003-2004
C- roczniki 2005 i młodsi

Nagrody: dla 3 zawodników w każdej grupie

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 17.01.2014r.
Informacji udziela GOK w Hażlachu tel. 33 8567 025 , 33 85679 768
w godzinach popołudniowych

IMPREZA JEST INICJATYWĄ DOMU KULTURY W POGWIZDOWIE FILII GOK W HAŻLACHU. RODZICE PRZYWOŻĄ UCZESTNIKÓW WE WŁASNYM ZAKRESIE, NA WŁASNY KOSZT ORAZ BIORĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DZIECI PODCZAS DROGI NA I Z TURNIEJU SZACHOWEGO.